Perry Rhodan 2045 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2045
Název:Vzpoura v INSHARAMu
(Aufruhr im INSHARAM)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:31.10.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
Útok na SOL - Evoesa se považují za strážce
Hlavní postavy románu:

Ruyde Kerima Bassa - Evoesa doprovází naposledy svého druha

Karja Menem Siganter - nejstarší Evoesa chce ukončit svůj život

Atlan - Arkonidan zkouší vyjednávat v INSHARAMu

Fee Kellind - velitelka SOL vidí kosmickou loď ohrožovanou neznámým

Mondra Diamond - v matce Deloriana Rhodana vzrůstají pochybnosti

Zatímco se v SOL čeká na Atlanův návrat, ohlásí major Viena Zakata velitelce Fee Kellind nejasné zaměření transparentní, mořské krávě podobné bytosti. Ve stejné době dostane malý Delorian Rhodan v kabině Mondry Diamond akutní záchvat dušnosti a musí být převezen do nemocniční stanice. O něco později upadne v přežívací nádrži do komatu.

Mimo SOL se počet namodralých průsvitných bytostí stále zvyšuje. Jejich psionické vyzařování pocítí nejdříve Dao-Lin-H'ay, ale již brzy trpí všichni na palubě táhlou bolestí. Útoky jsou tak masivní, že Fee Kellind vyšle nouzové volání na SOL-SJ-33. O hodinu později dosáhne space-jet s Arkonidanem znovu SOL, která je mezitím obklopena deseti tisíci cizinci a nabíjena vysokofrekvenční hyperenergií. Na pokusy o kontakt pomocí radiovysílání a amplionů odpovídají příchozí jen s ještě energičtějším útokem.

I přes zátěž útoky vyšetřují medici kolem Hery-Ann Taega Delorianův genotyp, jehož orgány selhávají, a zjistí, že genetický program, který ovládá růst dítěte, již dosáhl svého konce. Zjištění, že její syn už kvůli tomuto smrtícímu programu nebude dále růst, přivede Mondru Diamond ke zhroucení.

Transparentní útočníci sami sebe nazývají Evoesa a chápou se jako strážci INSHARAMu. Jejich třímetrové tělo se skládá z vysoce organické psílátky. Multiorgán Sinjazz není jen spojení všech smyslů, slouží ale také pro komunikaci a může naplňovat předměty hyperenergií, takže z nich udělá součást hyperprostoru a proto ony z INSHARAMu zmizí. Protože mohou obklopující médium pomocí farynxu nasávat a dýzovitým zadním tělním otvorem vypouštět, mohou dosahovat veliké rychlosti. Vak na břiše obsahuje akční hmotu, jejíž zásoba omezuje život Evoesa. Krátce před smrtí zplozují Evoesa svého jediného potomka, který pak několik let bez vědomí dospívá. Teprve když se zakonzervované vědomí jeho rodiče potká s mladým, začíná jeho duchovní existence a pomalu se mu začínají objevovat vzpomínky svého předchůdce. Jednotliví Evoesa se považují buď za mužské nebo ženské bytosti, ale obě pohlaví mohou zplodit potomstvo.

Zatímco se poblíž ústí dimenzionálního kanálu Auroch-Maxo shromažďují davy Evoesa, protože činkovitou loď považují za nebezpečí prvního stupně, doprovází druhá nejstarší Evoesa Ruyde Kerima Bassa velmi daleko svého životního druha Karja Menem Sigantera, nejstaršího ze svého lidu, na jeho poslední cestě. Přitom si vzpománá na vlastní zážitky, které sahají deseti tisíce let do minulosti:

Již brzy poté co Ruyde Kerima Bassas začala svou vědomou existenci, potká mladá Evoesa o několik set roků staršího Karja Menem Sigantera. Karja sestává centrálním bodem jejího života. Doprovází jí INSHARAMem a pak se stáhne, aby Ruyde mohla poznat život v hejnu. Její přítelkyně Darne Sogose Rima jí ukáže, jak svým orgánem Sinjazz může přemisťovat věci v INSHARAMu do hyperprostoru. Na dlouhé roky se stane »samotářkou« a »hledačkou«, než se opět setká s Menem Siganterem. Zachrání jí, když při průzkumu neznámého válcovitého objektu jsou její chapadla připoutány ke krychli. Společně vysaví oba Evoesa hnízdo a spáří se. Později odvede Karja svou partnerku k prastarému Evoesa Swado Taya Devior, který žije v ústranní v jeskyni vnější stěny INSHARAMu.

Ten Ruyde vypráví o uspořádání Multiversa, Hlubině, Morálním kódu a superinteligencích. Podle tradice Evoesa kdysi do INSHARAMu přivedl Taurec, aby se vyvinuli v superinteligence. Miliony dětí, které v sobě nosil, dostali schopnosti přežít v INSHARAMu. Jeho děti, Evoesa, se stali strážci INSHARAMu. Jak Swado Taya Devior dodává, věří jiní Evoesa, že Taurec v žádném případě nechtěl jejich vyvinutí v INSHARAMu v superinteligenci. Spíše byl tehdy ještě superinteligencí a INSHARAM je neúplným produktem jeho života. Evoesa tam nasadil jen jako věčnou policii, která má pozitivním bytostem pomoci s přechodem k superinteligenci. Jako neuspokojivé cítí Ruyde to, že Evoesa jsou bytosti jen s pocitem instinktivního pozitivna nebo negativna.

Ruyde a Karja se vydají do hledání tvorů, kteří jsou na cestě k superinteligenci. V tiché zóně vedlejšího ramena INSHARAMu narazí nakonec na Duffinen Kra'ohka, který má dva metry velké diskovité tělo a kulatou hlavu s bezpočtem očí. Společně se svými druhy Kra'uhm a Kra'sir, kteří společně s ním zdržují celý duchovní potenciál jeho národa, sem přišel z galaxie Noa'him, aby se stal superinteligencí. Cesta se ale nepodařila. Kra'uhm a Kra'sir již zemřeli a Kra'ohkova existence se blíží ke konci.

Swado Tayda Devior vysvětluje Ruyde a Karjovi, že poslední superinteligence, která vznikla v INSHARAMu byl před třemi milióny let K'UHGAR 2). Tato obrovská bytost ale byla pro Evoesa chybou. K'UHGAR na sebe strhl všechno, co INSHARAM nabízel. Více než třetina všech Evoesa byla zabit, než K'UHGAR se svým »šokem« zmizel. Možná že INSHARAMu způsobil neopravitelnou škodu.

Tím, že doprovází Swado Taya Deviora na jeho poslední cestě, dostanou Ruyde Kerima Bassa a Karja Menem Siganter u svého obyvatelstva vyšší status. Několik dnů po Swadově smrti objeví ve svém hnízdě kvádrovitý, stříbrně zářící objekt. Když ho chtějí nabít hyperenergií, zahalí se do štítového pole, vyšle červený paprsek a zmizí. Kvádrovitý objekt je ale jen sondou větší, stejně formované kosmické lodi, která se později vynoří z pomalu se ztrácejícího tunelu Absantha3) a zabije až na osmnáct členů hejna osmi set Evoesa všechny, kteří se mu postaví na odpor. Když se Ruyde a Karja v čele dalších dvanácti rojů ke kvádrovité lodi přiblíží, potkají asi dva metry velkého černého humanoida. Hyperenerigie celkem pěti tisíc Evoesa nestačí, aby cizince a jeho kosmickou loď překonali. Loď energii odrazí a skoro všichni zúčastnění strážci zemřou. Zatímco Ruyde se čtyřiceti dalšími Evoesa podniknou životu nebezpečný klamný útok, podaří se jim nalákat loď příšerného cizince do jedné stěnové vybouleniny INSHARAMu, kde Kraja a zbývajících sto tisíc Evoesa čekají. Společně vytlačí kvádrovitou loď do hyperprostoru. Ve stěně INSHARAMu objeví Karja a Ruyde technickou stanici, kterou cizinci zřejmě sabotovali, její zlaté a kapkovité agregáty4) ale sami sebe opravují.

Traumatické setkání s černým cizincem ovlivní Evoesa tak hluboce, že na všechny nové návštěvníky neprávem útočí a ničí.

Pro tuto skutečnost hovoří také unáhlené napadení vetřelců z tunelu Auroch-Maxo. Poté, co Karja vypustí svého potomka a zemře, pozře Ruyde Kerima Bassa, podle obyčeje svého národa, psí-materiální pouzdro svého mrtvého druha a vydá se na cestu k tunelu Auroch-Maxo.

Tam caritový trup SOL může už jen stěží odrážet psionické náboje. Ruyde přichází v okamžiku, když Atlan SOL opustí ve skafandru, aby dokázal mírumilovnost příchozích. Jeho humanoidní vzhled podráždí sto tisíc Evoesa jako vzpomínka na černou bytost k novému útoku, ale Ruyde jim přikáže s celou svojí autoritou stáhnout se. S pomocí translátoru je ujistí Atlan o mírumilovných úmyslech SOL. Když se chapadlo Ruyden dotkne levého ramene Arkonidana a tím i jeho aktivátoru, pocítí Evoesa neomezenou zásobu akční hmoty a poprosí o odpuštění za útok.

Nově se aktivující kokon od ID ale donutí Atlana k návratu na SOL.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál