Perry Rhodan 1628 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1628
Název:Krystal z nicoty
(Kristall aus dem Nichts)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 NGL = 4787
Modrý had Akonanů - jen prastarý robot zná jeho tajemství
Hlavní postavy románu:

Barro Nurtian - velitel asteroidu Jimmerin

Harian Meklos - agent ATK nemůže dát všanc své vědomosti

Accoma - starý bojový robot ukrývá tajemství Modrého hada

Atlan - Arkonidan zažije překvapení

Philip - Ennox se ukáže z jiné strany

Těžce zraněný dorazí Harian Meklos, který na Atlanův příkaz slídil u Akonanů, se silně poškozenou TRORIOU 3. srpna na Jimmerin, do hlavního stanu ATK GAFIF1). Zatímco Accoma, po arkonidském bohovi války pojmenovaný jeden a půl tisíce let starý bojový robot, pronikne do planetoidu, může umírající Meklos Barro Nurtianovi, veliteli Jimmerinu, už jen sdělit, že robot má informace o identitě Modrého hada2). Accoma je sice zastaven, požaduje ale kódové slovo pro vydání informací. Bezprostředně poté zasáhne Jimmerin nová hyperprostorová paréza3). Teprve když 1. října je s vlastním souhlasem rozebrán, aby ho Ennoxové mohli přenést na Arkon, pozná Nurtian, že kódové slovo musí znít »Gonozal«.

21. září se vynoří na Curinamu4) projekce insektoidní kosmické lodi a 27. září na Zalitu5) krystal6). Balduin a další Ennoxové vyzívají Arkonidany k průzkumu cizorodých objektů. Také Atlan, který získal podporu váženého arkonidského aristokrata Tamyna da Zotrala7), je 2. října přemluven Ennoxem Patrickem, aby vstoupil do krystalu na Arkonu II. 8. října zjistí Atlan z Accomových dat, že podle Meklosem objeveného genetického vzorku je Modrý had identický s Hennou Zarphis8), a rozhodne se okamžitě o tom informovat Perryho Rhodana. Atlan si je jistý, že aktuální akonská politika má příčinu v pocitu méněcennosti Akokanů, kteří se nedokážou vyrovnat se svou slavnou minulostí a svým přímým původem z Lemurů9), a zároveň jsou postiženi pozdními následky své tisícileté izolace energetickým štítem Modré soustavy10). Přes Accomu předá Philip s Akonem sympatizujícím Ennoxům falešné informace. Atlan pronikne 14. října do nové projekce krystalu, která připomíná obrovskou kosmickou loď a má v jejím vnitřku dojem, že ho přitahuje cizí síla. Když projekce zanikne, přinese si Arkonidan s sebou padesát gramů těžký krystal ve formě jedenadvacetihranné prizmatické pyramidy11).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál