Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1629
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1629
Název:Modrý had
(Die blaue Schlange)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1152 NGL - 1200 NGL = 4739 - 4787
Nové volání nesmrtelnosti - také MAGENTA přilétá do Sluneční soustavy
Hlavní postavy románu:

Henna Zarphis - velitelka MAGENTY se dozví pravdu o sama sobě

Alnora Deponar - členka velké rady Arkonu

Tadar Deponar - jeho vědecký triumf se stává kletbou

Gendal Jumphar - srovnává Modrému hadovi cestu

Saudra Panalo - aby byl sám, jde přes mrtvoly

Perry Rhodan - Pozemšťan dostane otřesnou zprávu

Na palubě MAGENTY1), která přilétá ke Sluneční soustavě, omráčí mladý akonský hanzovní specialista Demun Targ 20. října 1200 NGL posádku, pronikne do tajné místnosti a dozví se ze syntronického počítačového filmu historii Modrého hada:

V roce 1152 NGL postupuje Kosmická hanza proti zakázaným genetickým experimentům, které Tadar Deponar podniká na planetě Tourred. Akonský vědec stačí ale zachránit sedm vytvořených ženských klonů, které mají věk kolem jednoho a půl roku. Malou Alnoru si nechá u sebe, její klonované sestry Allanka, Arnirla, Challenga, Henna, Saudra a Theadran jsou jako domnělí sirotci rozmístěni k adoptivním rodičům na různých planetách. Když Saudra roku 1163 NGL přijede na Tourred a náhodně spatří Alnoru, projeví se zlá agresivita, která jí odlišuje od ostatních sester. Z náhlé nenávisti vůči cizímu děvčeti, které je úplně stejné, vystřelí po ní modrým krystalem, který má formu opeřeného modrého hada, zasáhne jí ale jen nohy. O pět let později objeví Saudra v záznamech svého otce pravdu o svém původu a rozhodne se všechny, kteří znají pravdu, zabít. V atentátech, které jsou kamuflované jako nehody, zabije v následujících letech své adoptivní rodiče a sestry Arnirlu, Allanku, Theadran a Challengu a nechá na místě činu pokaždé malý, modrý krystal. Protože se mu nepodaří Saudru zneškodnit, postará se Deponar o to, že je Alnora hlídána a vycvičena v mnoha bojových technikách. V roce 1181 NGL prohlásí Alnora, že rozšíří kruh svých osobních strážců a s podporou Gendala Jumphara1), tajemného přítele svého otce, založí Modrou legii, organizaci, která má sloužit Akonu. Ve stejný den si Saudra opatří přístup do Deponarova domu a přiměje vědce, aby vypil otrávený nápoj, o kterém tvrdí, že ho připravila Alnora. Krátce poté co se ona objeví, dojde mezi oběma klonovanými sestrami k boji, jehož vítězka se umírajícímu otci představí jako Alnora. Deponar jí vysvětlí její původ a Alnora přísahá, že se postará o Hennu Zarphis, která jako jediná její sestra přežila. Její spálená tvář musí být zcela změněna pomocí transplantátů.

V budoucnu buduje Alnora Deponar Modrou legii a Jumphar nechá odstranit všechny zasvěcence. Kromě toho chrání Akonanku Hennu Zarphis a podporuje potají její kariéru. Jako vědecky přidělená do vyšší rady Akonu poznává Henna Zarphis svou dceru, která je od roku 1189 NGL sama radní. Společně s Jumpharem provozuje Alnora Deponar projekt XD-transponder1), který se zabývá vývojem transmiteru, který může zachytit cizí vysílání a tak Akonu zajistit novou moc. V přesvědčení, že zrcadlově narozenými2), které volá ID, jsou myšleny ona a její sestra, postará se o to, aby se v říjnu 1200 NGL MAGENTA přiblížila k Poutníku.

Poutník je obklopen velkým počtem kosmických lodí, jejichž majitelé doufají, že jim dá ID nesmrtelnost. Zatímco Jumpher zabije Targa, který chce MAGENTU opustit v pomocném člunu, vymaže Alnora Deponar zrádná data, která sama kdysi uložila, oznámí sestře pravdu o jejím původu a vysvětluje zároveň, že Modrá legie pracuje v rámci legality a zprávy o jejich vražedných a teroristických akcích byly rozšiřovány jen z psychologických důvodů. Robot Accoma, kterého Ennoxové odnesli na Sphinx, je pomocí XD-transponderu přenesen do MAGENTY a tam energeticky zakonzervován, když jsou prokouknuta jeho falešná data4).

Mezitím se Perry Rhodan od Philipa dozví o genetické identitě Modrého hada s Hennou Zarphis, které doposud projevoval velké sympatie. Když se terranské lodi poté pokus MAGENTU zajmout, nabere Alnora Deponar kolizní kurz s Poutníkem, protože doufá, že superinteligence jí a její sestru zachrání. V poslední sekundě ale Henna Zarphis svou loď dostane ale pomocí XD-transponderu do bezpečí5).