Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1340
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1340
Název:Efemeridské sny
(Ephemeriden-Träume)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Síťochodci
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 446 NGL = 4033
Dva beztělní - následují stopy šílenství
Hlavní postavy románu:

Ernst Ellert a Testare - dva beztělní se navzájem potkají

Naradha, Dobaril a Varik - trojice Nakků v Absantha-Gom

Pol-sa-for a Rut-ta-ver - dva Traifaerané

Sollopra - velitel flotily gardistů

Granjcar - věčný válečník Absantha-Gom

Drohl - Elfahder na straně Animateurů

Krátce po svém mentálním kontaktu s Guckym1) dorazí Ernst Ellert1), který se zbavil svého nepříjemného virotěla2), do galaxie Absantha-Gom a při putování psionickou sítí byl přemožen Menetekelndenským efemeridem, který jeho vědomí málem pohltil3). Ve hvězdicovitých efemeridní bójích se na rozkaz Granjcara uměle vyrábějí psionická kvanta, která řízená Nakky slídí v psionické síti a útočí na Síťochodce, které zde naleznou, aby zabránili jejich útokům proti kodexu.

Ačkoliv se díky psionické komponentě s projekčním tělem může pohybovat také v určité vzdálenosti od Gorimských stanic, opustí Testare úkryt v jezeře Talsamon, aby si opatřil vlastní tělo4). Když navštíví Therif a systému Aronar a další planety v Absantha-Gom a všimne si neobyčejné revolty efemeridských rojů, osvobodí Cappin Ellerta ze zajetí. Oba beztělní se stanou přáteli a o týden později převezme Testare společně s Parapolerem ve 200 metrů dlouhé a 60 metrů tlusté efemeridské bóji ENTEHEL-09 tělo tři metry velkého, kožešnatého Traifaera Pol-sa-fora, který pod vlivem Efemeridů zažívá zánik svého národa. Ellert sice nemůže převzít Nakka Naradha, dozví se ale o zdroji rušení, který rozrušil roje Efemeridů. Na základě své zkušenosti s vesmírem Druufů5) zjistí bývalý teletemporarier, že vědomí Nakka vykazuje pro říši ESTARTU netypickou Strangeness-komponentu. Brzy poté se beztělní při návštěvě flotily, která transportuje gardisty z národa válečnických, klokanovitých Uribiterů, dozví o novém mocenském právu Animateurů a stanou se v teleportační stanici planety Traifon svědky, jak Elfahder Drohl Nakky vyzve k podřízení se novým vládcům. Přitom je Ellertovi a Testaremu jasné, že šnekovité bytosti sledují vlastní plány.

Zatímco navštíví efemeridský roj Traifon, má několik Traifaerů vize, že sochy oznamují návrat Oogh at Tarkana, Attara Paniše Paniši, zakldatele Upanišadského učení6).

Ellert a Testare následují Nakky Dobarila a Varika, kteří navštíví jeden ze zdrojů rušení, a zjistí, že je tvoří psychogoní shluk na planetě Shalley v systému Argom. Když v síťochodecké stanici deponují zprávu pro Alasku Saedelaereho, vydají se oba beztělní k Místu naplnění7), které se Ellertovi podařilo najít8).