Perry Rhodan 1665 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1665
Název:Boccuův sen
(Boccus Traum)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Velká prázdnota
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1206 NGL = 4793
Expedice na Trantar - Perry Rhodan potkává Tranachy
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan na světě krátkého horizontu

Boccu - Nasran, který vypadl z norem

Icho Tolot - Haluťan objeví měkkýšovitou loď

Mila a Nadja Vandemarovy - dvojčata se odváží k experimentu

Voltago - kyberklon na nové cestě

Cestou na Trantar se Perry Rhodan s ODINEM, křižníky BAS-K-10 JUPITER, BAS-K-11 SATURN, BAS-K12 NEPTUN a loděmi Icho Tolota, Tarca Bottama, Murona Preylla a Koula Laffala1) 3. října 1206 NGL dostane ve vzdálenosti 35 milionů světelných let od pulzaru Borgia k malé galaxii Station. Překvapivě tam Haluťané narazí na loď Gish-Vatachh2). V husté vodíko-dusíkato-héliové atmosféře třetí planety slunce Timk, v jejímž okolí se nachází šestnáct pulcovitých lodí, je objeven půldruhého kilometru dlouhý inteligentní měkkýš s exoskeletem, který vyzařuje dlouhé elektromagnetické vlny a pětidimenzionální impulzy. Na povrchu planety objeví Tolot dva miliony let starý vrak kosmické lodi, který se ukáže být kovově posílenou vnější kostrou měkkýšovitých bytostí3) a má silnou podobnost s útvarem, který byl během druhé Zóny smrti pozorován na planetě Ariga a dalších světech4). Syntronické vyhodnocení ale ukáže, že takovéto měkkýšovité lodi v současnosti už neexistují5).

15. prosince dorazí Rhodanova expedice v malé nepravidelné dvojgalaxii k Sampleru Trantar, který jako jediná planeta obíhá kolem žlutého slunce. Vedle pro všechny Samplery typického izotopu vodíku 5H je zde jako zvláštnost objeven fenomén krátkého horizontu. Dohled činí jen pětinu vzdálenosti, která by se dala čekat na planetě o velikosti Trantaru. Společně s Rhodanovým komandem vstoupí Mila a Nadja Vandemarovi 17. prosince v doprovodu Voltaga na planetu. Na maximální vzdálenost, kterou obě dvojčata mohou snést5), nemá fenomén krátkého horizontu žádnou účinnost. Rhodanovo skupina potká Tranachy, jeden z různě vyhlížejících domorodých kmenů Trantaru. Dva metry vysoké bytosti mají neohrabané tělo s krátkýma, tlustýma rukama a nohama a oválnou, dopředu padající hlavu se špičatýma ušima a zaměstnávají se v první řadě hudbou. Domorodci, pro které je nepředstavitelné vzdálit se z dohledu své osady, se označují za »sluhy bratrů« a v astronautech vidí bohy.

Mezitím je mladý Boccu, který patří k Nasranům, dalšímu kmeni, vypovězen do houbové jeskyně, protože se nechce podrobit duchovní omezenosti svého okolí. Boccu je třetího, neutrálního rodu, který jako katalyzátor musí spoluúčinkovat při párování mužů a žen svého národa. Ve svých snech se Boccu spojuje s duchovním ptákem Attanem, mocnou koncentrací duchovní energie. Když mu Attan ukáže ostatní kmeny planety, přeje si Boccu vidět legendární »Dalekou zemi«. Boccu si troufne vzdálit se z osady Nasranů, dorazí do Kirillaa a je zajat divochy, kteří se ho snaží sežrat. Když ale vysloví neznámá slova, která mu poradil Attan, podrobí se mu Kruuf a ukáže mu cestu k Daleké zemi. Boccu narazí na hubené Popaluu a prožije nakonec snově působící setkání s tajemným trpaslíkem, který vysvětluje, že Attan je jeho sedmý bratr a slova, která ho zachránila před divochy, jsou klíčem k otázce, kdo Boccu doopravdy je.

O něco později potká Boccu Hennu Zarphis.

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál