Atlan 107 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 107
Název:Mír pro Feman
(Friede für Feman)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Flotila přinašečů štěstí
« AT 106 • chronologicky • AT 109 »
Vydáno poprvé:22. října 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: polovina 2842
Jejich misí je mír - ale přinesou světu zkázu

Na planetě Feman si kněz Mikkun Onethor troufne vstoupit do svatyně Dvojboha. Přitom ho pozoruje Fanthar a Liggan. Třesoucí se strachem objeví Onethor uvnitř staré kosmické lodi prastarého robota, který krátce na to selže a rozpadne se. Ve skladišti objeví kněz energetický paprskomet, aniž by zpočátku věděl, že se jedná o zbraň. Neúmyslně vystřelí. Když překoná hrůzu, raduje se daru, který ho bohové nechali najít. Tato hrozivá zbraň mu propůjčí velkou moc.

Ve hradu krále Ragnok-Thessor-Sanguun-Lemalek je mezitím vyhlášena válka proti Fenikům. Uprostřed příprav přijde zpráva, že se Fenikům podařilo obsadit hrad Albanoor. Tamní obyvatele Fenikové zbili. Drancování kníže Liggan zakázal. Dříve než vojáci Albanoor opět opustili, nechal Liggan rozšířit zvěsti, že se svými bojovníky chce táhnout dále na jih, aby dobyl hrady a města Mandunnů. Tím má být Mikkun Onethor ošálen a přiměn k tažení na hlavní město Feniků. Král Lemalek má pochybnosti o plánu kněze, přesto ale poručí svému vojsku táhnout do oblasti Feniků.

Aby válku mezi oběma národy na všechny časy ukončil, plánuje kníže Liggan v údolí Apsarakus vybudovat přehradu, v místě kde se kotlina otevírá k jižnímu údolí. Tím má být během období dešťů zuřící a z břehů se vylévající řeka zbrzděna a její voda zadržena přehradou, která ji bude kontrolovaně vypouštět do jižního údolí.

Mandunnové se připravují na boj s Feniky kolem pevnosti Nebitar. Mikkun Onethor prohlásí učení o nedotknutelnosti lidského života za zrušené. Vzhledem k příští bitvě se Lemalek cítí špatně a pošle pro Xandora, který má pro něj převzít velení nad vojskem; a to již počtrnácté.

Xandor nechá své vojáky útočit proti zdem Nebitaru. Onethor vypálí z ukořistěného paprskometu, aby své lidi ohromil silou poskytnutou bohy, a ještě více posílil svůj respekt a pozici v říši Mandunnů. Kněz ale nepočítal s knížetem Ligganem. Ten byl také ve svatyni Dvojboha, nenašel tam ale žádnou zbraň, nýbrž silnou lampu s nukleární baterií. Náhlá a pro Mundanny nevysvětlitelná záře je zažene na útěk. Vojenský tábor Mandunnů je obklíčen Feniky. Lemalek a Mikkun Onethor jsou poraženi.

Saggelor Oggian a Flannagan Schätzo se se svými dvěma Přinašeči štěstí vzdálili od flotily, která přistála v údolí Apsarakus. Schätzo se dozví o táboru knížete Liggana a ukáže se Fenikům. Požaduje po Ligganovi, aby ukončil boj a vrátil se domů. Kníže odmítne a chce válku skončit svým způsobem. Poražení Mandunnové se mají smísit s Feniky a stát se jením národem. Schätzo se pokouší navázat kontakt s Oggianem, který se nachází v táboře Mandunnů. Mladík se ale nehlásí.

Saggelor mezitím navázal kontakt s Mikkunem Onethorem. Přednesl svou žádost stejně jako Flannagan Schätzo u knížete Liggana. Ale Onethor reaguje úplně jinak. Pokud mu Saggelor nepodá žádný důkaz své moci, hrozí kněz, že Sigance rozmáčkne v ruce. Saggelora zachrání útok Feniků z prekérní situace.

Když se boj začne vyvíjet ve prospěch Feniků, začnou Přinašeče štěstí vyzařovat své impulzy. Téměř současně střetnutí skončí. Mandunnové a Fenikové si sednou ke společnému ohni a vyměňují si zdvořilosti.

Saggelor Oggian pochybuje, že jednal správně. Musí dát Mandunnům a Fenikům nový cíl, společný úkol. Projekt k vybudování hráze v údolí Apsarakus je hnán kupředu. Mikkun Onethor převezme správu stavby. Kníže Liggan, Fanthar a Alinda zmizí z centra událostí.

Blíží se období dešťů a sypaná hráz se nezdá být dost stabilně postavená, aby splnila svou úlohu. Kvůli všudypřítomné blaženosti není nikdo připraven dokončit hráz.

Saggelor a Schätzo nevidí žádné jiné východisko, než prohlédnout svatyni Dvojboha, neboli starou kosmickou loď. Doufají, že najdou něco užitečného, aby mohli zabránit hrozící záplavě jižního údolí.

V bývalé svatyni paprsky Přinašečů štěstí nepůsobí. Hluboko uvnitř vraku narazí oba Siganci na Alindu. Pak Saggelor dostane zprávu, že na Přinašeče někdo střílí. Mladík a Schätzo se stáhnou z vraku pryč.

Poblíž místa přistání Přinašeče najdou ve stanu pohřešované Liggana a Fanthara. Kníže nese na hlavě zvláštní drátěnou síťku, která odráží impulzy lodiček. Fanthar byl zraněn při zničení jednoho Přinašeče štěstí energetickým paprskometem ze skladu svatyně.

Liggan vytkne Sigancům, že nasazení Přinašečů štěstí způsobilo jen něštěstí jeho kdysi hrdému a silnému národu. Duše Feniků a Mandunnů byly kvůli všudypřítomné blaženosti vystaveni těžkému společnému utrpení. Tento stav nechává obyvatele Femanu chřadnout a nakonec umírat.

Saggelor je svou chybou zděšen a nechá přerušit vysílání impulzů, aby se obyvatelům údolí Apsarakus vrátila jejich podnikavost.

Přehradní hráz neodolá tlaku vody a je jednoduše odplavena. Město Erekvar je zaplaveno a téměř srovnáno se zemí. V netknutém hradu Lemaleka je na radu Flannagana Schätza bývalý kněz Mikkun Onethor jmenován novým králem. Znovu organizuje výstavbu hráze. Rytíř Xandor požaduje válečné tažení proti Fenikům. Onethor požadavku vyhoví. Celé mandunnské vojsko se dá do pohybu. Když dorazí ke staré svatyni, pronikne Onethor se svými muži do vraku, aby získal ruční zbraň. Ke svému zděšení ale zjistí, že je skladiště prázdné. Ligganovi muži obklíčí svatyni. Kníže si klade podmínky: nový král má vládnout oboum národům, jako rezidence bude postaven hrad. Po boku vládce budou stát dva místodržící.

Liggan je jmenován králem, Onethor a Xandor jeho zástupci. Lemalek dostane post strážce svatyně.

Pro Saggelora Oggiana, Flannagana Schätza a Přinašeče štěstí už není na Femanu nic na práci. Opustí tento svět a začnou pátrat po jiném rajském světě, který na ně čeká.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál