Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2046
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2046
Název:Devět hodin k věčnosti
(Neun Stunden zur Ewigkeit)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:7.11.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
Kronikář ID je vyslán - countdown ke kosmické události začíná
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan je svědkem kosmické události

Mondra Diamond - bývalá agentka SPL bojuje o osud svého syna

Delorian Rhodan - dítě je centrem dění

Ronald Tekener - jako zástupce Atlana se Smíšek vydává na misi

Ruyde Kerima Bassa - nejstarší Evoesa očekává špatné časy pro svůj lid

Protože lékaři SOL mohou určit jen, že Delorian prochází geneticky fixovaným smrtícím programem, je nucena Mondra Diamond mediky Gorake Hamatta a Gustava Roloffa se zbraní v ruce přimět k tomu, aby jejímu dítěti pomohli. Ve své kabině postaví nádobu s odnoží Rostlinného otce Arystese1) na dětské lůžko. Pod vlivem jeho pylu se zdá, že se Delorian zotavuje.

Mezitím položí Atlan v hlavní centrále znovu svou ruku na schránku do které Lotho Keraete nainstaloval Kokon, a za homerského smíchu se znovu objeví deset centimetrů velká projekce vousatého starce2). Stařec se označuje za »Kronikáře ID3) «. Kritizuje, že lidem na SOL se nedostává iniciativy a že neudělali něco, co je tak jasné. Dnes je den rozhodnutí, pro něj konečný den dějin.

Společně s Icho Tolotem, Mylesem Kantorem a Kronikářem, který vyrostl do normální velikosti, odnese nyní Atlan Kym k odnoži Arystese. Váhavě dovolí Mondra Diamond, aby Arkonidan zárodečný kokon položil na stále ještě v Delorianově postýlce stojící schránku. Orchideový kmen odnoži vypustí velké množství pylu a Kym se rozpadne do zlatého deště jisker, ve kterém Atlan věří, že vidí pohyb křídel motýla. Kolem SOL se začíná psí-látka vařit, zatímco z caritového trupu současně vychází chladný déšť zlatých jisker, který činkovité lodi propůjčuje vzhled hořící prskavky. ESTARTU je znovuzrozena.

Kronikář potvrdí, že po ničivém útoku K'UHGARU se Kym na Auroch-Maxo-55 stal jediným ještě existujícím referenčním bodem pro zbytky entity superinteligence ESTARTU. Proto Mundänové vynaložili všechno na to, aby z pověření své superinteligence K'UHGAR, Auroch-Maxo-55 našli a zničili. Díky spojení Kym s odnoží Arystese dostane referenční bod funkci kotvy, na které se ESTARTU může zachytit. Superinteligence se objeví v SOL ve formě nádherné ženy, kterou Atlan v roce 448 NGL potkal při transferu poslední čtvrtiny Tarkanu, přičemž se jmenovala Hirdal4). Když jí nyní řekne »Hirdal« a žena jméno akceptuje, pochopí Atlan, že ESTARTINĚ inkarnaci toto jméno dal vlastně sám kvůli časové smyčce.

Hirdal uchopí Deloriana, jehož tělo poté ztemní a zalije ho příliv jisker. Atlanovi je jasné, že superinteligence ID Deloriana obdařila psionickým imprintem, aby teď, osmnáct milionů let v minulosti, přispěl k jeho vlastnímu vzniku. ID se objeví nejdříve ve formě energetické spirály, stejně jak to bude dělat v budoucnu5). Z Deloriana Rhodana zbyde jen neživá schránka. Mondra Diamond je zoufalá a žádá, aby její syn mohl vyjít z ID, ale ve vizi se jí zjeví Delorian ve formě osmnáctiletého chlapce a připomene jí, že Perry Rhodan na ní čeká.

Zatímco probíhá duální fúze esence ID a zbytku ESTARTU, shromáždí se Evoesa kolem SOL. Když Ronald Tekener opustí loď, aby s nimi vyjednával, vysvětlí mu Ruyde Kerima Bassa, že ona a její druhové se chtějí jen zblízka účastnit zrození nové superinteligence.

Na Atlanův příkaz se Tangens Sokol mezitím snaží zrekonstruovat vzhled Kronikáře v jeho mladších letech. Nakonec dostane obraz Deloriana, což ale Atlan už mezitím sám pochopil, že Delorian byl osmnáct milionů let Kronikářem ID. Starý kronikář, jehož substance mizí, vysvětluje, že pro své vědomosti o budoucnosti platil ID až dosud za vševědoucího. Atlan pochopí, že superinteligence časovou smyčku s narozením Deloriana v roce 1291 NGL přerušila, za cenu, že od nynějška pro ní bude budoucnost neznámá.

ID odebere INSHARAMu veškerou psí-látku. Evoesa, kteří tím ztratí svůj životní základ, se proto na vlastní přání odeberou jako první národ do mladé superinteligence. Protože Kym ale byl do biotopu Arysteho odnože položen příliš pozdě a vznikající proces byl narušen, může ID skutečně zachytit jen část dostupné psí-energie. Hlavní část psionické energie odteče nevyužitá do hyperprostoru, takže ID je od začátku krajně slabou superinteligencí. Proto i vědomosti zakotvené v Kronikáři, který přes časovou smyčku vstoupí do ID, dlouhou dobu zůstávají rozesety.

Když je INSHARAM naplněn už jen normální hmotou, je SOL podrobena celkové kontrole, při které Tangens zjistí, že caritový trup ztratil všechny své zvláštní schopnosti.

Ve formě mladého muže se Delorian, nový Kronikář ID, odebere k Inzaila Onda a vyzve je, aby INSHARAM opustili dimenzionálními tunely, které jsou teď průchodné oběma směry, protože se v INSHARAMu zatím nenahromadila žádná nová psí-látka. Na Jonklymovi6), který si zvolí cestu přes tunel Absantha, uschová Delorian odnož Rostlinného otce Arystese.

Delorian vyzve SOL, aby se ihned vrátila do Segafrenda. Do tří dnů musí dosáhnout NACHT 7). Později už nebude možný žádný transfer do budoucnosti. Tam se SOL nemůže dostat před koncem prosince roku 1303 NGL, protože teprve pak by v PULSu shromážděné superinteligence tamější Mega-Dóm dostatečně stabilizovali pro takovýto transfer. Po tom se Delorian vrací do ID, který právě začíná své putování8).

Ačkoliv jí na konci čeká flotila Mundänů, vlétá SOL do tunelu Auroch-Maxo.