Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1175
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1175
Název:Časotřesení
(Zeitbeben)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Minulost ožívá - Země se zdá být ztracená
Hlavní postavy románu:

Taurec a Višna - kosmokraté ve Viroimpériu

Kámen Noční světlo - Řádový muž viroimpéria

Reginald Bull - bouřkojezdec

Bennyy Fleuron - symmunikační teoretik

Roi Danton a Demeter - začnou pátrat po Taurecovi a Višně

Ernst Ellert - bývalý teletemporarier dostane nové tělo

Poté, co Viroimpérium přepóluje Koridor hrůzy a tak způsobí zpětný pád do Sluneční soustavy, přeruší se náhle spojení k Reginaldu Bullovi, Julianu Tifflorovi, Geoffry Abelu Waringerovi a ostatním bouřkojezdcům kvůli inertnímu poli. Časová věž Kamene Noční lampy je přetížena. Kvůli poruchami ve virotronickém sesíťování vyvolaném šoku je Viroimpérium přinuceno ke kontrakcím, což vyvolá takovou sextadimovou bouři, že se Taurec a Višna dostanou do nebezpečí. Také kontakt Ernsta Ellerta k Viroimpériu se přeruší. Opakovaně dochází k časovým puklinám. Přitom pozoruje Roi Danton a Demeter kromě jiného kentaury a pseudoneadrtálce a brzy na to Takerera, který honí mladého kyklopa1). Také bouřkojezdci na miniaturních Zemích jsou postiženi. Bull zažije 1.2 miliony let starou invazy Hord z Garbeše2). Symmunikační specialista Benjamin Fleuron, který společně s Waringerem pracoval na vývoji Syntronu, nového typu počítače, jehož vnitřek je složen z prostorového zakřivení uzavřeného generátorem inertního pole, zjistí, že obří biopozitronika NATHAN, která se kvůli Viroimpériu cítí být na druhé koleji, způsobila poruchy, ale ztratila kontrolu nad jejich následky.

Taurec a Višna odstartují se SYZZEL, aby se přímo dostali do Viroimpéria, ztroskotají ale, protože obří počítač věří na spiknutí obou kosmokratů.

Mezitím pronikne Danton a Demeter společně s Kamenem Nočním světlem, Srdcem Dobře zlomeným, Ocelí Plamenným jádrem, Bradleyem z Xanthenu a Fleuronem do časové věže, na jejímž nulovém podlaží se nachází Ellert. Poté co se stanou svědky pokusu Arkonidanů, kteří Zemi zachraňují před útočícími Druufy3), jsou ohrožovány časoběžci Cappinů4), kteří byli během sextadimové bouře zachyceni časovými vlnami, ale osvobodili se. Ellertovo tělo již značně zetlelo. Z pověření Taureca a Višny mu Kámen Noční světlo dá 1.80 metrů vysoké, bezvlasé virotělo, jehož kůže je měkčí než lidská a slabě namodrale se třpytí. Oči se podobají třpytícím se skleněným koulím. Danton a Demeter se pokusí dostat se s Ellertem transmiterem na SYZZEL, dostanou se ale do světa orientální říše, ve které se jim Viroimpérium ukáže ve formě Kalifena Virima. Protože mohou prokázat upřímnost Taureca a Višny, je spojení mezi viročipy a časovými věžemi obnoveno.

Kámen Noční lampa vysvětluje, že se blíží konec virotronického sesíťování, a že pro kontrolu Viroimpéria bude stačit dvacet tisíc dobrovolníků, kteří zůstanou bouřkojezdci.