Perry Rhodan 1409 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1409
Název:Hledání v M 3
(Sucher in M 3)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
Odjezd CIMARRONU - Perry Rhodan dostane odpověď od Porleytů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec hledá odpověď Porleytů

Sato Ambush - pararealista chce přijít na kloub Hamillerově trubici

Reginald Bull - považuje Hamillerovu trubici za nebezpečnou

Gucky - myšob objeví zakonzervované vědomí

Lafsater-Koro-Soth - vůdce Porleytů

V CIMARRONU se Eirene snaží seznámit Covara Inguarda s galaktickými dějinami, zatímco se Sato Ambush, podporován Enzou Mansoor a Notkusem Kantorem, věnuje Hamillerově trubici. Kvůli jejím rozporným výroků si je pararealista jistý, že trubice disponuje biologicko-plazmatickou komponentou. Při zmínění přezdívky Olli Boli reaguje emocionální výbuchem, vysvětluje, že správné jméno je Oliver Javier1), tvrdí ale zároveň, že nikoho toho jména nezná. Ačkoliv Hamillerova trubice zdůrazňuje, že nemá žádné vědomosti o minulosti, a také na otázku obhledně Tabernákla z Holtu2) reaguje s nepochopením, naznačí Reginaldu Bullovi, že jeho buněčný aktivátor měl během Aphilie poruchu3). Bariéru, která Hamillerovi znemožňuje rozpoznávat informace uložené před rokem 550 NGL, označuje Ambush jako Faktor slepoty.

4. června 1143 NGL dorazí CIMMARON do Nového Moragan-Pordhu4), Pětiplanetárního zařízení Porleytů5) v kulovité hvězdokupě M 3. Když na jejich radiogram nikdo neodpoví, přistanou Perry Rhodan, Reginald Bull, Sato Ambush a Gucky nejdříve na Zhruutu. Najdou tam ale jen ruiny. Sled signálů je přiláká k planetě Lydon, kde podlehnou nejprve různým halucinacím, dokud je Modrý Nakk Svindar, Porleyty jmenovaný strážce zničených zařízení, neakceptuje Rhodana jako Rytíře Hlubiny. Svindar vysvětluje, že Porleyti opustili Nový Moragan-Pordh, a předá galaktikům souřadnice slunce Borea na periférii M 3 6).

Na Ghattomu, rajské druhé planetě Boreu, předstoupí vůči Rhodanovi Lafsater-Koro-Soth jako mluvčí 1998 zbylých Porleytů, kteří mezitím mají humanoidní akční těla. Vysvětluje, že jeho národ neví, co se v přítomnosti děje v Mléčné dráze, ale je informován o Chronopulzním valu a odstupňovaném systému obrany. Lafsather-Koro-Soth oznamuje, že před několika staletími se galaktikum opakovaně obracelo na Porlyety a s odvoláním na v únoru 426 NGL uzavřenou spojeneckou smlouvu7) požadovalo účinnou zbraň proti nesmírnému nepříteli. Přitom mohla být řeč jak o Hauriech, tak i o Cantarech. Když Porleyti nakonec odmítli obnovenou prosbu o zbraň, aby nepřekročili kosmokraty svěřený rámec jednání, napadla flotila Galaktika jejich Pětiplanetární zařízení. Porleyti odrazili útočníky a zničili Nový Moragan-Pordh, aby ze systému neudělali pokladnici pro hledače zbraní8).

Mluvčí Porleytů, který se nyní už necítí být zavázán svazkem s galaktiky, vyzve Rhodana, aby jeho loď opustila Borea. Zatímco sluneční soustava zmizí z normálního prostoru, zachytí CIMARRON poselství, ve kterém Lafsater-Koro-Soth Rhodanovi radí, aby hledal místo, na kterém ční »Sloupy minulosti«, přečetl si »Chronologickou tabulku z Amringharu«9) a ukojil tak svou vědychtivost. 10. června se CIMARRON vydá na cestu do Ayshran-Ho.

Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál