Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1358
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1358
Název:V dimenzionálním vězení
(Im Dimensionsgefängnis)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1987
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Setkání v Temném nebi - Atlan potkává starého známého
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan a jeho kamarádi pronikají na Etustar

Tashit Lovelin - Kamashit

Bao at Tarkan - protektor NARGA PUUR

Hilda - Zatara

Melsarsk - Naak na palubě NARGA PUUR

Torren - nechá vletět NARGA PUUR do Temného nebe

5. dubna 447 NGL je jasné, že NARGA PUUR neletí na Bao at Tarkanem zadané souřadnice v Hangayi, ale pozitronika lodi nemá žádné informace o tom, kdo vydal jiný rozkaz. Bao at Tarkan tuší, že je za to odpovědný prorok Hexameronu, jeho vzpomínky na důležitost tohoto pojmu jsou ale stále ještě blokované.

Protože se Hildariukaggachua, jejich nejstarší, nachází v období regenerace, mohou Zatarové, kteří fungují jako živoucí deník NARGA PUUR, poukázat jen na to, že 2. dubna dorazili k obří lodi rádiové impulzy z hala Absantha-Gom a někdo jim odpověděl. NARGA PUUR mezitím přilétá k Temnému nebi. Zatímco Atlan, který díky zkušenostem s Regentem z Arkonu1) má s pozitronikou velké zkušenosti, podle postupu Coola Aracana2) vytvoří nucenou zpětnou vazbu centrálního počítače, vyvolá protesty Naaka Melsarka, jednoho z navigátorů NARGA PUUR. Kvůli olejnatě působícímu, namodralému filmu, který pokrývá jeho tělo, nazve Atlan Nakky z NARGA PUUR, jejichž těla jsou jako u cyborgů zcela pokrytá robotickými moduly, Modří Naakové.

Melsark vysvětluje, že navigátoři poslouchali nulový rozkaz, který má vyšší prioritu než nařízení projektového koordinátora Bao at Tarkana. Když se Modrý Naak po neúspěšném útoku na Atlana stáhne zpět, vydá se Arkonidan, Gucky, Ras Čubaj a Sue-El-K'yon na příď lodi, ve které se zdržují Nakkové, kteří jsou podle zpráv mezitím obnovené Hildariukaggachy všichni proroci Hexameronu.

Mezitím se probudí Tovari Lokoshan3), opustí přežívací tank a dozví se od kolonie Trurtharů, jejichž sedm tisíc jednotlivců tvoří společnou inteligenci, o přítomnosti Ratbera Tostana a Posy Poose v NARGA PUUR 4). Poznatek, že s BANSHEE překonal obrovskou vzdálenost k mocenské oblasti ESTARTU, připomene Lokoshanovi Midas-kříž, u soustavy Vega ležící průsečík prostorových a časových os, skrze který on kdysi dorazil do dvě miliardy světelných let vzdálené obchodní říše Perwela Grove Goora5). Trurtharové, černě zářící bytosti, které vznikly při dotyku nehmotných mezí dvou univers a jako Techno-paraziti se mohou stahovat ke koncentraci vysoce vyvinuté techniky, ukáží Kamashitovi cestu do příďové oblasti NARGA PUUR, kde se Lullog nachází v dimenzionálním vězení.

Gucky, Čubaj a Kartaniňan se stejně jako Lokoshan dostanou do zajetí Nakků, zatímco Atlan je Lullogem, který vůči Arkonidanovi přijme vzhled milované Iruny z Bass-Thetu6), přenesen do bezpečí v dimenzionálním vězení.

Odtamtud Atlan pozoruje, že Terren, kostrovitý humanoid, který Nakkům velí a kterého Singuvi na Etustaru7) vysvětluje, že on a jeho velitel zamýšlí odebrat dvanácti galaxiím miliardy slunečních hmot, aby v Tarkanu kompenzoval ztrátu hmoty způsobenou transferem Hangaye. Na oplátku nabízí Animateurům, že zužitkuje technické dědictví ESTARTU a pomůže jim tak k nové moci. Zatímco se NARGA PUUR noří do atmosféry Etustaru, zhasne také její maskovací skalní povlak.

Z přídě se uvolní vedle mnoha dalších pomocných člunů také diskovitá loď s cizinci, Nakky a dimenzionálním vězení a přistane na povrchu planety. Lullog pomůže Atlanovi, Guckymu, Čubajovi, Sue-El-K'yon a Lokoshanovi utéct. Protože mu Trurtharové slibují, že BANSHEE3) dostanou do Lokální skupiny, rozhodne se Kamashite splnit Atlanovo přání, aby Iruně z Bass-Thetu v M 33 oznámil, že si pro ní brzy dojede8).

Poté co se s Bao at Tarkanem dohodnou na boji proti Alianci mezi Singuvou a cizinci, odstartují Síťochodci s KARMINOU na Sabhal9).