Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 429
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 429
Název:Země modrých věží
(Im Land der blauen Türme)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:přeloženo (Lonaj)
Čas děje: 51.988 př.n.l.
Chtějí do budoucnosti – ale záření šílenství jim v tom brání
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor je připraven k návratu do budoucnosti.

Alaska Saedelaere – Z Nositele masky se málem stane vrah.

Lord Zwiebus – Neandrtálec mezi Pseudoneandrtálci.

Gucky – Teleportér je zneškodněn.

Ras Čubaj – Teleportér je zneškodněn.

Dr.Claudia Chabrol – Lékařka časové expedice.

Icho Tolot – Haluťan se osvědčí jako běžec na dlouhé tratě.

Major Joak Cascal – Vojenský velitel časové expedice.

Krátce předtím, než deformátor dne 8. října 3433 palubního času odstartuje ke zpáteční cestě do reálného času, padne Alaska Saedelaere díky svému cappinskému fragmentu za oběť sextadimzáření a uprchne ze stroje času. Vážně poraní dr. Claudii Chabrolovou, paralyzuje teleportéry Guckyho a Rase Čubaje, kteří se ho pokusí zadržet, a prorazí kruhem Prabiosů, obléhajících deformátor. Pronásledován lordem Zwiebem a Icho Tolotem, Saedelaere se v maratónském běhu přibližuje k tisíc pět set kilometrů vzdálenému poloostrovu. Když se zhroutí vyčerpáním, přijdou Kyklopové a nesou ho dál. Perry Rhodan následuje Nositele masky se shiftem. Na poloostrově, kterému dají Pozemšťané jméno Genetika, stojí dvě stě osmisetmetrových věží, korunovaných stometrovou, modrozelenou koulí. Věže patří k biogenetické stanici Cappinů a vysílají sextadimenzionální biologický impulz, který neutralizuje vrozenou neplodnost Prabiosů, kteří věže uctívají jako svatyni. Robotický mozek stanice zaregistruje cappinský fragment ve tváři Muže s maskou a povolí Saedelaerovi, Tolotovi a Zwiebovi přístup dna základnu. Po výbuchu věží je bioimpulz zrušen.

Dr. Kenosa Bashra a dr. Multer Prest přednesou tezi, že Cappinové vytvořili Prabiosy jako neustálou hrozbu, kterou zamýšleli urychlit kulturní vývoj Lemurů. Avšak porucha v genetickém zařízení způsobila, že se Prabiosové, jejichž počet měl být regulován, nekontrolovatelně rozmnožili. Zničením stanice osádkou deformátoru nulového času je éra Prabiosů u konce. V rezervacích přežije jen několik zvlášť vyspělých, plodných jedinců. Jejich potomci přežijí zničení Lemurie, a zatímco Kentauři a Kyklopové dají vzniknout pozemským bájím, zbylí Lemurové se společně s potomky Prabiosů vyvinou v kromaňonce.

Nakonec se deformátor nulového času vypraví na cestu do reálného času.