Atlan 106 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 106
Název:Synové Sigy
(Die Söhne Sigas)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Flotila přinašečů štěstí
« AT 105 • chronologicky • AT 107 »
Vydáno poprvé:15. října 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: polovina června 2842
Unesení se vrací zpět - a zabrání válce

Skupinka kolem specialisty USO Tommana Colchera se nadále ukrývá v lesích Sigy. Během průzkumu, který podnikne sám a v civilním oděvu, se major Colcher dostane do napjaté situace. Ocitne se najednou před pěti Siganci, kteří jsou sympatizanti Tarousiny strany, kteří ho prohledají, protože v něm vidí možného přítele Pozemšťanů.

Při prohlídce se Tarousiným přívržencům dostanou do rukou Colcherovi náramkové hodinky. Dříve než je jeho kamufláž prohlédnuta, podaří se Colcherovi utéct do blízkého lesa Chusagras. Pronásledovatelé po něm začnou pálit z termometů, minou ale svůj cíl. Colchera odtáhnou dva Swoonové Nurwaal a Tsypach z nebezpečné oblasti a zmizí s ním v podzemní říši. V blízkosti planetární metropole Sigatown opustí Colcher oblast Swoonů. Patří k potomků oněch mikrotechniků, kteří kdysi nechal odvést Perry Rhodan. Nejdříve se Swoonové usídlili na solárním Marsu, později se ale stáhli na Sigu. Zpočátku se stali učiteli Siganců, mezitím žijí spíše v ústraní.

Pěšky se pak vydá do hlavního města. Cestou potká Pulatte Ingrishe, který ho s kluzákem vezme do města. Tam je svědkem atentátu na eneretickou přijímací stanici, z čehož jsou viněni Pozemšťané. Colcher tuší jako příští cíl teroristického útoku centrálu vodního zásobování. Ingrish specialistu USO doprovází. Ve vodárně se Colcherovi podaří vyřadit pětici Siganců, kteří tam umístí terranskou mikrobombu. Bomba nemá explodovat, ale posloužit jako předmět doličný. Malá trhavina má podnik poškodit je tolik, aby nebyly nutné žádné rozsáhlejší opravy. Colcher přemůže sabotéry a pošle Pulattle Ingrishe k Alliamě Tarouse. Vůdkyně Tarousiny strany přijde do vodárny. V jejím doprovodu se nachází také Hoschmar Criaton. Colcher přivede k Tarouse sabotéry, kteří patří do Tarousiny strany. Alliama není informována o teroristických útocích, které provozují její vlastní lidé. Atentáty prováděl Criaton, který je teď pokárán. Politička ale chce vyhrát blížící se volby zákonnými prostředky, aby pak mohla Pozemšťany vykázat ze Sigy. Teď musí informovat veřejnost a postarat se o pořádek ve vlastních řadách.

Mezitím dorazí SVERLON XXVII ke Gladorově hvězdě a přistane na Size. Patriarcha Sverlon pracuje pro peníze zas a znovu pro USO. Tentokrát vysadí na planetě dva členy USO maskované za Skokany. Jedná se o Lordadmirála Atlana a jeho zástupce Ronalda Tekenera.

Pomocí podzemního systému tajných šachet se dostanou z kosmodromu k Solárnímu konzulátu v terranském obvodu, který je obklíčen Siganci. V místnosti konzula se setkají s majorem Tommanem Colcherem a shlédnou trivideové vysílání, ve kterém Alliama Tarouse hovoří o svých plánech na převzetí moci v průběhu státních voleb konajících se 25. června 2842. Co nejostřeji odsoudí sabotážní akty prováděné členy své vlastní strany. Chce ze Sigy udělat mírovými prostředky planetu nezávislou na Solárním impériu. Uprostřed projevu dostane zprávu, že Lordadmirál Atlan ilegálně přicestoval na Sigu. Požaduje po Arkonidanovi, aby planetu okamžitě opustil a nemíchal se do záležitostí Siganců.

Atlan je nucen přiznat barvu a svůj příjezd považuje za chybu. Požaduje po Sigancích a Pozemšťanech, aby pokračovali v jednání a vyvarovali se násilností. Ale jeho proklamace nemá žádný účinek. Nepokoje opět zesílí. Při střetnutí mezi několika sty Pozemšťany a Siganci jsou Atlan a Tekener přepadeni. Teprve když se objeví bezpečnostní síly a nasadí omamný plyn, povyk skončí.

Aniž by ji někdo zaměřil, přiblíží se flotila 6000 Přinašečů štěstí ke Gladorově hvězdě a Size. Po rozmluvě s Flannaganem Schätzem a ostatními dětmi se Saggelor Oggian rozhodne přistát sám na Size. Se svým Přinašečem štěstí nejdříve navštíví svou matku Karen. Ta je přešťastná, na druhé straně ale rychle pochopí, že Saggelor už není malé dítě. Mladík se doslechne o nepokojích, které se na Size dějí, a je rozhodnut odletět s Přinašečem štěstí k terranskému obvodu.

Tam hrozí, že se situace vymkne kontrole. Major Kenkho Tahura převzal velení, sesadil konzula, a Lordadmirálu Atlanovi a Ronaldu Tekenerovi nařídil domácí vězení. Vyhrožuje Sigancům, že při další nepřátelské akci obsadí Sigatown. Patriarcha Sverlon a jeho muži proniknou k Atlanovi. Saggelor Oggian přistane přímo před Arkonidanem. Mladík opustí Přinašeče štěstí a vypráví o dobrodružství na pavoučím světě. Major Tahura dá Lordamirálovi ultimátum, aby se vzdal, jinak že otevře palbu impulzními děly na konzulát.

Dříve než stanovená lhůta uplyne, objeví se Přinašeče štěstí na obloze nad terranským konzulátem. Záření malých lodí vyvolá u Pozemšťanů okamžitě pocit štěstí a spokojenosti. Flotila Přinašečů krouží kolem Sigy, aby celou planetu pokryla impulzy a přivedla mezi soupeřící skupiny mír.

Klid nastane rychle, ale Přinašeče nemají žádný vliv na rozum lidí. Tarouse tak nadále jde za svým cílem a několik osob tuší v Přinašečích štěstí tajnou zbraň USO. Skutečně nápomocná je teprve oslava organizovaná Lordadmirálem Atlanem (který je díky mentální stabilizaci imunní proti Přinašečům štěstí), která je vysílána přes trivideo. Třicet dětí unesených Stanzem Peysenem se vrátí oficiálně ke svým rodičům. Jen Saggelor zůstane společně se Schätzem u Přinašečů. Mezitím Atlan přes hypervysílač zařídí, že nákladní křižník USO přiletí k planetě pavouků. Někteří zločinci snad přežili.

Mezitím podněcuje Alliama Tarouse dva bývalé specialisty USO Omma Snitteka a Culta Joksche, aby vyřadili Přinašeče štěstí, které svými impulzy narušují plány Siganky. Oběma veteránům se podaří proniknout do planetární pevnosti. Chtějí Přinašeče sestřelit impulzními děly a dezintegrátory. Dříve než k tomu dojde, zostří lodě na rozkaz Saggelora Oggiana své vysílání. Snittek a Joksch přijdou k rozumu a svůj záměr nevykonají.

Alliama Tarouse se pokusí při projevu před hlavním stanem Tarousiny strany shromážděný dav znovu poštvat proti Solárnímu impériu a USO. Ale Siganci neočekávaně zareagují pískotem. Poznali, že Siga je bez ochrany Terry vydána na milost zlovůli ostatních národů Mléčné dráhy. Hlavní stan strany je vzat útekm a jsou vyvěšeny prapory Sigy a Solárního impéria. Policie odvede Alliamu Tarouse do bezpečí.

Major Tomman Colcher odlétá k jezeru Uworu, kde má Tarouse vilu. Objeví tam zoufalou Siganku, která si chce vzít život. Colcher ženu odzbrojí. Specialista USO přizná, že ženu miluje. Nabídne Alliamě pomoc při novém začátku.

25. června se vrátí stará siganská vláda. Tarousina strana se stane bezvýznamnou. Křižník USO se vrátí z pavoučího světa bez Stanza Peysena a jeho kamarádů, kteří padli za oběť Koorbstům. Atlan a Tekener opustí Sigu. Saggelor Oggian a Flannagan Schätzo zmizí s flotilou Přinašečů štěstí, aby mír přivedli i na jiné světy. Lordadmirál nechá Přinašeče štěstí tajně sledovat deseti siganskými speciálními loděmi USO. Ale už o pár hodin později je plukovník Kilelator Pracht přinucen oznámit, že ztratil stopu Přinašečů štěstí.

Zda je možné záměry Saggelora Oggiana a Flannagana Schätza provozovat trvale, ukáže jen budoucnost.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál