Perry Rhodan 1332 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1332
Název:Jeskyně věčnosti
(Die Höhlen der Ewigkeit)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Věční válečníci selhali - noví vládcové přebírají moc
Hlavní postavy románu:

Jeo - poustevník na měsíci Ijarkor

Kera-Hua-Zatara - Jeova partnerka, se kterou si povídá

Salaam Siin - Síťochodec z Ophalu

Roi Danton a Ronald Tekener - zaranžují katastrofu

Lainish - šéf Hatuatano

Ijarkor - Věčný válečník selhal

V jeskyni věčnosti, labyrintu pod povrchem měsíce Ijarkor, poslouchá starý pailliarsky poustevník Jeo, kterého tam kdysi odvezl Ijarkor a který disponuje duševní silou »vnitřního klidu«, vyprávění Kera-Hua-Zatary. Rostlina, která hledá své dcery Comanzataru1) a Huakaggachuu2), vidí ve svém prokognostickém snění události kolem Hry života:

Po Ijarkorově návratu vysvětluje jeho Animateur Srolg, že je nedůležité, zda se ESTARTU zdržuje na Etustaru, protože Animateurové z národa Pterů jsou jejími řádnými dědici a autorita Věčných válečníků žije z tohoto dědictví. Přes znovu aktivovanou Bránu Terranců se Lainish vrací zpět do systému Siom. Jak Síťochodci plánovali, vytvoří psionická energie ophalského zpěvu, se kterým hra začíná, rezonanci s Královskou branou a s teleportačním systémem, který spojuje Som, Somatri, Culio a Ijarkor. Rozkmitaná energie zničí teleportační systém a nechá zhroutit Heraldickou bránu. Tím vyvolaná psionická rázová vlna zničí, posílená písní tam unesených Ophalerů, Bránu Terranců na Pailliaru a Hrdinskou bránu na Lomboku a nakonec přeskočí na ostatní Heraldické brány. Tišinatá zóna v Siom Som zanikne.

Zatímco se stahují ke skryté kosmické lodi do jeskyně věčnosti, narazí Ronald Tekener, Roi Danton a Salaam Siin na Jeoa a pomohou mu regenerovat Kera-Hua-Zataru, která byla kvůli psionickému výboji vystavena velkému utrpení. S podporou Pailliarana uniknou oba Terranci a Ophaler před Lainishem a jeho somerskými lovci a opustí soustavu Siom. Na planetě Vnější pól 22 se Tekener a Danton dozví od Perryho Rhodana, že Irmina Kotčistovová na jednom světě v Absantha-Shad dělá pokroky v léčení hybrida3) a okamžitě tam vyrazí4).

Kera-Hua-Zatara vypráví Jeovi, který zůstal v jeskyni věčnosti, o dalším vývoji na Ijarkoru:

Protože nebyl informován o ničivém účinku jejich písní, nechá Srolg, který převzal velení v systému Siom, ophalské pěvce propustit, aby utužil diplomatické vztahy s Mardakaanem. Když dorazí zpráva o smrti Pelyfora5), vyhlásí Srolg, že Věční válečníci selhali, protože špatně spravovali dědictví ESTARTU a vydali se vlastní, špatnou cestou. Animateurové, kteří jsou proto donuceni se vzdát své dosavadní pozice v pozadí, se od nynějška stávají skutečnými pány dvanácti galaxií6).

Když čtyři Somerové z Lainishovy družiny ohrožují Jea, zachrání Kera-Hua-Zatara, která krátce před tím zjistila, že se Comanzatara nachází v Mléčné dráze a Huakaggachua na Sabhalu, svého pailliarského přítele, zatímco se promění v oheň a tak zabije protivníky, a sama zmizí beze stopy7).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál