Perry Rhodan 824 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 824
Název:Obři z Halutu
(Die Riesen von Halut)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:BARDIOC
Vydáno poprvé:1977
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3584
Setkání mezi galaxiemi - Larové a Haluťané v boji
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener a Jennifer Thyron - dva Terranci, kteří se musí vyhýbat galaxii

Kernmart-Gorb a Hemnoor-Torp - dva Larští trosečníci

Cordash a Pergon - dva obři působí pomateně

Cornor-Lerz - velitel TRISHKATU

15. dubna 3584 zjistí Ronald Tekener a Jennifer Thyron, kteří se s REDHORSE už skoro šest měsíců zdržují v prázdnotě mezi Mléčnou dráhou a Světem sta sluncí, aby unikli Mitózovému záření Larů1), že asi sto světelných let od nich zuří kosmická bitva. Ve stejné době vnikne do REDHORSE červená mlha z neznámé dimenze. Cizorodé formě existence, která svou energii čerpá v bezpočtu mikroorganizmů na lodi, se podaří získat do své moci Jennifer a použít její vědomosti, aby obstála proti Tekenerovi. V naději získání pomoc navede Smíšek REDHORSEHO k místu zuřící bitvy, ve které pět halutských lodí čelí třem SVE-křižníkům Larů. Červená mlha nechává jeden po druhém vypadávat systémy REDHORSE, mezi jinými i nadsvětelný pohon. Haluťané zničí dva SVE-křižníky s pomocí KPL-přístroje, třetí loď unikne k Mléčné dráze. Užasle Tekener pozoruje, jak se čtyři halutské lodi stahují směrem ke Světu sta sluncí, aniž by se postarali o pozůstalé. Pátá loď, poškozený VASHKAT, sleduje malou rychlostí prchající SVE-křižník, který je ale později sestřelen čtyřmi válcovitými křižníky Skokanů a lodí Topsiderů. Tekener zachrání dva Lary Kernmart-Gorba a Hemnorr-Torpa, jakož i pět Haluťanů. Dva z nich mají neobvyklou velikost čtyř metrů a šířku v ramenou přes tři metry. Protože se Haluťané, od kterých měl Tekener přislíbenu pomoc proti červené mlze, začnou na palubě REDHORSEHO chovat násilnicky, vyšle nositel aktivátoru volání o pomoc k halutské lodi TRISHKAT, které velí Cornor-Lerz. Červená mlha propustí ze své moci Jennifer, aby se poté mohla zmocnit jednoho z Haluťanů. Protože se mlhovina podle výpovědi kosmopsycholožky nekontrolovatelně rozrůstá a mohla by případně ovládnout všechen život na palubě REDHORSE, opustí REDHORSE a jeho přítelkyně loď v shiftu. Tekener přitom zjistí, že Haluťané zavraždili oba Lary.

O dva dny později je shift zachráněn TRISHKATEM, ve kterém se kromě dvou normálních zdržuje deset čtyřmetrových Haluťanů. Když se dozví o událostech na REDHORSE, nechá Cornor-Lerz terranskou loď zničit. Protože se Svět sta sluncí nachází na přesně opačné straně než Magellanova oblaka, do kterých se Haluťané po invazi Larů stáhli, musí TRISHKAT svým dimesextapohonem obletět Mléčnou dráhu, aby buněčné aktivátory obou Terranců nezasáhlo Mitózové záření. Během letu jsou Tekener i Jennifer ohrožováni čtyřmetrovými Haluťany, kteří jsou až nápadně agresivní a neovladatelní. Jen zákroku Cornor-Lerze vděčí oba nositelé aktivátoru za život.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál