Aphilie

Jako Aphilie, z řečtiny »a« (bez) a »philia« (láska), se označuje zvláštní nemoc, kterou trpěli Pozemšťané na základě Waringerova efektu během pobytu v soustavě Medaillon v Maelstromu hvězd.

Historie

Prehistorie

Když se Země na útěku před Hetosem Sedmi kvůli nepovedenému transferu slunečním stransmiterem v roce 3460 materializovala v Maelstromu hvězd, byla vmanévrována na oběžnou dráhu kolem rudého slunce Medaillon, jehož druhou planetou (vedle Goshmos Castle) se stala.

O 80 let později se ukázalo, že hyperfyzikální záření slunce má neblahé působení na psychiku lidstva - jejich mozky se změnily tak, že už nejsou schopny pociťovat emoce (lásku, naději, smutek, nenávist, odpor, smích).

Homo Sapientior

Z hlediska Aphiliků se u Aphilie jedná o nadřazený duševní stav. Aphilikové se sami označují jako Homo Sapientior - moudří lidé. Neaphiliky označují jako emocionální blázny a snaží se je vyléčit od onemocnění emocemi.

Vedle malého množství lidí se ukázali býti imunními také mutanti a nositelé buněčných aktivátorů. Nečekaným vedlejším jevem ale došlo u imunních k prodloužení střední délky života na 250 let.

Poznámka: ve 35. století se udávala střední délka života 140 let. O střední délce života Aphiliků nejsou udávána žádná data.

Převrat

Kvůli poruše buněčného aktivátoru se Reginald Bull stal také Aphilikem. Převrat Synů rozumu pod velením Reginalda Bulla znamenal v roce 3540 převzetí moci Aphiliky. V té době bylo 40% lidstva Aphiliky, prognózy ale předpovídaly, že hranice 50% bude překročena do dvou měsíců. Reginald Bull se jako Světlo rozumu stal šéfem nové aphilické vlády.

Aphilická vláda zavedla nový letopočet, který se počítal od doby obíhání Země kolem Medaillonu a délka jeho roku odpovídala délce oběhu kolem Medaillonu. Převzetí moci Aphiliky se událo 4. července 3540 respektive 7. května 93 nového letopočtu.

SOL

Nositelé aktivátorů, mutanti a další imunní byli během převratu zatčeni a vyhnáni na nové dálkové kosmické lodi SOL, která byla plánována pro expedici do Mléčné dráhy.

Nositel aktivátoru Homer G. Adams se ze zajetí osvobodil. O jeho působení za Aphilie není známo nic dalšího.

OGN

Nositel aktivátoru Roi Danton neodletěl se SOL a založil organizaci odporu imunních s názvem Organizace dobrý soused (OGN). Stáhli se na ostrov Borneo.

Po velkém útoku Aphiliků se museli stáhnout do posledního úkrytu v lemurské základně v Pacifiku na západním pobřeží Střední Ameriky, která byla v roce 3454 nazvána Albertem Patem Porta-Pato. Osmá obranná pevnost se dobře zachovala a OGN v základně objevila 172 velkých kosmických lodí.

S lemurskou bitevní lodí PHARAO byla část členů OGN evakuována na Ovaronovu planetu, kde PHARAO 29. září 3580 přistála.

Společenské změny

Bezcitnost změnila společnost radikálně. Aphilikové se chápali jako přívrženci čisté logiky. Ve skutečnosti opravdu určitým způsobem v logickém myšlení překonávali normální lidi. Nedá se přehlédnout, že se i jejich podvědomí stalo aktivním. Oba v podvědomí usídlené pudy (pud sebezáchovy a rozmnožovací pud) jsou ve vědomí Aphiliků mnohem intenzivnější než u normálních lidí. Aphilikové jsou ovládáni silně vyhraněným sexuálním pudem, cítí ale i při sebemenším podnětu panický strach ze smrti.

Jedním z prvních poznaných problémů Aphilie je vymizení rodičovské lásky. Aphilikové se o své děti starají, jen pokud jsou tělesně bezmocné. Když umí chodit a vlastní silou si dokáží dávat potravu do úst, přestanou se o ně rodiče starat. O svých dětech už nechtějí nic vědět, berou je jako zátěž a vyhánějí je. Je to zhoršeno ještě tím, že rodiče nemají ani mezi sebou žádný pocit sounáležitosti. Lidé se stávají jednotlivci. Už neexistují rodiny. Stát proto přebral výchovu dětí v takzvaných tepelných kapslích.

Staří a nemocní, kteří jsou nepotřební a ještě způsobují výdaje, jsou vyháněni do Domů ticha, kde živoří. Po jejich přirozené smrti jim jsou odebrány orgány k dalšímu využití.

Existující pozitroničtí roboti se kvůli jim vštípeným Asimovským zákonům nedají do aphilické společnosti integrovat.

Biopozitronickým robotům je parafyzikálně vštěpován Bullův zákon: »Budeš poslouchat rozkazy, které ti autorizovaná osoba dá.«.

Aphilikové stavěli nové pozitronické roboty s Bullovým zákonem. Zvlášť známá je řada K, která převzala policejní úlohu.

Kniha lásky

Všechny naděje nebyly marné. Zas a znovu se vynořoval pocit naděje, takzvaná Kniha lásky, o které nejdříve nikdo nevěděl, kdo jí vlastně psal. Jako autor se později ukázal měsíční mozek NATHAN. Tato kniha uvedla Aphiliky do situace, že po četbě skutečně nakrátko pociťovali emoce. Vláda jí proto ostře sledovala a její čtení zakázala.

Reginald Bull

17. srpna 3580 byl Reginald Bull svým speciálním robotem Breslauerem zbaven vlivu Aphilie. Přivedl k výbuchu přídavný agregát své pozitroniky a opravil strukturálně manipulující a ve své frekvenci přesně vypočtenou rázovou vlnou impulzní frekvenci poškozeného buněčného aktivátoru.

Teprve teď si Bully uvědomil celý rozsah této nemoci a odcizení kamarádů. S pomocí explozí částečně zničeného Breslauera dokázal utecét z Impérium-Alfa a připojil se k Organizaci dobrý soused kolem Roie Dantona.

Jeho nástupcem na postu Světla rozumu se stal Trevor Casalle. Za jeho pronásledování utekli členové OGN na Ovaronovu planetu. Tam byla v roce 3540 v rámci projektu Lady Emotion evakuována malá skupinka Neaphiliků.

Pád do Schlundu

Aphilie skončila roku 3581, když hrozil pád Země do Schlundu. Zatímco se vůdčí Aphilikové rozštěpili v názorech na útěk a setrvání, bylo obyvatelstvo v panice pomocí PILLE osvobozeno z Aphilie. Při pádu systému Medaillon do Schlundu přijal ID skoro všechny lidi do sebe. Jen několik málo lidí zůstalo na Zemi - většinou na základě předávkování PILLE - a založili Terra-Patrolu.

Plán dokončení

Lidi, které ID přijal v rámci Plánu dokončení, se později materializovali jako Koncepti. Zpočátku ID usídlil Koncepty na umělém světě EDEN II, který vnzikl roku 3584 z Goshmos Castle.

V roce 1218 NGL byli Koncepti usídleni v Arresu na tři ostrovy života (planety Noční stín II, Sainor a Camplat), aby Arresum opět zaplnili životem.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!