Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1176
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1176
Název:Nesvět
(Die Nichtwelt)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Konec sesíťování - nová úloha pro lidstvo
Hlavní postavy románu:

Si'it - Bluesanský velitel v nouzi

Stronker Keen - psionik zůstává ve své Minizemi

Ernst Ellert - metamorfer se stává klíčovou postavou

Taurec a Višna - kosmokraté odlétají na Gorgenol

Reginald Bull - doprovází společně s Ellertem kosmokraty

Miniaturní Země zesilují své záření, začínají pulzovat a až na několik výjimek se scvrknou. Na nich pobývající lidé se materializují jako maličké útvary a začnou rychle narůstat na svou normální velikost. Speciální relé umožní přímý pohledový a řečový kontakt mezi bouřkojezdci a dvaceti tisíci zbylých miniaturních Zemí a normálním universem. V případě Stronkera Keena1), který rovněž zůstane bouřkojezdcem, má relé vzhled ženy se jménem Lavoree2).

Dříve než Země a Měsíc opustí Koridor hrůzy, tlačí ID šibalsky na Si'item vedený bluesanský křižník YIRMÜ VANTAZY a další lodě GAVÖKu, LSP a Kosmické hanzy, které se zdržují ve sluneční soustavě. Když se Terra a Luna nakonec objeví, blahopřeje superinteligence Terrancům k jejich obrození, vysvětluje, že Perry Rhodan v M 82 porazil Seth-Apophis3), a říká dopředu, že Země pro příštích pět set let zůstane na svém místě. Viroimpérium se promění v zářící prstenec, který Sluneční soustavu obíhá kolmo k rovině oběžných drah planet.

Na konci své metamorfózy disponuje Ernst Ellert tělem, které nepotřebuje žádnou ochranu před vakuem vesmíru a svou spotřebu energie dokáže pokrýt světlem. Protože Ellert, který nosí lidským šatům podobnou virouniformu, je kromě toho v situaci, své virotělo přeměňovat způsobem superelastického polymerického kovu nebo rozpustit na viromrak, dostane jméno metamofer. Kvůli svým novým schopnostem má Ellert doprovázet Taureca a Višnu na Gorgengol, na místo, které je nebezpečné dokonce i pro kosmokraty. Taurec má klíč ke Gorgengolu, černočernou tyč o délce padesát centimetrů a průměru osmnáct centimetrů. Také Reginald Bull, kterého Taurec označuje za vyvoleného, a který má nést hlavní břemeno při plnění nové úlohy, odlétá s oběma kosmokraty a Ellertem v SYZZELU na okraj galaktické Eastside, kde se 5000 světelných let hluboko v intergalaktickém prostoru nachází Gorgengol, obrovský, pozorovatelům jako normální planeta se jevící počítač, který byl vytvořen po explozi prvního Viroimpéria a který byl porušen cizími vlivy. Společníci narazí na vraky bezpočtu kosmických lodí, které kolidovali s inertním polem, které leží v nepatrné vzdálenosti od planety a obsahuje funkční elementy syntronického gigapočítače. Lodě následovaly hypnosugestivní volání, které rezavě červená, amébní bytost, která vnikla z obrovsky degenerovaných bionických komponentů Gorgengola a ze souboru robotů Morochů, kteří před 200000 lety ztroskotali s CHARCHO-CHORCH na Gorgengolu, a kteří se nazývají »cestující hrdlo«, protože chtějí spolknout všechen organický život. Jejich pseudoživot je udržován, protože se nepodaří zamezit zásobování energií Gorgengolu skrze jeden materiální zdroj. Společně s Morochy odnese Ellert klíč do klíčové hrobky ležící uvnitř inertního pole. Zatímco jsou roboti ničeni, zabije metamofer degenerované buňky, zatímco své tělo přemění na viromrak.

Sloučením klíče a zámku aktivuje Gorgengol modrý, na okraji ostře ohraničený plamen o délce několika milionů kilometrů a tloušťce několika desítek tisíc kilometrů, který se podobá zvětšenému Armadoplamenu a svým hyperzářením má ukázat cestu Nekonečné Armadě, kterou podle Taurecovy předpovědi má Rhodan provést Mléčnou dráhou4).