Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 450
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 450
Název:Odlet MARCA POLA
(Aufbruch der MARCO POLO)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1970
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3437
Vesmírná loď startuje na dlouhou cestu do NGC 4594 – do domovské galaxie Cappinů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velitel expedice do NGC 4594.

Ovaron – Ganjo se vrátí – po 200 000 letech.

Atlan – Lord admirál vyřkne tvrdou kritiku.

Plukovník Elas Korom-Khan – Velitel MARCA POLA.

Senco Ahrat – Emonaut.

Mentro Kosum – Emonaut.

Podplukovník Meneš Kuruzin – Velitel 1. křižníkové flotily MARCA POLA.

Šolšowo – Muž, který prožije zkázu planety.

Dne 1. října 3434 je Perry Rhodan zvolen ministerským předsedou státního útvaru, vzniklého 25. července stejného roku splynutím Solárního impéria a Galaktické federace Normon. Ačkoli je pozice Země po porážce Impéria Dabrifa zabezpečena, Sluneční soustavu i nadále chrání mocný paratronový štít.

Od poloviny roku 3436 se po celé Mléčné dráze objevují pedotransferovaní Cappinové a přebírají důležité osobnosti. Ovaron v tom vidí následky dakkarkomových impulzů, které odeslal Satelit smrti ve chvíli, kdy se Sluneční soustava v lednu 3434 krátkodobě vynořila v reálném čase. Proto je v roce 3437 naplánována výprava do domova Cappinů, třicet pět milionů a osm set šedesát tisíc světelných let vzdálené, před mračnem Virgo ležící galaxie NGC 4594, mezi Pozemšťany známé jako mlhovina Sombrero, a Cappiny nazývané Gruelfin.

Čtrnáct dnů po zkušebním letu do vně Lokální skupiny ležící galaxie M 81 a do Andromedy, odstartuje MARCO POLO, dva tisíce pět set metrů měřící prototyp ultrabitevní lodi nosné třídy, dne 3. července do Gruelfinu. V jeho reorganizovaném rovníkovém prstenci kotví kromě padesáti korvet a pěti set dvojčlenných stíhaček typu lightning space jet také padesát lehkých křižníků nově vyvinuté planetární třídy. Tyto lodě jsou podřízeny plukovníku Joaquinu Manuelu Cascalovi. Jako velitel lodi funguje plukovník Elas Korom–Khan, který sem byl stejně jako většina členů posádky převelen z INTERSOLARU. Kromě Korom–Khana jsou na palubě další dva emonauti – první důstojník, podplukovník Senco Ahrat, a druhý důstojník, major Mentro Kosum. Při dálkových letech mezi galaxiemi se MARCO POLO, jehož energetické potřeby kryjí nově vyvinuté Schwarzchildovy reaktory, pohybuje pomocí sextadimového pohonu. Ten umožňuje let několikabiliardonásobnou rychlostí světla skrz dakkarprostor, neboli sextadimprostor, hraniční zónou mezi hyperprostorem a šestidimenzionálním paraprostorem. Vedle osmi tisíc členů kmenové posádky se na palubě MARCA POLA nacházejí Perry Rhodan, Atlan, Alaska Saedelaere, Roi Danton, Geoffry Abel Waringer, plukovník Toronar Kasom, major Patulli Lokoshan, Ovaron, Merceile, Icho Tolot a Paladin III. Dále jsou tu Gucky, Ras Čubaj, Takvorian, Merkoš a lord Zwiebus jako členové Nového sbor mutantů. Ribald Corello, který po léčení na mimasské paraklinice ztratil část svých psionických schopností a je velice oslaben, zůstane na vlastní žádost ve Sluneční soustavě.

Během čtyř sedmdesátiminutových (!) etap dosáhne MARCO POLO svého cíle. K orientaci v cappinské galaxii jsou používána prastará data z Ovaronovy základny na saturnově měsíci Titanu. Na Jambicu, druhé planetě v okrajové části Gruelfinu ležícího žlutého slunce Ogretanu, naleznou Pozemšťané jenom radioaktivitou zamořené trosky před dvěma sty tisíci lety zničeného opěrného bodu Ganjasů. Celý sektor galaxie se prokáže jako obrovské bojiště. Jsou odeslány svazy křižníků a korvet, avšak uvnitř kulovité oblasti prostoru o průměru tři tisíce světelných let je nalezena pouze jedna obydlená planeta. Podplukovník Pawo Restonow, velitel páté křižníkové flotily, zde objeví primitivní tvory, jen vzdáleně se podobající svým cappinským předkům. Merceile vysloví teorii, že se klan Nandor, který odstavil Ovaronovu rodinu od moci, se projevil jako neschopný vládnout a že ganjaská říše byla v průběhu desetitisíciletí zničena nesvědomitými a vojensky velmi schopnými Takery.

Při vletu do soustavy Foštaš, v Ovaronově epoše těžce ozbrojeného opěrného bodu ganjaské flotily, zachytí MARCO POLO tísňový signál, vysílaný v kosmickém kódu ganjaské říše. Nouzové volání pochází ze vzdálenosti dvou set deseti světelných roků a pochází od moriratorské lodi GONOMER. Ta je ohrožována třemi tisíci vejčitými plavidly exekuční flotily, které právě v neznámé sluneční soustavě, kterou lidé pojmenují Usy–1, zničili druhou planetu, neboť její obyvatelé odhalili tajemství jaderné energie. Pomocné čluny MARCA POLA zaženou zastaralé vejčité koráby, a z trosek jehlanovité kosmické lodi zachrání těžce zraněného starého mudrce – Moritato Šolšowa. Moritat je okřídlený pěvec, vypravěč a původce míru, následuje skrytou touhu cestovat vesmírem a vyprávět o dávno minulých mírumilovných časech před epochou ustavičných válek. Když Ovaron přistoupí k bezvědomému Šolšowovi, ten se na krátkou chvíli probudí z mdlob a pronese: „Ganjo přichází!“