Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1474
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1474
Název:Supremkomando
(Das Supremkommando)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 NGL = 4733
Intriky v hlavním stanu - atentát na Pána cest
Hlavní postavy románu:

Pedrass Foch - Poslední Drakista se postará o senzaci

Simedon Myrrho - Pán cest se objevuje

Daarshol - Cantaro je přeložen

Pripoch - ctižádostivý šéflékař

Dokh - medorobot, který slouží zesnulému pánovi

V květnu 1146 NGL působí Daarshol1) jako velitel Cantarského světa Nirva, na kterém jsou vyslýcháni důležití zajatci. Za poznatek, že CILADA2) se kdysi sama rozpustila, poté co její členové odhalili, že jsou rozvracováni špehy systému a jejich agenti odstraňováni, byl Cantaro výslovně pochválen. Ohledně informací o WIDDERU nenásleduje naproti tomu žádná reakce Supremkomanda. Když Pedrass Foch, který se jako jediný přeživší z NARVENNE3) zotavil v regeneračním tanku, převezen na Nirvu, obává se Daarshol, že výpověď Terrance by mohla být vyložena tak, že on už měl Perry Rhodana ve své moci, ale musel ho opět propustit4), a že zřejmě také selhal při použití robospór na Phoenixu5).

Pripoch, ctižádostivý šéfmedik Nirvy, který se před definitivní opravou vězně pokoušel z Focha vytlouct informace, nepoznal ale mnoho miniaturizovaných modulů, které si Terranec na Varoshdanu nechal implantovat od slavného biotechnika Polari-Sana, které mu umožnili kariéru v organizaci Drake a které zůstali skryté i Sedge Midmayovi6). Foch je odhodlán špehovat v masce zajatce Supremkomando, aby zjistil, jak se nechává řídit od Pánů cest. S pomocí svých modulů získá kontrolu nad svým ošetřujícím robotem a může tak vyslat skrytý hypersignál.

Když Supremkomando Daarshola v krátké zprávě informuje, že Simedon Myrrho, Pán cest, chce navštívit Nirvu, nařídí velitel připravit Focha k okamžitému výslechu. Bývalý Drakista prozradí veliteli souřadnice světa WIDDERU Paolamon v sektoru Karim-čtyři. Z osmi cantarských lodí, které poté na Paolamon zaútočí, uniknou jen dvě masivní obraně odbojářů. Jako následek domnělé zrady přikáže Daarshol Fochovu osobnímu medorobotovi Dokhovi, aby Terrance odstranil. Foch ale Dokha zmanipuluje a uteče.

Mezitím je u Nirvy krátkodobě zaměřena neidentifikovaná loď a po transmiterovém impulzu se objeví Simedon Myrrho v centrálním velitelském komplexu Nirvy, do jehož tabuizované oblasti nesmí vstoupit ani velitel planety. Zcela člověku podobný Myrrho7) získá Daarshol svým osobním vyzařováním zcela do své moci, vysvětluje, že Foch není pro porážku u Paolamonu odpovědný, jmenuje Daarshola stratégem a členem Supremkomanda a poručí mu předat mu své vězně. Následně se stáhne zpět. Je zaregistrován nový transmiterový impulz a neznámá kosmická loď se opět objeví.

Foch ve WAMRACH-KHOR, Daarsholově osobní kosmické lodi, překvapen Pripochem, zabije medika zdánlivě neúmyslně vyvolanou explozí a postaví se potom cantarskému robotovi. Zatímco se Terranec opět nachází ve svém medotanku, spojí se Myrrho rádiově ve spojení s Daarsholem a poručí mu odvést Terrance s WAMRACH-KHOR, do jejíhož lodního počítače byly vloženy souřadnice hlavního stanu. Společně s Fochem dorazí Cantaro do sídla Supremkomanda, na Schotschi, třetí planetu slunce Chrukodh8). Protože Foch chce vypovídat jen před celým Supremkomandem, je okamžitě svoláno čtyři sta z celkem tisíce členů, kteří se na Schotschi nacházejí. Zajatec prozradí stratégovi souřadnice důležitých opěrných bodů WIDDERU. Ihned poté co je Foch následně odveden roboty, dojde k explozi, při které jsou roztrhány strážní stroje a zdánlivě také zajatec. Téměř zároveň se objevivší Simedon Myrrho před stratégy Supremkomanda a žene je k útoku na základny WIDDERU. Když Myrrha poté navštíví svůj příbytek, následuje další exploze, která Pána ale nezraní. Myrrho opustí Schotschi.

V následujících dnech ukáže pátrání po atentátníkovi, že kromě Pána v místě výbuchu nikdo nebyl a že předchozí výbuch nezabil Focha, ale Cantara Ruampracha. Terranec zůstává nezvěstný9). 24. května informuje Vrochnash, který mezi členy Supremkomanda zaujímá vyšší hodnost, Simedona Myrrha o výsledcích průzkumu, a Pán zopakuje svou výzvu zničit WIDDER 10).