Perry Rhodan 1621 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1621
Název:Colounshabina zbraň
(Colounshabas Waffe)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1180 NGL - 1200 NGL = 4767 - 4787
Sriinové se vrací - Arcoané sahají k poslednímu prostředku
Hlavní postavy románu:

Colounshaba - 5D matematička pátrá po zbrani proti Sriinům

Babbashabar - Colounshabin zcela osobní Sriin

Boloshambwer - Sriin se chlubí svou nesmrtelností

Šéf Karlin - starosta lidské kolonie

Phaourongusta - strážce v chrámu páté dimenze

Babbashabar a ostatní Sriinové ujišťují, že svým zbožňovaným Tecům nechtějí žádným způsobem uškodit, ale Arcoané nevěří na možnost společného soužití. Také vysvětlení Sriina Boloshambwera1), že mu superinteligence před dvěma Sheokorskými roky vsadila čip nesmrtelnosti2), nezmenší odpor Arachnoidů.

Aby našli domov Sriinů a tak se dozvěděli víc o jejich způsobu života, vydá se Vougasiura a jeho partnerka Naonounaned se čtyřicet Arcoany znovu na expedici s COUTTROU, ke které se připojí Sriin Rubo. COUTTRA přiletí po marném hledání v oblasti Rauppanthebbe nakonec do Noheyrasa, původní galaxie Arcoanů, a prověří sedmdesát tři kuželů, které Arachnoidé při útěku zanechali s informacemi o arcoanských dějinách a kultuře v původním domovském systému a které byly spojeny systémem radiových paprsků3). V Zutha, Noheyrase předsazené a agresivními předky Arconaů zpustošené malé galaxii, objeví astronauti kancelář Pec Kosmické Hanzy4). Ačkoliv zřejmě neexistuje žádná souvislosti mezi terranskými dobyvateli kanceláře také humanoidními Sriiny, usiluje Vougasiura o přijetí. Přitom poškodí nedopatřením vystřelená střela jeho ochranný oděv a atmosféra s vyšším podílem dusíku a menším podílem vzácných plynů Vougasiura zabije5). Přesto dochází k mírnému setkání mezi Arcoany a lidmi, kteří Vougasiurovy pozůstatky pohřbí4).

Mezitím se Colounshaba stáhne do Boogolamierského chrámu páté dimenze, kuželovité stavby, kterou Arcoané při svém exodu vzali s sebou a ukotvili na planetě Dadusharne, a studuje tam umělecký artefakt, do kterého geniální hyperfyzik Boogolamier uložil vzorce, které byly výsledkem jeho výzkumu. Phaourongusta, strážce muzea vypráví Colounshabě o tom, že Jaobourama a Eypheauosa vytvořili plastiku Boogolamiera, když je navštívil v jejich úkrytu pro devoluci6). Colounshaba začíná zkoumat Fourusharoud, jak Arcoané nazývají orgán, který Sriinové používají pro pohyb vpřed, pro takzvaný nekonečný krok. Je to pulzující, bublinovité, pětidimenzionálně zářícím rosolem naplněné těleso s pěti červovitými ploškami a velkým množstvím vlasových výběžků. Pomocí Aggiunensoru, krokového počítače, zjistí mladý hyperfyzik Kainangue, že svítivost orgánu s každým krokem polevuje a že Sriinové po deseti krocích na delší čas mizí nebo jsou nahrazováni novým Sriinem. Další vědci vybudují v domněnce, že se Sriinové pohybují jakoby transicemi hyperprostorem, ochranný štít Asriineiin kolem systému Sheokor, který se ale ukáže být neužitečný.

Během let Arcoani stále více trpí přítomnosti Sriinů. Affraitancar zemře v bludu, že se nachází ve světě bez Sriinů. Jeden po druhém začnou moudří Arachnoidi umírat. Po více než sedmi Sheokorských letech se COUTTRA vrací zpět. Colounshabin bývalý partner Pulandiopoul a kovopěvec Shanorathemas, syn Heleomesharana a Aumoory7), vstoupí do Boogolameirova chrámu, aby ho osvobodili od Sriinů. Od Pulandiopoula dostane Colounshaba podnět ke stavbě přístroje, který pojmenuje Maciuunensor (Průkopník). 5D matematička získá poznatek, že Sriinové provádějí nekonečný krok, zatímco ohnou časoprostor do singulárního bodu. Jsou postaveny stanice Asriineiin na Tuurecu, Apsionu, Periumu a Taulimu. Navzdory pochybám Kainanguese, jaké to bude mít následky pro pětidimenzionální strukturu8), zapne Colounshaba Maciuunesnsor, který každé zakřivení časoprostoru Sriiny kompenzuje protikladným protažením a znemožňuje tak nekonečný krok9).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál