Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 704
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 704
Název:Rebelové z Impéria-Alfa
(Die Rebellen von Imperium-Alpha)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1975
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3580
Jsou roboti - ale poslouchají zákony lidskosti
Hlavní postavy románu:

TARA-III-UH 787 - robot se vzbouří

Roi Danton - šéf "Organizace dobrý soused"

Andor Casaya - aphilický speciální agent

Ainra - Indoterranka

Reginald Bull - ministerský předseda Terry

Velká protiakce aphliků donutí členy OGN na Borneu k útěku do jejich tajné záložní základny. Aby i jí objevili, získá aphilický speciální agent poručík Andor Casaya, který v noze nosí naváděcí vysílač, v Bandarje na Bornetu důvěru imunního Djaka. Starý muž ho přivede na shromaždiště, které leží v »Údolí nedotknutelnosti«, tři sta kilometrů severně od Bandarja na jižním okraji bývalého národního parku Kahau. Roi Danton se mezitím se Sylvií Demmisterovou, Sergoi Percellarem1) a dalšími čtyři sta imunními 11. srpna 3480 z »Carteyovy hlavy«2) ke shromaždišti »Eldrinova pěst«, ze které ho rovněž dostane do Údolí nedotknutelnosti. Odtamtud má velkotrasmiter převést prchající imunní k jejich tajné skrýši na Porta Pato. Když se aphlické vojsko dostane do Údolí nedotknutelnosti, zabije Casaya, který chce vymazat poslední zbytky nedůvěry, tři útočící vojáky se souhlasem jejich velitele.

Mezitím zničí v Imperium-Alfa pozitronika bojového robota TARA-III-UH 787 aphlickou buněčnou plasmu, aby poslušen prvnímu asimovskému zákonu robotiky ochránil lidi před hrozbou aphilie. Když apeluje na robotské zákony, podaří se bojovému stroji, který si dal jméno Alfa Non-A, přesvědčit také TARA-III-UH 1321 k tomu, aby eliminoval svou plasmu. Během krátké doby se podaří také další roboty zbavit jejich plazmatických částí. Když jeden z nich zachrání zraněného člověka, místo, aby podle rozkazu zachránil vzácný pětidimenzionálně zářící krystal, vyjde najevo, že se v Impériu-Alfa zdržují také neaphlističtí roboti. Rychlou akcí je sice Non-A robot identifikován a odstraněn, ale Non-AT 787 se předtím podaří aktivovat bojové stroje bez plazmy, které jsou uloženy ve skladištích v Arktidě. Tři tisíce z nich opustí skladiště a podle 110. poledníku odlétají na jih. Obranná zařízení Impérium-Alfa se přichystají na »Případ hejno robotů«, ale očekávaný útok se nedostaví. Tři tisíce bojových robotů odletí na Borneo a zaútočí tam na roboty Reginalda Bulla, kteří tam útočí na Údolí nedotknutelnosti.

Před převahou nepřátel prchnout neaphlikové transmiterem, jehož modulační odražeč zabraňuje vyzařování zrádných strukturálním otřesů. Osmnáctiletý Ainra, který dočasně padl do rukou aphilikům a přitom se dozvěděl o Casayovi a jeho miniaturním vysílači, objeví špióna, a dříve než ho špión stačí zastřelit, vstoupí do transmiteru. Nakonec se i Sylvia Demmisterová, Sergio Percellar a Roi Danton dostanou do bezpečí Porta Patos, lemurské pevnosti hluboko v moři, které se nachází na deseti stupních severní šířky a devadesáti stupních západní délky poblíž ostrova Revilla Gigeto u západního pobřeží Střední Ameriky. Zařízení je tvořeno osmi kopulemi, které kdysi obklopovaly kruhové město, a nazývaly se Alberto Pato, bylo objeveno krátce před útěkem Země a Měsíce ze Sluneční soustavy3) a jeho pozici jim prozradil sám Perry Rhodan4).