Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1727
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1727
Název:Krystalová hlava
(Der Kristallkopf)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
Komandant je aktivní - smrtelné nebezpečí pro nesmrtelné
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan bojuje nejen o svou loď

Smezz - komandant loděnické planety ztrácí substanci

Uhns Torbig - mineralog v týmu Beausolejců

Myles Kantor - šéfvědec stojí před záhadou

Gucky - myšob vidí strašidla

Zatímco tři rejnokovité lodě nositelů buněčných aktivátorů letí1) směrem k systému Aariam, začíná se krystalický komandant z Loděnice na palubě MANAGY rozpadat na atomární prach. Mineralog Uhns Torbig, který společně s Herrea Dinahem krystalickou látku zkoumá, zjistí, že jejich jádra sice odpovídají známým elementům, ale že jejich fyzikální a chemické vlastnosti jsou zcela netypické. Na základě neobyčejně hustoty považuje Torbig materiál, který neodpovídá žádné sloučenině, za supertěžkou látku. Aby se krystalická hlava prozkoumala, shromáždí se Mila a Nadja Vandemarovy, Gucky, Dao-Lin-H'ay a všichni Beausolejci v lodi MANAGA. Julian Tifflor, Michael Rhodan a Homer G. Adams přejdou do Reginald Bullova CADRIONU a Icho Tolot do Atlanovy TYRONY. Gucky zjistí v cizorodých myšlenkách krystalického velitele jméno Smezz a touhu po něčem, co je spojeno s pojmem Hyzzak. Podporovány myšobem a Kartaniňankou narazí dvojčata v krystalické hlavě na další výřez z fraktálního abrusského souřadnicového systému (ABKOS), ve kterém je zaznamenáno 123 kosmických objektů.

Za vysílání hyperzáření se Smezz rozpadá dál. Když se pozná, že se zcela rozpadne před dosažením Ayindijského světa, vydají se Perry Rhodan a jeho průvodci v naději, že přirozené okolí by krystalického velitele mohlo posílit, s MANAGOU do jedné sluneční soustavy Abruse. Tam strašidelná projekce pronikne do rejnokovité lodi, vystraší galaktiky a zmizí nakonec ve Smezzovi. Nabitá energií, začne krystalová hlava vystřelovat tenké jehličky, které prorazí stěny rejnokovité lodi. Když zasáhnou normální hmotu, ochladí jí fenoménem, který Mila Vandemar pojmenuje Krystalické zledovění, okamžitě na absolutní nulu, protože v nich ustanou veškeré termické činnosti. Mrtvoly Beausolejců, které krystalické jehly zasáhly, se rozpadnou na miliony kousků. Kantor je zraněn na levé ruce, zůstane ale díky aktivátoru na živu3). Krupobití Hyzzaků zničí všechny důležité agregáty MANAGY4). Pozůstalí opustí rejnokovitou loď, dříve než ta se zřítí na krystalizovanou druhou planetu systému a jsou zachráněni CADRIONEM a TYRONOU. Jen Torbig, kterého zachránci neobjeví, protože mu selhala vysílačka, zůstane v systému Abruse. 17. července 1217 NGL, 48 dnů po svém pobytu v Arresu, mineralog zemře.

Obě rejnokovité lodě 9. července dorazí s nesmrtelnými a 78 přeživšími Beausolejci do systému Aariam a dorazí druhého dne přes pasážní planetu Bannal k BÁZI.