Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1359
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1359
Název:Poslední válečník
(Der letzte Krieger)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Konec kosmického zázraku - počátek nové doby
Hlavní postavy románu:

Ijarkor - Věčný válečník hledá své kolegy

Stalker - dřívější Sotho zpět v ESTARTU

Alaska Saedelaere - Terranec pátrá

Lainish - Hatuatani chce obchodovat

Reginald Bull a Irmina Kotčistovová - dva Toshinové budou omilostněni

Peten Nujk - otrok je osvobozen

Ijarkor1) potká Stalkera1) v Temném nebi, po počátečním váhání zahájí s bývalým Sothem Duumvirát, aby znovu sjednal pořádek v mocenské oblasti ESTARTU a připravil návrat superinteligence, a akceptuje, že znetvořený Stalker chce zůstat v pozadí. S úmyslem přimět ke spolupráci také ostatní válečníky, navštíví Ijarkor Boldar2), kde Ayanneh shromáždil tisíce Elfahderů. Když jim promine spolupráci s Gorimy a sám je požádá o odpuštění za své chyby, zabije se Věčný válečník neobyčejným způsobem pomocí atomového výbuchu3).

V Syllagaru potká Ijarkor Nastjora na planetě Kluut v systému Treentell, protože samotný hlavní stan válečníka, systém Nuoroth, se dostal do tišinaté zóny. Ijarkor se musí dívat, jak Nastor za přítomnosti svého Animateura nechá části svého těla přesunout do všech přijímačů teleportační sítě a dá se tak všem svým poddaným jako dárek. Válečník Yarun prchne před realitou do psionického labyrintu ledového světa Srunquil, jediné planety modrého slunce ve východní periferie Trovenooru. Protože Ijarkor Yarunovu pozvánku, aby ho doprovodil na Kalydonský lov, odmítne, zapečení nakkský portálový mistr Worued na rozkaz svého pána bránu labyrintu navždy.

Na jarmarku z Astaphu, jediném měsíci druhé planety rudého slunce Phatas v centrální oblasti galaxie Shufu, se Ijarkor od jednoho Systera, představitele vystavitele obchodního tendru Shufu4), který tam obchoduje s psionickými přístroji a materiály, zbraněmi, otroky a také konvenčním zbožím, dozví, že jedna význačná osobnost má být klonována. Válečnice Shufu, která Gorimy nadále považuje za nepřátele, ale oficiálně se staví proti Singuvi, přihraje Ijarkora k Lainishovi5). O něco později přepadnou piráti pod vlivem kodexového plynu GOMSTAR, ukradnou mumii Sotho Tyg Iana a vezmou s sebou trpasličího Gavvrona.

Když si Ijarkor 1. června 447 NGL při opouštění galaxie Shufu všimne radiogramu EXPLORERU a ESKULAPU, přiblíží se ke kulovité hvězdokupě Shu-Extl, u které se Vironauti shromažďují pro návrat do Mléčné dráhy, a osvobodí Reginalda Bulla a Irminu Kotčistovovou od Toshinského znamení, se kterým je před osmnácti lety pranýřoval6).

Alaska Saedelaere7), který Lainishe sleduje, se dozví, že trpasličí Gavvron 13. června na měsíci Proisan chce předat Stygianovo mrtvé tělo Singuvi, který z něj zamýšlí naklonovat milionové vojsko nových Sothů. Kvůli nestabilitě psionické sítě uvízne Terranec na tři dny na planetě Sanguin, jehož satelitem Proisan je a kde prostředí přizpůsobení Pterové doposud museli jako otroci těžit nyní bezcenný psionický krystal Anpassu. S podporou Sanguinera Petentochargmeynjoka Algmorijatchalnujka obstará Saedelaere kosmický dopravní prostředek a odlétá s dalšími otroky společně s Mensano z Cuinu, jedním ze ztracených dárků Hesperidek8), ve kterém pozná fiktivní transmiter, na Proisan. Tam se ale stejně jako Stalker dostane do zajetí Lainishe, který obětoval svou levou ruku, aby se zbavil Ijarkorova Permitu. Když Singuva začne analyzovat Stygiana, exploduje Stalkerem vypreparovaná mumie, a vězňové mohou uprchnout. Lainish se zmocní Mensano z Cuinu a snaží se uniknout, je ale zabit včas dorazivším Ijarkorem.

Věčný válečník nařídí okamžité osvobození Sanguinerů a prohlásí všechny národy Muunu za rovnoprávné. Ačkoliv Ijarkor jeho návrh, ukrýt Hesperidské dárky a použít je k prospěchu všech, schválí, není Saedelaere ochoten k další spolupráci, protože chce pátrat po Testarem9) a Kytomě10).

Ijarkor má dvě vize: v první je jeho rodný svět Anamuun, pátá planeta slunce Veeda, jádro nové Upanišadské teorie přímého permanentního konfliktu, který se přímo staví proti teorii ESTARTU. Zatímco Granjcar, Yarun, Ayanneh, Nastjor, Pelyfor a Kalmer zemřeli nebo přešli do parareality a Muccor, Shargk, Krovor a Traicy jsou loutkami Singuvy, sepíše sám jako zajatec báseň o svých posledních dvaceti letech. Poté co Singuva společně s cizinci z Tarkanu vyžene Gorimy, připravuje dobytí Mléčné dráhy a nakonec po zkáze DORIFERU řídí Morální kód, dozví se Ijarkor krátce před svou smrtí, že ESTARTU už neexistuje.

Ve druhé vizi zničí společně se Stalkerem nemilosrdně všechny nepřátele ESTARTU a cestuje po návratu superinteligence jako básník Kor11) vesmírem.

Vzhledem k oběma extrémním vizím zvolí Ijarkor nejtěžší, Třetí cestu12).