Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Chronologická tabulka z Amringharu
hledat

Chronologická tabulka z Amringharu

Chronologická tabulka z Amringharu byla po dlouhou dobu dobře chráněnou záhadou. Podle Kytomy pochází od Kronikáře ID.

Falešná chronologická tabulka z Amringharu

Falešnou chronologickou tabulku tvořil bezpočet asi 20 metrů vysokých krystalických sloupů s pětihrannou základnou. V základně měly krystaly průměr půldruhého metru. Nahoru se jehlicovitě zužovaly. Na špicích nosila každá chronologická tabulka abstraktní paměť o velikosti a formě Amimotua. Ve skutečnosti nebylo Amimotuo původně nic jiného než jen index, rejstřík, příslušné chronologické tabulky.

To, že jsou tabulky jen duplikáty, zjistil Paunaro v roce 1163 NGL, poté co ho Ernst Ellert donutil odletět do Amringharu. Ellert si při této návštěvě vzal 13 třísek zničených tabulí.

Chronologická tabulka z Amringharu

Pravé chronologické tabulky byly z větší části uložené v hyperprostoru, měly spojení k Poutníku. Alaska Saedelaere a Sato Ambush je popsali takto:

»Chronologická tabulka z Amringharu?« zvolal Alaska Saedelaere. »Vzpomínám si na kontiniuum, ve kterém jsme tabulky objevili - zvláštní útvary, které byly společně spojené jako uzle v síti...« »Indra's net,« řekl Sato Ambush. »Předivo z myriád perel, které nic nedělají, jen se navzájem nepřetržitě zrcadlí!« (PR 1598)

Obsah chronologické tabulky

Podle Kytomy byla a je chronologická tabulka vyhotovována letopiscem ID. Obsahuje dějiny superinteligence a její mocenské oblasti. Má v nich být uložena také prehistorie vzniku ID, stejně jako historie vzniku národů její mocenské oblasti nebo data o důležitých osobách. Podle výroku Querionky existuje také mnoho chronologických tabulek, ve kterých jsou uloženy také budoucí aspekty, spekulace a pravděpodobné, potenciální budoucnosti.

Amimotuo

Amimotuo má formu a velikost pštrosího vejce o délce 14 centimetrů a tlouštce 8 centimetrů. Pozorovateli se jeví jako mnoha fazetkami pokrytý krystal s barvou modrého topazu. Počet fazetek činí 65536 a každá z těchto fazetek je rozdělena do stejně tolika mikrofazetek. Každá mikrofazetka představuje datový nosič.

Perla Moto

Perla Moto bylo jedno Amimotuo. Ernst Ellert, v jehož držení Perla Moto byla, v ní zanechal vlastní záznamy, které později rozšifroval a použil Sato Ambush. Podle Ambushe bylo možné založit 2 na 32 souborů.

Po Ambushových experimentech během osvobozování Mléčné dráhy z moci Monose byla Perla Moto uložena v HQ-Hanzy. Teprve o dvacet let později experimentoval Ambush znovu s Amimotuem, v souvislosti se 13 třískami.

13 třísek (fragmentů)

V roce 1163 NGL si Ellert vzal třináct třísek zničené chronologické tabulky v černé díře Paura. Sato Ambushovi se na Heleiosu podařilo s pomocí Perly Moto z těchto fragmentů získat informace o Nakkách. Objevil, že Nakkové jsou hledači ID.

Klenot z Mimoto

Klenot z Mimoto se podobal Amimotuo. Společně s černou krychlí tvořil mapu černých hvězdných cest. Yanyok-Pelewonové ho dostali do Cantara. Icho Tolot klenot ukradl v roce 447 NGL z držení krále Povarithronga.

Po útěku do černé díry Mimoto musel černou krychli a klenot z Mimoto v Zemi za horizontem předat jako výměnu za transport do Mléčné dráhy stážci Harzhidovi.

Historie

O tabulce se poprvé mluvilo v roce 447 NGL, ve kterém byli s tímto pojmem konfrontováni Barkon, Ernst Ellert a Testare pod Dómem Kesdšan na Khratu. (PR 1366)

O něco později, v srpnu 447 NGL, dostal Ellert a Testare ve stanici Barkonidanů na Kembayanu úkol chronologickou tabulku najít. (PR 1384)

Querionka Kytoma přivedla Ellerta v roce 448 NGL k chronologické tabulce v černé díře Paura. Tam si on a Testare vzali každý jedno Amimotuo. Ellert své, které bylo později nazývané jako Perla Moto, odnesl k NATHANOVI. Supersyntronika pak nařídila decentralizaci BÁZE. (PR 1500)

Testareho Amimotuo zachytilo Ellertem vyslaný příkaz k sebedestrukci a zničilo v roce 491 NGL samo sebe. (PR 1515)

Ve zmatcích během Monosovy éry se Icho Tolot vydal hledat Chronologickou tabulku. Objevil jí v černé díře Paura, ale zničenou. (PR 1418)

Tam Haluťana objevil Perry Rhodan, který v roce 1143 NGL dostal od Porleyta Lafsater-Koro-Sotha tip, aby chronologickou tabulku rovněž hledal. (PR 1409)

Falešné chronologické tabulky byly zničeny, způsobil to DORIFER-šok. Pravé chronologické tabulky byly napadeny negapsiqy, které způsobily zmatení ID a přiměli ho k tomu, aby stáhnul buněčné aktivátory. Zmatení se podařilo odstranit teprve Nakkům vedeným Paunarem. (PR 1500, PR 1599)

Protože se ukázalo, že chronologické tabulky v černé díře Paura jsou duplikáty, vydal se Alaska Saedelaere, Ernst Ellert a Testare znovu hledat pravé chronologické tabulky. Kromě toho předal Ellert Sato Ambushovi třináct třísek, které získal v černé díře Paura. Ve spojení s Perlou Moto, která byla uložena v HQ-Hanzy, získal pararealista z třísek některá data, která ukázala třem hledačům cestu na Kembayan. (PR 1519)

Později Mudrc z Fornaxu dopravil Ellerta a Testareho k pravým Chronologickým tabulkám z Amringharu. (PR 1549)