Perry Rhodan 1380 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1380
Název:Hrdinové ze Zapurush-III
(Die Helden von Zapurush-III)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Mají odvahu - nebojí se smrti ani ďábla
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan s galaktickou expedicí v Hangayi

Iruna z Bass-Thetu, Ratber Tostan a Chatman - Atlanovi společníci

Giffi Marauder - astrální rybář v nesnázích

Tissom ar Veen - napravený zvrácenec

Vir-Kon - posel centrály Vědomostní autority

S pomocí mini ASP přemístěni do budoucnosti, se TS-CORDOBA s Atlanem na palubě přiblíží k pouštnímu světu Zapurush-III, na které si Hauriové vybudovali základnu. Na planetě se nachází také Tovari Lokoshan1), který byl zajat Shazar tum Reelem2), když, kvůli strangeness-šoku neschopen jednání, s HAWKINGEM bez pohonu driftoval prostorem1). Hauriové přivezli Kamašita do Tarkanu, kde byl později, stále ještě v bezvědomí, zachráněn kosmickým tendrem ROARKA, poté co 6D imploze zničila SETNAR-METEM. Lullog objeví TS-CORDOBU, selže ale při pokusu upozornit galaktiky na svého páta, protože je sám kvůli strangeness handikapován.

Galaktikové objeví, že Vir-Konův Trimaran CHARISTA se dostal do moci Hauriů. Aby využili kladnou fází proměnného slunce Zapurush podmíněnou pauzu rádiových kontaktů s Ushallu, vyrazí TS-CORDOBA a dvou set metrový křižník LYNX okamžitě ke třetí planetě a dobyjí ji, zatímco Julian Tifflor s AURIGOU čeká v pozadí. Současně se osvobodí Lokoshan, který se kvůli strangeness podmíněným poruchám vzpomínek považuje za Giffi Maraudera, s HAWKINGEM z ROAKY, a Lullog přemístí TS-CORDOBU dočasně na jinou existenční úroveň. Iruna z Bass-Thetu může dědičného boha vnímat jen jako psionický dech. Při pokusu se zorientovat objeví Atlan, Iruna z Bass-Thetu a oxtornský kosmoscout a zvěřmistr Chatman vrak HAWKINGU.

Výslechy zajatých Hauriů dopadnou bezvýsledně, ale galaktikové získají tři intaktní Haurijské lodě. Jedné z nich dá Ratber Tostan jméno HAUREX. Irmina Kotčistovová zjistí, že Hauriové mají přirozenou psionickou ochranou auru proti strangeness-efektům, která je produkována jako vedlejší účinek vytváření strangeness-globulinu, speciálního krevního proteinu. V podzemním hangáru je objevena neporušená CHARISTA.

Obklopen silnou psionickou aurou, požaduje Kartaniňan Vir-Kon od galaktiků, aby se věnovali Paghalu, 22. planetě soustavy Ushallu3), a současně nezapomněli na Zerenghaa, 59. planetu, kde je zakonzervovaná důležitá věc z minulosti a pod jejím ledovým povrchem se nacházejí Jizvy smrti, zničení a ticha4). Nakonec posel centrály Vědomostní autority odstartuje.

Svou psionickou písní vyláká Salaam Siin z Hauriů, že se na Paghalu nachází materiální kolébka a na Cheobadu5) její řídící stanice.

V nedodělané kosmické pevnosti se mezitím Tissomu ar Veenovi podaří sestavit hypervysílačku, aby varoval Ushallu. LYNX zničí ale pevnost dřív, než Hauri stačí odvysílat celý radiogram.

Chatman, který hledá Lokoshana, je těžce zraněn nukleárním výbuchem. Kamašit je vyproštěn také polomrtvý a navíc napaden cizorodým symbiontem6).

Aktuální data:
1.7.2022
1565 před NGL
25. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459761.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál