Zákony robotiky

Asimovské zákony robotiky

Asimovské zákony robotiky byly vymyšleny v roce 1950 autorem Isaacem Asimovem a formulovány v jeho románech.

Odtamtud se dostaly do sci-fi literatury a později byly převzaty rozvíjejícím se terranským robotským výzkumem a průmyslem, a tak byly pevně zabudovány do všech pozitronik. Výjimku tvořili jen určití speciální roboti, jako bojoví roboti, u kterých musely být zákony silně modifikovány.

Zákony robotiky zní:

  1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby mu bylo ublíženo.
  2. Robot musí poslechnout člověka, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním zákonem.
  3. Robot se musí chránit před poškozením, kromě případů, kdy je to v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

Bullův zákon

Během Aphilie bylo robotům parafyzikálně vštípeno, že musí poslouchat jen Bullův zákon, který zněl:

»Budeš poslouchat rozkazy, které ti autorizovaná osoba dá.« (PR 704)

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!