Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1733
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1733
Název:Projekt Sluneční štít
(Projekt Sonnenschild)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 4 miliony let př.n.l./ 1217 NGL = 4804
Na stopách Abruse - největší operace Ayindiů
Hlavní postavy románu:

Avanata - vojevůdkyně Ayindiů svádí poslední bitvu

Delacre - vědkyně Ayindiů vyvine velký plán

Perry Rhodan - Pozemšťan zažije 4 miliony let starou historii

Mila a Nadja Vandemar - zrcadlově narozené na stopách Avanaty

Voltago - kyberklon přivede Rhodana na stopu

Zatímco Ayindiové do asteroidního pásu, který vzniknul z Oosinomu, arreskému protějšku pasážního světa Mars1), instalují velký technický útvar, odlétá Perry Rhodan a jeho syn na Saaro, první planetu slunce Aariam, aby pomohli Voltagovi. Tomu hrozí kvůli krádeži rejnokovité lodi trest smrti. Třináct koordinátorek systému Aariam, kteří na Saaro kyberklona soudí, jsou přesvědčeny, že jako vřetenová bytost2) podléhá jejich soudu. Když Moira ale zdůrazní, že Voltago nestojí jako stvoření kosmokratů ani pod jurisdikcí Arresa ani Parresa a kromě toho je služebníkem Perry Rhodana, Rytíře Hlubiny, jako byli Permanoch z Tanxbeechu3) nebo Quidor z Tanxtuunry4), zřeknou se koordinátorky trestu a přenechají kyberklonovi MAMERULE po dobu jeho pobytu na této straně universa.

18. října 1217 NGL, měsíc a tři dny po pádu galaxie Maridur5), vyrazí CIRIAC, CAJUN, CADRION a MAMERULE k souřadnicím, na kterých se má nacházet »srdce Abruse«. Pětadvacet milionů světelných let od enklávy Ayindiů přilétnou galaktikové nejdříve k Voltagem objeveného loděnického světa, který jako druhá planeta krouží kolem bílého slunce a na kterém vznikají Eventail vytvářející rampouchy. Poté co jsou při příletu takovýmito krystalovými čepy napadeni, spustí na planetě krystalový požár. Protože rejnokovité lodě v cílové oblasti navzdory sedmidennímu hledání, kterého se účastní také Paunarova TARFALA, žádné Avanatou popisované pětidimenzionálně zářící objekty neobjeví6), odletí nakonec ke stanovišti Avanatiny armády.

Před čtyřmi miliony lety byla Avanata dva tisíce světelných let od hranice Abruse, když ona a vědkyně Delacre vyvinuly »Projekt sluneční štít«, ve kterém věřili, že nalezli účinnou zbraň proti nenáviděnému útočníkovi. Aby vytvořily nutný zdroj záření, uspořádaly speciálně vybavené Reghory, jak se rejnokovité lodě v Avanatině epoše nazývaly, sedmnáct sluncí nedaleké hvězdokupy k duté kouli. Pětadvacet planet bylo při dislokaci roztrháno mateřskými hvězdami. Aby konstelaci trvale stabilizovaly, vytvořily Ayindiové prostřednictvím propojených energetických bublin umělé gravitační centrum, na které byly slunce hyperenergeticky vázané. V největším planetárním úlomku nechala velitelka vybudovat přežívací základnu a datová úložiště. Když následoval Ayindii vyprovokovaný útok Abruse na sluneční štít, ukázalo se, že jeho záření může ovlivňovat sněhové vločky jen v bezprostřední blízkosti sluncí. Protože ale útočníci nasadili novou zbraň, která ruší technická zařízení rejnokovitých lodí, byli Ayindiové brzy poraženi, ačkoliv Delacre nově vyvinutý energeticky nabitý krystal dokázal při dotyku změnit krystal Abruse v šedý prach, který se rozpadl. Protože smrtící zóna Abruse mezitím obklopila zcela sluneční kouli a Avanata dala příliš pozdě rozkaz k útěku, padli nakonec veškeré lodě armády, mezi nimi také Avanatin TŘPYT DOMOVA, se svou posádkou krystalizujícímu smrtícímu záření.

17. listopadu se CIRIAC, CAJUN, CADRION a MAMERULE setkají u Avanatiny armády. Náhlá změna gravitace, která způsobila změnu polohy planetárních trosek, vysvětluje, proč Voltago Avanatiny souřadnice nemohl správně vyhodnotit7). Dvojčata Vandemarova, kteří s Alaskou Saedelaerem proniknou skrze Atlanem, Dao-Lin-H'ay, Ronaldem Tekenerem a Voltagem vytvořeným tunelem do centra hřbitovu kosmických lodí, zjistí, že krystalizační proces už zcela zničil databanky starých rejnokovitých lodí. Z projekce Abruse zjistí Saedelaere, že krystalická moc do pamětí Ayindiů nahlédla. Když se o něco později uvnitř slunečního shluku objeví osm tisíc sněhových vloček, opustí galaktikové Avanatinu armádu s cílem setkat se 30. listopadu u »Voltagova oka«, jak nazvou kyberklonem objevený dvojobjekt8).