Perry Rhodan 1299 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1299
Název:V zahradě ESTARTU
(Im Garten der ESTARTU)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 430 NGL = 4017
V centru Temného nebe - tajemství superinteligence je ozřejměno
Hlavní postavy románu:

Ijarkor - Věčný válečník následuje volání ESTARTU

Roi Danton, Ronald Tekener a Veth Leburian - dva Terranci a Mliroňan v rajské zahradě superinteligence

Srolg a Bulsk - dva Animateurové

Aldruizantaro - »plevel« v zahradě ESTARTU

Počátkem srpna roku 430 NGL dosahuje SOMBATH, hvězdicovitá loď Ijarkora1) s LOVELY BOSCYKEM a LASHATEM ve vleku planety Etustar, poté co v bludné pouti přes Temné nebe byli nenápadně ověřeni jako všichni, kteří chtějí ESTARTU navštívit. 10. srpna přistane nakonec Ijarkor s Ronaldem Tekenerem, Roiem Dantonem a Vethem Leburianem1) na rajském kyslíkovém světě. Animateur Bulsk označí sebe a ostatní přislušnýky svého druhu na Etustaru za zahradníky v zahradě ESTARTU. Překrásné rostliny a zvířata rajského světa, které jsou nazvány Eidosové a Morpheové, šeptají návštěvníkům: »Já jsem ESTARTU!« Z živočichů unikají kodexové molekuly, které ale na Tekenera a Dantona nemají žádný vliv. Ijarkor vysvětluje oběma Terrancům, že ho ostatní válečníci odsoudili k cestě k ESTARTU2), a vydá se sám k »srdci« ESTARTU. Zatímco čekají až dostanou rovněž přístup k »srdci«, zjistí Tekener a Danton, že jejich vlastní nálada je ovlivňována nápadně nevýrazným působením, stejně jako u Pterů, služebníků, kteří jim byli přiděleni, a kteří se nápadně podobají Sothům. Mezitím objeví Leburian 75 centimetrů velkou, tuctovou rostlinu s velkými květy, čtyřmi jakoby koženými listy a dvěma hlízovitými zářezy na stonku3), která nepatří k Eidosům. Bytost, která se jmenuje Aldruitanzaro, oznámí Mliroňanovi, že ESTARTU tu už nežije, a Eidosové a Morpheové potvrdí, že superinteligence svou mocenskou oblast opustila a přemístila se do daleké zóny stvoření4). Ve flóře a fauně Etustar existují už jen její fragmenty, které obsahují její celkové vědomosti, její filozofii, její etiku a její morálku. Tímto odkazem naplňují Eidosové a Morpheové oblíbené děti ESTARTU Ptery z Muunu, kterým tu superinteligence zanechala pro šíření Třetí cesty své technické dědictví5).

Nakonec jsou Tekener a Danton uvedeni do »srdce«, jako kontinent velkého podzemního zařízení, které se nachází v hloubce 20 kilometrů. Na příkladu Stalkera ukáže Bulsk Terrancům v záznamech vznik speciálně pro svou úlohu vypěstovaných Sothů: Animateurové naklonovali Pterské služebníky pro Ijarkorem zajaté posádky TSUNAMI6) a spojili je morphogenetickým polem s budoucím Sotho Tal Kerem. Tím ovlivnili Terranci během svého Upanišadského výcviku vícevrstvou osobnost Stalkera, který byl od začátku plánován jen jako průkopník7). Stejně tak, vysvětluje Bulsk, stojí Tekener a Danton v morfphogenetickém spojení se Sotho Tyg Ianem, aniž by ho ale mohl přímo ovládat. Spíš by je morphogenetické pole psionicky stále více poutalo, až by se nakonec stali vědomými částmi Tyg Iana. Oba Terranci poznají z dalších návrhů Animateurů, že jsou skutečně přesvědčeni o tom, že teorie Permanentního konfliktu je ve smyslu ESTARTU opravdovou Třetí cestou mezi stází a entropií. Ohrožení DORIFERU je podle Bulska jen reakcí na útoky »Síťochodců«, kteří se už 50 tisíc let pokoušejí předat národům 12ti galaxií informace o nepřítomnosti ESTARTU a bojovat proti civilizátorským úspěchům ESTARTU, a kromě toho se stali nepostradatelnými konfliktními partnery Pterů v Permanentním konfliktu.

Po návratu na povrch planety se Danton 13. září dozví od Aldruitanzara, že Leburian byl Animateury vykázán ze zahrady ESTARTU a informuje LOVELY BOSCYKA o událostech na Etustaru8). Eidosové a Morphové potvrdí Terrancům, že v dobách ESTARTU, která milovala život a hájila snášenlivost, neexistoval žádný Permanentní konflikt. Poté navštíví Tekener a Danton znovu »srdce«, manipulují morphogenetickým systémem a snaží se protikladnými povely a chaotickými pocity zahnat Stygiana do šílenství. Bezpečnostní zařízení sice zabrání přenesení zhoubných morphogenetických rezonancí na Sotha, a vytvoří místo toho pseudo-Sotha v zahradě ESTARTU, který poté zmizí a Eidosové a Morphenové ho absorbují. Protože se tím ale zároveň aktivuje sebedestrukce zařízení a Pterové nejsou schopni morphogenetický systém opravit, je ale alespoň znemožněn vznik dalších Sothů.

Po tomto zločinu vypoví Ijarkor, který se z pochybovače opět stal přímočaře smýšlejícím Věčným válečníkem9), oba nositele permitu do Orphišského labyrintu v Trovenooru10).

LOVELY BOSCYK a LASHAT uniknou do psionické sítě11).

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál