Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1714
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1714
Název:Beausolejci
(Die Beausoleils)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
Hlásí se dobrovolně - komando smrti Cajunů
Hlavní postavy románu:

Joseph Broussard jr. - náčelník »Beausolejců« miluje pivo a dobrodružství

Michael Doucet a Dewey Balfa - horlivě následují Broussardův životní styl

Koraus - isektoidní bytost vypravuje historii Krilanů

Moira - žoldnéřka to zkouší s morálním apelem

Perry Rhodan - Pozemšťan honí krystalickou loď

K novému průzkumnému komandu, které má být vysláno z BÁZE1), patří křižník BAS-KR-40, který jeho velitel Joseph Broussard jr. pojmenoval EVANGELINE. Od svých předků pocházejících z pionýrského světa Lafayette2) zdědil v New Orleans narozený Broussard horoucí úctu pro způsob života a hudbu Cajunů, bretonských kolonistů, kteří byli roku 1755 Angličany prodáni do delty Mississippi, kde je pro jejich katolickou víru a cizí řeč neměli rádi. Podle přezdívky Josepha Broussarda, slavného odbojáře z řad Cajunů, si přívrženci Broussarda jr. říkají »Beausolejci«. Svaz, který tvoří EVANGELINE, BAS-KR-41 BERNADETTE a BAS-KR-42 EMMELINE dorazí 250‘000 světelný let od pasážního světa Osmnáctka k hvězdokupě, které Broussard dá pro relativní blízkost k Behaynienu3), současnému stanovišti Nekonečné Armady4), jméno kupa Loolandre5). Na druhé planetě čtyřplanetárního systému objeví Beausolejci směrový vysílač a bezhlavý pozůstatek insektoidní bytosti, která byla Doguy roztrhána, barbarskými, chlupatými domorodci, jejichž hlavy připomínají dogy. Sledujíc signál vysílače narazí křižník pět set světelných let daleko v systému Pharkhis na 400 metrovou, vejčitou ježatkovitou loď Moornuků. Obezřetně působící cizinci mají soudkovité tělo, čtyři krátké, tlusté ruce, dvě štíhlé nohy a želvám podobnou hlavu. Na Looruku, čtvrté planetě slunce Pharkhis, se galaktikové dozvědí, že mrtvý insektoid byl vyřazeným »apoštolem zákona«, kterého Doguové vyslali, protože příchozí galaktiky považovali za své katy. »Apoštolové zákona« se snaží znovu vzkřísit společenství národů, které kdysi odrazilo hrozivé nebezpečí.

V chrámu zvěstovatelů na osmé planetě Pharkhisu zjistí ale komando Beausolejců, že insektoidi patří ke klanu Krilanerů, kteří byli po Ninauově vzpouře proti Nachorovi z Loolandre6) vypovězeni z Nekonečné Armady. Aby vybudovali hvězdnou říši, využili Ninauvův po moci dychtící nástupce Kauk legendu národů na okraji Velké prázdnoty, zatímco Krilanery nechal vystupovat za představiteli mocností řádu. V insektoidech se ale probudilo přání vrátit se do Armady, a Kauk byl sesazen rebelem Korausem a vypovězen na svět Doguů. Zatímco Krilanové slíbí, že své činy napraví, vrací se Beausolejci se zprávami zpět k BÁZI.

MANAGA a TYRONA7) ukončí marné hledání CADRIONU, opustí 1. března 1217 NGL mocenskou oblast Abruse a zamíří v enklávě Ayindiů k nepravidelné mlhovině Wanesun, jedné z devíti galaxií v ayindijském životním prostoru. Tam potkají na koordinátorkou Tlingou vedeném školícím světě Kuumir Moiřin STYX. Později se vynoří v právě Abruse ohrožované malé galaxii Maridur CADRION. Když se tři rejnokovité lodi setkají na periférii Mariduru v systému Gilguur, vydají se do 1.3 milionu světelných let od Mariduru vzdálené centrální galaxie Barsador. Když tam na Lacivaru, s pasážním světem Shaft spojenou šestou planetou soustavy Aariam8), dostanou od koordinátorek příkaz zničit diamantovou loď Abruse, vysvětlí Perry Rhodan, že by potřeboval větší posádku, pokusí se ale také Ayindiům vysvětlit stísněnost galaktiků z Arresa. Iaguul9) vyčte galaktikům zbabělost, ale Paunaro naznačí, že se také Ayindiové jedné určité věci bojí. 2. března dorazí MANAGA, TYRONA, CADRION a STYX k BÁZI, a Broussard jr., který se cítí být přitahován k Mile Vandemar, přihlásí Beausolejce dobrovolně pro akci v Arresu.

Po devíti dnech objeví galaktikové dvacet milionů světelných let od enklávy Ayindiů obří slunce, u kterého se sněhové vločky pomocí nitkových protuberancí nabíjejí. Poblíž si Abruse z bezpočtu jednotek vytvořil několikrát odstupňovanou frontu. Zatímco rejnokovité lodě honí diamantový křižník, nasadí Abruse při jedné podsvětelné etapě překvapivě smrtící záření10). Pronásledovatelé mohou diamant sestřelit nad druhou planetou sedmiplanetární soustavy. Když se obě trhliny začínají uzavírat jako organické rány, dá Rhodan Beausolejcům rozkaz k vylodění.