Menu

TYRONA byl terranormový rejnok první verze, který nositelům buněčných aktivátorů v arresu poskytli Ayindiové. Název terranormového paprsku je odvozen od hrdiny z ayindijských raných dob.

...

Zdroje

PR 1712, PR 1714, PR 1715, PR 1720, PR 1721, PR 1722, PR 1723, PR 1727, PR 1729

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »TYRONA« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen