Perry Rhodan 1365 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1365
Název:Astrologové z Hangaye
(Die Astrologen von Hangay)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Při pátrání po ESTARTU - robot a snílek ukazují cestu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec přistává na světě astrologů

Beodu a Jordan - Perry Rhodanovi společníci

Eserfim - Benguel, který prozradí své jméno

Bezejmenný - cizinec mezi Benguely

Hvězdář - astrální rada z Tuyonu

Bezprostředně poté co Perryho Rhodana, Beodu a Jordana 20. dubna 447 NGL vysadila, opouští JUATAFU Tuyon. Attavenno v Benguelech pozná druhou bytost ze svého snu1). Benguelové jsou průměrně 1.20 metru vysocí a připomínají se svým krátkým trupem, dlouhýma rukama a nohama, vlasy a velkýma, skrytýma očima primáty. Jejich technologie je tvořena směsicí různých kultur a civilizačních stupňů.

V naději, že se něco dozví o ESTARTU, studuje Rhodan v Tuyonském hlavním městě Cuyapo, jehož budovy jsou většinou z papíru, způsob života Benguelů, kteří jsou zcela ovládání svým vztahem k astrologii. Veškeré astronomické pozorování je vykládáno mytologicky. Benguelští hvězdáři tak v supernovách vidí dech Afu-Metema, knížete ohně. Vůči cizinců uvádějí Benguelové jen svá přijatá jména, která poukazují na profesi nebo schopnosti. Rhodan se dozví pouze skutečné jména Eserfima, nezávislého legendárního výzkumníka Bezejmenného, který na Tuyon dorazil už před JUATAFU. Když se ho zeptá na ESTARTU, odpoví Eserfim jen: »Jsme mnozí a přesto sami«3). Rhodan je svědkem, jak jeden Benguel ztratí svou osobnost. Z přesvědčení, že se jeho Já přesune do jiného těla, smí mít každý Benguel jen jednoho potomka, do kterého se může svým duchem manifestovat.

Beodu oznamuje, že v nové verzi svého snu1), nezpůsobí on, ale Rhodan smrt robotů JUATAFU a Benguelů. Bezejmenný naváže s Terrancem spojení a vysvětluje, že ne v Kansahariyya4) zastoupení Benguelové jsou národy Hangaye opovrhováni jako pseudointeligence, protože nejsou schopny opravovat nebo vylepšovat svou techniku. Osmnáct milionů Benguelů, kteří se v současnosti na Tuyonu zdržují, jsou jen jedním z několika kmenů, kteří jako nomádi táhnou Hangayí, obsazují planety s haldami smetí a explozivně se množí. Odkaz na ESTARTU také legendární výzkumník nikde nenašel, Rhodana označí jako »Přítele z universa prvního hráče«5), pak se svou kosmickou lodí opustí Tuyon6), aby navštívil prapůvodní svět Kartaniňanů.

Rhodan, jehož aura je podle výroků hvězdářů Benguelů zmatená a jehož výroky o kosmologii jsou považovány za rouhání, je nakonec s Beodem a Jordanem zajat. 10. května ho Ren-Noem7) vedená flotila, kterou na pomoc přivolala DORIFER-kapsle LEDA, která sledovala JUATAFU. Současně Benguelové odstartují se svými primitivními loděmi. Když Trimarane Ren-Noa přistane a vystoupí Venno Laftri, objeví se světelná záře, a Benguelové a robot se zhroutí bez života. Rhodan cítí bodavou bolest, má dojem, že mu exploduje hlava a cítí nakonec duševní prázdno. Beoduem popisovaný pocit radosti a uspokojení se nedostaví. Na palubě kartanské lodi se Eserfim a Jordan opět probudí. Oba ale ztratili svou inteligenci a osobitost.

Ren-No sděluje Rhodanovi, že základna Hauriů na Bentangu8) byla zničena a projekt Anklam čeká na nové příkazy nejvyšší Vědomostní autority. Zatímco se s Ren-Noovou flotilou vrací do systému Aklam, informuje LEDA Rhodana, že 2. dubna byla transferována druhá čtvrtina Hangaye, a spekuluje, že Eserfimovo jméno mohlo být odvozeno od jednoho Sothalkského slova, které znamená »Opět se narodit«9).

Aktuální data:
1.12.2021
1566 před NGL
31. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459549.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!