Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1383
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1383
Název:Smrtící komando Paghal
(Todeskommando Paghal)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Tarkan
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 447 NGL = 4034
Jejich život je k ničemu - bílá planeta se ukáže být pastí
Hlavní postavy románu:

Atlan a Iruna z Bass-Thetu - Arkonidan a Akonanka v pasti Hanumaya

Afu-Metem - Kníže ohně si promluví s Atlanem

Scutar donk Paltrun - vrchní komandant systému Ushallu

Posy Poos - Swoon se ukáže jako hrdina

Ratber Tostan, Fellmer Lloyd a Ras Čubaj - členové komanda na Paghalu

Poté co v galaxii Ginachai Shiwan Mysliteli z Reje Quichist rozmluvil, aby vytvořením hyperčerné díry neslušným způsobem urychlil průběh Šesti dnů, přivolá Afu-Metem1) Scutar donk Paltruna, vrchního komandanta systému Shallu, do VANNAGRAL, se kterým se zdržuje v Nachod as Qoor, a nabádá Hauriho, aby pečlivě hlídal Paghal. Scutar donk Paltrun je ale přesvědčen, že Hanumaya každého vetřelce zneškodní.

Okamžitě po svém příchodu na dešťový svět Paghal nainstaluje Atlan a Iruna z Bass-Thetu na jednom vrcholku hory radiokontantního robota NOAHA. Padnou ale brzy za obět Hanumayům, kteří v Avataru-snu mohou hmotu téměř libovolně transformovat a vytvářejí stále se měnící jedy, se kterými se ani Atlanův buněčný aktivátor nedokáže vypořádat. V agónii sní Arkonidan o atentátu, který byl před vánými časy v Galaktické zoo v Terranii spáchán na něj, Reginalda Bulla a IPC-diplomata Franklina Kendalla2). Protože jeho partnerka má jak osobnost Akonanky Iruny z Bass-Thetu, tak také Sarlengortky Bansheeroom, dokáže Hanumayům vzdorovat a jejich NASEF-konstantu nakonec pedotransferem přinutí, aby se opět spojila v kolektivní inteligenci Hanuma, která byla na nátlak Scutar donk Paltruna roztříštěna. V posledním krátkém snu ale přetvoří hmotu svého světa tak, že útočí na všechno, co nepochází z Paghalu, bílé planety Ganeshus.

Mezitím jsou tři na Zapurush-III ukradené Haurijské lodě HAUREX, KINNIGAN a ISHALL 23. listopadu 447 NGL navedeny do zakázané zóny Paghalu. Zatímco obranná zařízení planety do šrotu určené lodě zničí, může se TS-CORDOBA v ochraně ASP nepozorovaně přiblížit, a Ras Čubaj vysadí Ratbera Tostana, Posy Poose, Fellmera Lloyda a Chatmana s jeho Okrillem Fighterem3) na povrchu. Protože se asi 150 členů posádky lodi stále ještě nachází v hlubokém spánku4), převezmou Amzan Efnür a Hanne Prenzlaw, dva vojáci z CEPHEUS, velení nad operací. Po akci upadne teleportér znovu do komatu.

Protože Fighter zavětří Tovari Lokoshana3), který se stále ještě považuje za Giffi Maraudera a kterého Lullog přivedl k Atlanovi a Iruně z Bass-Thetu, najde Tostanova skupina Arkonidana a jeho přítelkyni. Celé dny musí galaktikové bojovat proti psionickým útokům přírody Paghalu, aby se mohli dostat k materiální kolébce. 29. listopadu je ale nakonec jasné, že data Arnd-Kela byla falešná.

Protože jen Posy Poos může skrze úzké údržbářské kanály dostat do řídící stanice, která otevírá přístup ke kolébce, převezme Iruna z Bass-Thetu Swoona pedotransferem a navede ho bez újmy k cíli. Pod psionickým vlivem se Efnür a Prenzlaw stanou zrádci, brzy poté ale zemřou.

Zatímco se Chatman a Marauder s Lullogem brání útočící posádce Hauriů, upraví Atlan a jeho společníci 30. listopadu energetické uzly materiální kolébky.

Afu-Metem naváže kontakt s Atlanem a nabídne Arkonidanovi, kterého chce získat pro Hexameron, že mu v Nachod as Qoor umožní setkání s Perry Rhodanem5). Protože psionická blokáda Hanumy mezitím zanikne, může se Čubaj s Atlanem, Irunou z Bass-Thetu, Fellmerem Lloydem, Tostanem a Posy Poosem teleportovat do TS-CORDOBY, než nastane transfer třetí čtvrtiny Hangaye. Kvůli Atlanovým manipulacím roztrhá energie v materiální kolébce určená pro přenos Pinwheelu Paghal6).

Různými cestami opustí lodě Tarkanského svazu systém Ushallu, aby se na sběrném bodě Y-GATE shromáždily k pátrání po Nachod as Qoor7).