Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1732
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1732
Název:Avanatina armáda
(Avanatas Armada)
Autor:Robert Feldhoff
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ayindiové
Vydáno poprvé:1994
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1217 NGL = 4804
V archivech na Spinku - stopa je čtyři miliony let stará
Hlavní postavy románu:

Voltago - kyberklon vypravuje o nových poznatcích

Perry Rhodan - Pozemšťan zkoumá archiv na Sprinku

Moira - žoldnéřka hraje sprostředkovatelkyni

Atlan - jeho extrasmysl umí poradit

Vzhledem k padesáti krystalickým mrtvolám1) je Perry Rhodan rozhodnut vrátit se k BÁZI, požaduje ale nejprve Voltagovu zprávu. Zatímco kyberklon se znovu rozhodne Pozemšťanovi sloužit2), a přijme rysy jeho obličeje, spatří Rhodan Most do nekonečna, táhlý most, který zdánlivě končí v okamžiku stvoření3). Nakonec popisuje Voltago 1. října 1217 NGL v CIRIACU, co zažil od svého útěku v únoru stejného roku:

Jako domnělý posel Moiry získal kyberklon přístup k planetě Caarim, kde získá 100 metrovou rejnokovitou loď, která jako ostatní malé jednotky Ayindiů už 140‘000 let stojí nepoužité v hangáru planety4). Aby planetu a její transiční pole neohrozili, neútočí Ayindiové na prchající loď. Voltago odlétá s MAMERULE1) do mocenské oblasti Abruse, protože je mu jasné, že nebezpečí, kvůli kterému ho Taurec postavil na stranu Rhodana, nevychází, jak se zpočátku domnívalo, z vřetenových bytostí nebo Ayindiů, ale z Abruse samého. Po rozsáhlém průzkumu, při které objeví také loděnickou planetu, na které vzniká 2000 metrů dlouhý, rampouchovitý krystalický útvar, narazí Voltago, kterému stále ještě citelná vazba na Rhodana zabraňuje v tom, aby smrtící oblast Abruse kompletně přeletěl, 40 milionů světelných let o systému Aariam na kulovitou konstelaci 70 sluncí a krystalizované trosky asi 25 planet. Uprostřed sluneční koule driftuje 100‘000 nápadně velkých, táhlých rejnokovitých lodí do sebe zaklíněných kolem nevysvětlitelného gravitačního centra. V jedné zkrystalizované lodi objeví kyberklon mrtvoly rovněž zkrystalizovaných Ayindiů. Zatímco MAMERULE rozbije jednu planetární trosku, získá Voltago přístup k bunkru pod jejím zkrystalizovaným povrchem. Tam objeví krychlový datový nosič, je ale bezpečnostním zařízením ochromen odnětím energie a ohrožován vibrační zbraní, dokud MAMERULE nenaváže kontakt s řídícím mozkem bunkru. Krystalizační proces, který rozstřelení planetoidu opět uvedlo v chod, zasáhne sice celé zařízení, ale Voltago se dokáže s krychlí vrátit zpět do lodi. Datový nosič obsahuje osobní záznamy Ayindijky Avanaty1), která před 4 miliony lety měla příkaz proniknout k »srdci Abruse« a zničit ho. Velitelka mohla sice určit souřadnice centra nepřátelské moci a vyslat dvacet malých kurýrních lodí pod vedením BOOCRA do systému Aariam, před rozhodujícím útokem byla ale její armáda obklíčena sněhovými vločkami. Avanata stáhla flotilu za umělý val ze sedmnácti sluncí a nechala po povrch okolních planet ukrýt důležité předměty výstroje a cenná data.

Protože Avanatiny souřadnice srdce Abruse, u kterého se má jednat o 5D zářič tvořený stovkou komponent, se vztahuje na původní konfiguraci jejích lodí a 25 planet, může Voltago pozici 10 milionů světelných let vzdáleného místa určit jen přibližně. Místo 5D zářiče tam klon v centru malé galaxie objeví jen dvě gigantické černé díry. Následujíc touhu vyhledat Rhodana vyrazí Voltago následně k systému Aariam, cestou potká Barrayda Isoudera1) a podporuje jeho národ v boji proti Abruse1). Později zaměří do oblasti Abruse pronikající rejnokovité lodě nositelů buněčných aktivátorů5). Když kvůli nepravidelnosti v hyperprostoru opět ztratí jejich stopu pozoruje, jak jedna ze tří lodí vysazuje padesát osob na krystalickém světě5). Protože ani tuto loď nemůže dohonit, vrací se klon zpět ke krystalické planetě. Obsadí diamantovou loď Abruse, která právě soustavu opouští, zabije velitele, vezme krystalické mrtvoly padesáti Beausolejců, které abrusská loď odvážela, na palubu a odlétá k mlhovině Nihhat1).

Když 8. října dorazí do systému Aariam, jsou CIRIAC, CAJUN, CADRION a MAMERULE obklíčeny více než tisícovkou Ayindijských lodí. Moira vypravuje o posledních událostech na BÁZI a požaduje ultimativně vydání ukradené rejnokovité lodi a kapitulaci Voltaga. Rhodan to sice odmítne, ale kyberklon doprovodí žoldnéřku dobrovolně do STYXU.

Z jedné kosmické stanice na orbitu kolem Abiigoru, druhé planetě systému Aariam, pátrá Moira v informační síti Ayindiů, která spojuje všech devět galaxií enklávy jejího národa, po informacích o BOOCRA. Kromě toho vysvětluje galaktikům, že Ayindiové v Avanatiných časech už 300 tisíc let ovládaly kosmické lety, a že ale ve čtyři miliony let trvajícím střetnutí s Abruse zanedbávaly všechny k nevojenským účelům sloužící vědy a že dokonce vymazali historická data, která pro dnešek už nemají žádný význam. Kromě toho se Rhodan a jeho kamarádi dozví, že Moiřin národ se vyhýbá několika archivním planetám ve své enklávě, protože tam existují pozůstatky vymřelé a dalekosáhle neznámé civilizace, která existovala již před Ayindii a Barayeny6). Ukáže se, že BOOCRA, která se jako jediná loď ze svazu vrátila, dorazila do Aariamu teprve, když útočiště Avanatiny armády bylo už zabráno Abruse. Neužitečná loď byla tehdy odvezena na archivní planetu Sheor, která se mezitím už také nachází v oblasti Abruse. Moira vysvětluje, že údaje BOOCRY byly nejdříve přes Vheer předány k archivnímu světu Sprink, planetě v Callderes, čtvrté největší galaxii Ayindiů. Moira vezme STYX a s Rhodanem, Atlanem, Guckym, Icho Tolotem, Mylesem Kantorem a dvojčaty Vandemarovými se vydá k jeden milion světelných let vzdálenému světu. Protože je planeta jak pro Moiru tak i pro koordinátorku Calfi, která bdí nad neporušeností archivu, zakázána, musí galaktikové přistát sami na Sprinku. V Siamms Box, tisíc metrů vysokém krychlovitém paláci, ve kterém jsou informace konzervovány v energetických sférách, objeví fragment BOOCRY. S pomocí kódu, který MAMERULE získala pro Voltaga, získají nositelé buněčného aktivátoru přístup a strukturální formovačce Nadje Vandemar se podaří uvolnit paměťový krystal lodi z prastarého lodního úlomku, dříve než se tato zničí sebedestrukčním zařízením.

15. října odlétá Moira a nositelé buněčných aktivátorů zpět do systému Aariam.