Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1739
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1739
Název:Porušitelé tabu
(Der Tabubrecher)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 1100 - 1117 NGL = kolem 4687 - 4704/ 1218 NGL = 4805
Vedou život pro Damurial - Thean popisuje svůj vývoj
Hlavní postavy románu:

Pi-Poul Thean - Thean vypravuje o svém životě

Perry Rhodan - Pozemšťan vidí jen jednu cestu k míru u Velké prázdnoty

Dag-Rorn - mladý Raunach v terranském zajetí

Darimus Thean - Yllaxer obhajuje představí Damurialu zvlášť tvrdě

Atlan - Arkonidan nevěří slibům

Před více než sto lety byl pětiletý Pi-Poul, který pochází z vládnoucí linie Dantachů, uveden do »Věže spravedlivých«, protože byl vybrán pro úřad Vysokého Theana, který je v pravidelných odstupech zastáván Raunachem. V obrovské, černé věži, jejíchž šest hran představuje šest principů spravedlnosti (upřímnost, čistotu, dobrotu, věrnost, povinnost a zachování tabu), je Pi-Poul zcela sám a bez kontaktu s okolním světem svým učitelem Ting-Garonem, který vystupuje jen v projekcích, vychováván a cvičen. Pozná dva miliony let starou historii svého národa a dozví se, že Raunachové své legendární jméno »Staří válečníci« získali, když jako vládci malé galaxie vstoupili do Tanxtuunry, účastnili se Quidorova boje1) a se svými technicky skvělými bojovými loděmi mohli jako jediní odolávat protivníkovi. Jejich říše se ale rozpadla a mnoho Raunachů se stáhlo do moří svého původního světa Gronich2). Nakonec ale znovu nalezli Staří válečníci svou vnitřní jistotu, zatímco převzali odpovědnost uvnitř společenství národů a stali se poradci mladých ras. Ta před asi 3000 lety svedli dohromady Gish-Vatachhy. Kromě toho byly nejstarší šlechtické rody Raunachů vyvoleny, aby na přeskáčku vychovávali Theany pro Damurial.

Poté co si Pi-Poul odbude čas první a druhé dospělosti a zažívá další vývojové stádium svého druhu, je společně s bratrancem Rir-Kuumem z Dantachu převezen do systému, ve kterém jsou oba Raunachové s dalšími aspiranty připojeni do hry ducha, ve které se Theanští kandidáti musí osvědčit3). Nakonec přejdou Pi-Poul a Rir-Kuum do školy Theanů na planetě Quidor4). Rir-Kuum, který pochybuje o smyslu tabu a svém poslání, ztroskotá při nové zkoušce a nakonec zemře. Pi-Poul je naproti tomu slavnostně vysvěcen na Theana.

Zatímco Pi-Poul Thean, jehož funkční období s téměř 501 roky je nejdelším ze všech Thenů za poslední tisíce let, vypráví galaktikům v CIMMARONU o své minulosti, vzrůstá v systému zakázané planety Shaft v jeho ctižádostivém zástupci Yllaxerovi Darimus Theanovi, který jako Velký mluvčí hraje v Damurialu velkou roli, naděje, že bude moci převzít úřad starého Raunacha. Aby svou pozici posílil, dá Darimus Thean Pi-Poulovu příteli, raunašskému veliteli Vor-Toranovi, 15. ledna 1218 NGL nebezpečný příkaz sledovat vysokého Theana a získat tak jistotu o jeho osudu. Když se Vor-Toranova KALADA přiblíží k pasážní planetě Shaft je napadena a zničena loděmi Gish-Vatachhů, které jí zdánlivě přispěchají na pomoc.

Pi-Poul Thean, jehož důvěra v Perry Rhodana narůstá, překoná z prastarých tradicí Damurialu pramenící plachost a přistane se s Terrancem ve space-jetu na tabuizované planetě Shaft. Když se nestane ani jeden z prorokovaných strašlivých následků porušení tabu, vznikne ve starém Theanovi podezření, že Quidor sám Damurialu vnutil falešné představy. Rhodan mu vypráví o počátku galaktické expedice k Velké prázdnotě5), o vřetenových bytostech6) a o otevření průchodu do Arresa7). Následně vysvětluje Pi-Poul, že Theané mají za úkol držet pohromadě roztříštěné zájmové skupiny Damurialu a hlídat dodržování zákonů. Ačkoliv se bojí, že názory galaktiků ohrozí tradice aliance, je Vysoký Thean připraven zastupovat Rhodanovu pozici před Damurialem. Porozumění pro Terrance poprvé získal při zkoumání Androgyních robotů z Coma-118), kteří byli zachráněni vojskem Damurialu, dříve než po odletu BÁZE9) zničili kosmickou stanici u pulzaru Borgia10). Raunach ale zdůrazňuje, že navzdory všemu nikdy nemůže prominout nepřímou spoluvinu Rhodana na zničení theanské školy na Quidoru10).

17. ledna vyrazí Rhodan a Vysoký Thean s QUEEN LIBERTY k flotile Damurialu. Dříve než terranská loď stačí zakódovat u křižníku PAATROS Darimuse Theana, předá Pi-Poul Thean oktopoidním lodím svého národa v tajném kódu informace, které dostal od galaktiků. Darimus Thean není ochoten ustoupit od svého postoje vůči porušitelům tabu. Když se mu nepodaří přimět ostatní Theany k odmítnutí plánového výslechu Rhodana, nechá Velký mluvčí zaútočit na QUEEN LIBERTY vyřazené Gishe. Pi-Poul Thean a jeho společníci jsou zabiti11). Vůči ostatním Theanům obviní Darimus galaktiky ze zrady a nechá je zatknout jako vrahy Vysokého Theana12).

Vzhledem k přesile flotily Damurialu musí Atlan, který Rhodana s ATLANTIS následoval, bezmocně pozorovat, jak se z QUEEN LIBERTY stává vrak.