Perry Rhodan 1364 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1364
Název:Na stopách ESTARTU
(Auf den Spuren ESTARTUS)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Pod hvězdami Hangaye - zavlečeni roboty
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec hledá stopy ESTARTU

Beodu - Rhodanův attavenský přítel a průvodce

Jordan - mluvčí robotů JUATAFU

Huamachua - mužský mutant Zatarů

Tekeomon - starý Hauri

Protože roboti JUATAFU, kteří hledají záhadnou stopu, chtějí okamžitě odstartovat, uprchne Perry Rhodan a Beodu z jejich kosmické lodi, musí být ale krátce na to zachráněni před nebezpečnými rostlinnými Ylony. Zatímco JUATAFU vyrazí za neznámým cílem, objeví Terranec a Attavenno v jednom skladišti Zataru Huamanchuca1), který je na prahu smrti, protože musel být asi dvacet tisíc let téměř bez výživy.

Rostliná bytost, která Kera-Hua-Zatara2) označuje za svou babičku a neví, jak a kdy se do JUATAFU dostala, nesmí už používat své původní jméno Zartaru-Otara, protože jako mutant už nepatří k Velkým stočtyřiačtyřiceti, kteří tvoří doopravdy žijící Zatary. Protože se může pohybovat po svých dvanácti kořenových nohách, ale z vlastní vůle jen nedokonale ovládá prostorovou orientaci a nebyl schopen regenerace po pádu do ledu, musel Huamanchuca opustit svůj rodný svět Tara. Tam se jeho národ rozvíjel dlouho před tím, než se Kartaniňané probudili k vědomému životu. Ti ho později objevili.

Po čtrnáct dnů trvajícím letu, v jehož průběhu provádějí údržbářské práce na lodi, dorazí JUATAFU podle Huamanchucových údajů k planetě Tara. Na služebníky Hexameronu zpustošené planetě, která krouží kolem umírajícího rudého slunce, jsou nalezeny už jen zuhelnatělé zbytky mrtvých Zatarů3).

Roboti JUATAFU se vydají dále pátrat po tajuplných stopách a Beodu narazí v jejich kosmické lodi na polovysušenou mrtvolu Venna. Dříve než se tento poloorganický transthesizer definitivně rozpadne, objeví se pojmy jako »Čas zralosti« a »Ohnisko Tambau, místo vždy důležité«. Roboti JUATAFU reagují na jméno Tambau s velkým vzrušením a přiletí okamžitě k pouštnímu světu, který označí jako část své stopy a který jako druhá planeta krouží kolem bezejmenného rudého slunce. Když bez otálení zničí pevnost Hexameronu, která na jejich loď zaútočí, řekne jeden umírající starý Hauri: »Hexameron je skutečně moudrý. Nikdy už na Tambau nepostaví novou pevnost, aby zatracení bezvěrci neměli šanci, nové ohnisko...«4).

Roboti, kteří našli další stopu, odlétají do systému Sasak, a Jordan vysvětluje Rhodanovi, že ten, kdo hledá ESTARTU, se musel odebrat mezi Benguely, kteří obývají Tuyon, třetí planetu Sasaku. Během letu opustí7) Huamanchuca, který zachytil myšlenky Comanzatary5) a Huakaggachy6), Rhodana a Beodu, protože věří, že našel stopu svého národa8).

Aktuální data:
2.12.2021
1566 před NGL
32. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459550.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!