Perry Rhodan 1747 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1747
Název:Hyzzak
(Hyzzak)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1995
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1218 NGL = 4805
Silná zbraň Abruse - v akci proti galaktikům
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan vede let do Srdce Abruse

Atlan - Arkonidan má podezření

Mila a Nadja Vandemar - zrcadlově narozené potkají hrozivého protivníka

Jodeen - Ayindi je první obětí Hyzzaka

Hyzzak - výplod Abruse

V BÁZI lodnímu velení stále ještě nezapomněli to, že Uhns Torbigu po zániku MANAGY nechali v Arresu1), a hledí budoucí expedici se skepsí. Dříve než nositelé aktivátorů s usedlými Nokturny vyrazí do oblasti Abruse, prohlásí Densee, že Ayindiové po selhání Shoulanina kladiva zamýšlejí Mars v rámci »Operace adopce« odstranit ze Sluneční soustavy.

Voltago se probudí ze strnulosti2) a vysvětluje, že sbíral sílu pro zvláštní úlohu, která završí jeho existenci. Zatímco Perry Rhodan a jeho společníci odvážejí 842 krystalických věží Mudrce z Fornaxu k Srdci Abruse, má Voltago s 5130 věžemi Blázna z Fornaxu letět do enklávy Barraydů. Paunaro se ale rozhodne tento úkol převzít. Voltago se proto vydá se 709 věžemi mladých Nokturnů do galaxie Calldere. BÁZE zůstane v systému Aariam3). Na cestě k cíli přednese Gucky Perry Rhodanovi, Dantonovi, Atlanovi, Bullovi, Tekenerovi, Tifflorovi, Dao-Lin-H'ay, Alaskovi Saedelaeremu a dvojčatům Vandemarovým svou teorii, podle které není Abruse žádnou jednotlivou bytostí, ale představuje všeobecný princip, který vystupuje ve formách jako sněhové vločky, diamantové lodě, Skeletticové, Smezz nebo Hyzzak.

Těla Hyzzaků, kteří dozráli na akademiích, jsou tvořeny progresivní formou chameleónských molekul4), které reaguje už jen v malém měřítku na modré světlo o vlnové délce 470 nanometrů5). Také charakteristická zpětná vazba při kontaktu s pravým životem4) už nenastává. Pro zcela neemociální abrusské bytosti představuje jejich okolí stejně jako vlastní existence jen abstraktní systém matematických vzorů. Zatímco své protivníky posuzuje jako soběstačné, ale hierarchii podrobené jedince, je on sám stále fixován do větší struktury, která odpovídá zásadní formě abrusských bytostí. Navzdory tomu je Hazzak schopen zcela samostatného jednání. Přes Ayindijku Jodeen, kterou s její rejnokovitou lodí URCAN naláká do pasti, se generál Abruse dozví o plánu galaktiků. Ve formě Ayindijské sekční komandantky Shenegy a její zástupkyně Veby a Shorsou se Hyzzak pokusí zpomalit Rhodanův konvoj, zatímco galaktiky varuje sám před sebou a zároveň se jim snaží namluvit, že jejich další let posílí Abruse. Zmateni nepochopitelným chováním tří koordinátorek a negativním výsledkem testu modrého světla, které jejich spontánní podezření, že se může jednat o pseudoživot, rozptýlí, galaktikové váhají. Teprve když se překvapivě objeví Moira a tři Ayindie označí za zrádkyně, má Rhodan jasno, že Shenega jako prostá sekční komandantka vlastně o Hyzzakovi nemůže nic vědět. Aby neztratil šanci zabránit dalšímu transportu Nokturnů, zřekne se Hyzzak zabití Rhodana. Začne naoko prchat, a Moiřin STYX zničí utíkající lodě tří koordinátorek. Ve skutečnosti ale Hyzzak zůstane v CAJUNU a maskuje se jako Moira. Tvrzení falešné žoldnéřky, že v ochraně svého symbionta Kibba může bez poškození proniknout do smrtící oblasti Abruse, ale vzbudí nedůvěru Galaktiků. Zatímco se bez problému ubrání intenzivnímu vyšetřování, které provádějí dvojčata Vandemarova a Saedelaere, vytvoří Hyzzak z jiných částí své tělesné substance napodobeninu Perryho Rhodana. Nepodaří se mu ale imitovat buněčný aktivátor, a tak když Atlan, Tifflor, Tekener a Dao-Lin-H'ay Moiřino tělo ozáří modrým světlem rychle se měnící intenzity, oslabí Hyzzaka tak, že se Rhodanova kopie změní na groteskní karikaturu a nakonec se rozpadne. Chameleonské molekuly generála, které napodobují Moiru, se pod paramentálním útokem dvojčat Vandemarových rozpadnou na abrusský prach. Třetí část Hyzzaka opustí CAJUN, přiblíží se k usedlému Nokturnovi a je vymazána mohutným impulzem životní energie, který tento uvolní.

Současně prchne konvoj před Hyzzakem přivolanými sněhovými vločkami a diamantovými loděmi a skryjí se v mračnu abrusského prachu, který obklopuje Srdce Abruse. Rhodan se ocitne znenadále v důvěrně známé a zároveň neskutečné situaci.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál