Perry Rhodan 1381 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1381
Název:Romance v psí
(Romanze in Psi)
Autor:Marianne Sydow
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Zpívá na počest pána Heptameru - Salaam Siin v říši Hauriů
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se svým expedičním sborem na cestě do systému Ushallu

Salaam Siin - Ophaler zpívá pro služebníky Hexameronu

Ge-Liang-P'uo - Kartaniňan se dá do službě Hauriů

Gotan mor Bralk - šéfradista na Jezetu

Arnd Kel - zástupce šéfradisty

Jako údajný pěvec na počest Pána Heptameru odlétá Salaam Siin, kterého doprovází Ge-Liang-P'uo, Sar-Eda-H'ay, Via-Asa-H'ay, Oni-Bas-H'ay, Mou-Mou-H'ay, Lau-Teh-H'ay, Kam-Pera-H'ay, Tru-Zen, Pra-Kit a ostatní Kartaniňané z Meekorahu, ve své HARMONII k Jezetu, měsíci Paghalu, na kterém je ubytováno sedmdesát tisíc z různých národů pocházejících pomocných dělníků, kteří jsou potřeba k provozu materiální kolébky. Ophaler má příkaz svou psionickou písní vyvolat zmatek, aby průzkumnému komandu umožnil proniknout na Paghal. Nezvykle silný zvuk, se kterým Salaam Siin, podporován syntetizátorovým systémem ve spojení se slzami N'jala a přirozeným esperským darem Ge-Liang-P'ua, přednáší chvalozpět na pána Heptameru, nadchne Haurie, kteří jsou díky písni Šesti dnů senzibilní na psionické zpěvy, a ti vyzvou HARMONII k přistání na Jezetu.

Zatímco Ophaler a jeho společníci se marně snaží zjistit, proč pomocné síly Hauriů nejsou umístěni na Paghalu, přijde nařízení, že Jezetu má být zakrátko vyklizena. Ge-Liang-P'uo má sympatie pro Arnd-Kel, nespokojeného zástupce haurského šéfradisty Gotan mor Bralka, a obstará pro psionicky hluchého Kartaniňana svými psionickými sílami možnost přímo poznat píseň Šesti dnů. Pocit hrozícího zničení vytrhne Arnd-Kela z jeho fanatického nadšení pro Hexameron. Když Esperka informuje Hangayského Kartaniňana o svém domovu, rozhodne se tento získat Kartaniňanům z Meekorahu informace o materiální kolébce.

Když Gotan mor Bralk ale proti Arnd-Kelovi, kterého kvůli psionické hluchotě považuje za agenta protivníka, vysloví své podezření, že obyvatelé Jezetu jsou Salaam Siinem psionicky ovlivněni, cítí se být Kartaniňan Ge-Liang-P'ou zmanipulován, vrátí se zpět k víře v Hexameron a předá svému šéfovi zprávu.

HARMONIE je na rozkaz Arnd-Kela odvlečena robotskými loděmi k vnějšímu světu systému Ushallu. Současně na Jezetu přistanou první transportní lodě.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál