Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Romány > svazek 1
hledat
Česká obálka Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Romány, svazek 1
Název:Planeta Mocků
(Planet der Mock)
Autor:Clark Darlton
Vydáno poprvé:září 1964
Vydáno v češtině:březen 1998
Čas děje: 1996

Představa lidí,že neznámé civilizace ve vesmíru musejí být nutně humanoidního typu,je směšná a může přinést četná a ve svých důsledcích škodlivá nedorozumění.Výzkumné lodi Pozemšťanů objevily projevy inteligentního života v soustavě slunce Beta Arietis,které bezdůvodně připsaly humanoidům na ůrovni doby kamenné.Skutečnou inteligenci,která by mohla poznatky Pozemšťanů výrazně obohatit,tu však představuje civilizace Mocků,podzemních tvorů,podobným mravencům...

Mockové jsou lidé, které si Terrané jen stěží dokážou představit cizí: Mají šest nohou, dlouhá tykadla a jsou jen několik centimetrů vysoké. Přesto na své domovské planetě vybudovali technologicky vyspělou civilizaci a nyní konečně nastal okamžik, kdy mohou vypustit svou první hvězdnou loď. Po tomto dni malí lidé dlouho toužili, protože podmínky na jejich domovské planetě v nich probudily touhu vydat se hledat nový domov. Život jim ztěžují Dragové, obří dvounozí tvorové, kteří na planetě Mock rovněž žijí. Loví tyto drobné tvory a proslýchá se, že dokonce jedí i chycený mock. Proti těmto obrům toho Mockovy malé zářiče moc nezmůžou. Jedinou účinnou obranou těchto malých stvoření je využití jejich mentálních schopností k vytvoření pseudopříšer z nejhorších nočních můr jejich nepřátel. Tyto příšery jsou však následně stejně skutečné jako obři a nakonec se stanou další hrozbou pro Mock. Jedině útěk na novou planetu, kde nejsou tak velké bytosti jako Drag, se Mockovi jeví jako schůdné východisko z bludného kruhu.

Podle dosavadních výzkumů se zdá, že čtvrtá planeta soustavy takové prostředí nabízí. Okamžik startu je však zpožděn kvůli útoku Dragů. Lodní astronom je zabit, ale ještě předtím se mu podaří zahnat příšery pomocí projekce mysli a zachránit loď i její vybavení. Zabitý je rychle nahrazen a loď odlétá k sousední planetě. V této době je Perry Rhodan na cestě s Reginaldem Bullem, Guckym, Johnem Marshallem, Frankem M. Haggardem a dalšími, aby prozkoumali zprávy Juliana Tifflora o systému, na jehož třetí planetě údajně existuje humanoidní život. Nejprve letí ke čtvrté planetě soustavy, která je rovněž obyvatelná. Na jedné straně chtějí zjistit, zda se o soustavu zajímají i další vesmírné národy, a na druhé straně Perry Rhodan uvažuje o tom, že tam postaví stanici. Po přistání nejprve spatří něco, co vypadá jako malá sonda. Později najdou vesmírnou loď Mock, která se jim jeví jako raketa s ohňostrojem. Když se však pokusí přiblížit, je Reginald Bull napaden a zahnán bytostí, která jako by vzešla přímo z jeho divokých fantazií o mimozemšťanech - a je tomu tak, neboť se jedná o myšlenkovou projekci Posměváčka. Ti nedůvěřují cizím obrům, kteří jsou tak podobní jejich prapůvodním nepřátelům, a rozhodnou se vrátit na svou domovskou planetu, aniž by se pokusili o kontakt. Aby mimozemšťany udrželi v bezpečí, plánují jim dokonce zanechat "překvapení". Teprve na začátku zjistí, že jeden z nich zůstal, aby se o cizincích dozvěděl víc - v rozporu s obecným rozhodnutím.

Perry Rhodan a Terrané chtějí také opustit planetu, která zřejmě nemá žádné vlastní obyvatele. Na loď však zaútočí další bytosti, s nimiž se již setkali Bully. Perry Rhodan už tuší, že ačkoli se jeví jako hmotné, nejsou skutečné. Pomocí hyperradiových emisí je schopen bytosti zničit. Mezitím se mimozemská raketa vznesla a zmizela z dosahu detekce. Frank M. Haggard ještě jednou prozkoumá okolí, zda se v něm nenachází vědecky zajímavé materiály, a pak loď odlétá. Doktor mimo jiné najde tvora, který se podobá terranskému obřímu mravenci a zdá se, že je jediným svého druhu v širokém okolí. Ačkoli se tato skutečnost zdá Terranům neobvyklá, nenapadne je, že by mohlo jít o jednoho z mimozemských kosmonautů.

Mockové se vrátili do svého podzemního města a Terrani se o chvíli později také blíží ke třetí planetě. Možnost, že vesmírná loď mohla přiletět právě odtud, se zdá být potvrzena slabým zářením naměřeným sledovacím zařízením na čtvrté planetě v blízkosti mimozemské rakety. Protože však neexistují žádné důkazy o osídlení technologicky vyspělou rasou, předpokládají, že návštěvníci přišli z jiné soustavy a také zde přistáli jen krátce. Terranská loď přistane poblíž radiačního pole, aby ho mohla blíže prozkoumat. Jedna z podvozkových nohou se zaboří do měkké půdy. Posádka netuší, že právě zničila celou část podzemního maketového města. Pozornost věnuje pouze humanoidům, kteří vycházejí z lesa, aby se podívali na mimozemskou věc z hvězd. Mockové, kteří se snaží uniknout přes povrch do jiných částí města, jsou při pokusu o útěk z velké části chyceni Dragem. Terrani se diví, co najednou upoutalo pozornost lidí z doby kamenné, ale nedokážou odhadnout důvod.

Posměšný vesmírný cestovatel, který se vrátil do své vlasti na palubě terranské lodi, se bez námahy osvobodil z klece a vrátil se ke svému lidu. Nemá nic dobrého na srdci: Všechny pokusy o navázání kontaktu selhaly. Přestože se během několika výprav po lodi o těchto tvorech dozvěděl mnoho nového, nezjistil nic, co by jim mohlo pomoci. Lidé z doby kamenné mezitím přijali cizince z hvězd do své osady a připravují velkou hostinu. Mimozemským bohům je také podáván speciální pokrm: pečený obří hmyz. Terrani netuší, že jsou v zajetí.

Posádka GAZELLE se rozhodne odletět, aniž by objasnila původ malých raket. Beta Arietis III zřejmě není vhodná ke kolonizaci. GAZELLE se vrací na Zemi. Po jejich odchodu Mockové Dragy vyhubí. Posměváček Arsa, který se vplížil na palubu GAZELLE, se chce mimozemským obrům pomstít. Když opouští loď, která přistála na kosmodromu Terrania, aby na Zemi způsobil spoušť, je omylem ušlapán inženýrem.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Planet_der_Mock« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)