Perry Rhodan 1410 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1410
Název:Droidi
(Der Droide)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
Dobrodružství na Ayshran-Ho - na svobodném obchodním světě v Magellanu
Hlavní postavy románu:

Nikki Frickel - velitelka SORONGU u Gurradů

Narktor a Wido Helfrich - Nikkininy přátelé a ochránci

Bertralam a Tryndallar - dva médioví transponenti

Allard Paulotte - potomek Terranců na svobodném obchodním světě Gurradů

Během letu k Velkému Magellanovu mračnu zkoumá SORONG, který 22. května 1143 NGL vyrazil z Phoenix-1, pomocí sond průběh chronopulzního valu. Měření udávají, že povrch není hladký, ale vykazuje výčnělky a vybouleniny.

Na půl cesty do Magellanu je SORONG napaden při jednom měřícím manévru cizí kosmickou lodí, která svým bleskurychlým objevením a fantomovým vzhledem připomíná zloděje aktivátoru ze Satrangu1). Ačkoliv je její metagravový pohon částečně poškozen, dorazí SORONG nakonec do systému Lishtar u k Mléčné dráze přivráceného okraje Velkého Magellanova mračna2) a přistane na jeho čtvrté planetě, gurradském svobodném obchodním světě Ayshran-Ho3). Galaktikové se dozvědí, že jejich technika mezitím zastarala. Když pokus spojit se vládou obchodního světa, s Vysokou stolní společností, selže, poznají Nikki Frickel, Narktor a Wido Helfrich terranské předky majícího Allarda Paulotteho, který jako obchodník žije ve hlavním městě Ayshran-Hos Patembe. Paulotte vypráví Nikki Frickel a jejím přátelům, kteří se vydávají za potomky Vironautů4), kteří se teprve teď vrátili z mocenské oblasti ESTARTU do Lokální skupiny, o zániku Kansahariyya po materializaci Hangaye a o rozpadnutí Kartaniňanů na mnoho proti sobě válčících národů. Ačkoliv se Gurradové během války chovali neutrálně, stávali se z nich také žoldnéři a jejich světy byly napadány. Paulotte se domnívá, že Cantarové jsou zodpovědní za konec války a ústupu Hauriů a Kartaniňanů, a že je to tajemný národ neznámého původu, který si díky technologické převaze zajistil vítězství v devadesáti pěti procentech všech střetnutí. Traduje se, že Cantarové měli zničit koloniální svět Gurradů s osmdesáti miliony obyvatel bez výstrahy, protože se domnívali, že je to Haurijská základna.

Později navštíví Nikki Frickel, Narktor a Wido Helfrich seanci médiového transponenta Bertralama, který tvrdí, že prostřednictvím supervysokofrekvenčního hyperzáření, které nazývá Fuqular (prasíla), může skrze chronopulzní val získávat obrazy z Mléčné dráhy. Indukovanou vizí zprostředkuje Shagant5) galaktikům dojem, že byli přítomni při zničení gurradského světa Namraddon v roce 512 NGL jaderným požárem. V další zdánlivé vizi zažijí, jak stejní útočníci spálí Terranii a její obyvatele.

V následujících týdnech zjistí posádka SORONGU pouze to, že všechny národy Hangaye byly zapojeny do válečných zmatků. Jen co se stalo s Nakky není známo. Poté co válka po zákroku Cantarů, kteří operovali jen s osamělými loděmi nebo malými svazy, bez znatelného důvodu skončila, převzali Gurradové v následujících šesti stech letech v obou Magellanových mračnech vůdčí roli, spolupracovali s Maahky a Posbii a převzali nakonec správu Světa sta sluncí6). Z výpadů do Mléčné dráhy se vrátilo jen málo Gurradů bez duševního poškození. Legenda praví, že se Perry Rhodan po návratu z Tarkanu zdržoval na Zemi7). Když je Paulotte 11. června během svátku Aronpujarat, představí údajnému zapisovateli Vysoké stolní společnosti, poví mu Nikki Frickel pravdu o osudu Tarkanského svazu, z opatrnosti ale vypráví jen o SORONGU a CIMARRONU. Helfrich a Narktor zmaří atentát, kterého se Terranka má dopustit kvůli psychobloku vytvořenému během jedné seance. Pátrání po Shagantovi zůstane bezvýsledné.

Následujícího večera přivede Paulotte Nikki Frickel samotnou do domu svého přítele médiového transponenta Tryndallara, který má mít informace o čtyřrukém prorokovi8). Terranka je přemožena a unesena. Protože jí Helfrich a Narktor tajně sledovali, dojde k boji, ve jehož průběhu se Paulottův kluzák zřítí. Syntronické elementy, které oba přátelé ve zbytcích obchodníka objeví, ukazují, že se jednalo o cyborga. Nikki Frickel a její únosce uniknou.

Zatímco se Helfrich a Narktor obrací na úřady a dozvědí se, že žádný člen Vysoké stolní společnosti nemá jméno Arongpyjarat, což v pět tisíc let starém gurradském dialektu znamená »dělat si blázny«, dorazí CIMARRON na oběžnou dráhu Ayshran-Hos.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál