Perry Rhodan 1498 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1498
Název:Rhodanova smrt
(Rhodans Tod)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1147 NGL = 4734
Setkání na Palkaru - dostaveníčko s nestvůrou
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - má schůzku se smrtí

Ronald Tekener - Terranec dodá zbraň

Ager Catomen - Pán cest ukáže svou pravou tvář

Atlan - Arkonidan se pokusí Perryho Rhodana zachránit

Ondri Nettwon - odhalí sabotéra

Protože, stejně jako ostatní osoby z Perry Rhodanova okolí, hledí vstříc nastávajícímu setkání na Palkaru s obavami, vyšle Atlan Ronalda Tekenera, Akteta Pfesta, January Khemo-Massaie, Aarona Silvermana, Ali Ben Mahura, Cisoph Tonka a Tetche Wossonowa k bývalé nouzové základně číslo devět USO. Tam je skryta DAVIP-AV, jedinečná a zcela do zapomnění upadnuvší zbraň, se kterou Imperátor Dabrifa1) v roce 3438 odstranil Altronta z Beckhu, svého nejvýznamnějšího vnitropolitického protivníka. Jako projektor maskovaný Pulsátor dabrifových virů vypustí při uvedení do provozu viry, které jsou přitahovány zdrojem pětidimenzionálního záření, například hyperenergeticky nabitým ochranným štítem, a které se během šedesáti čtyř sekund rozmnoží ke kritické mase, která s velkou silou exploduje. 20. května 1147 NGL se Tekener a jeho společníci s DAVIP-AV vrátí z NOBA 9 zpět do systému Seriphos.

Tam je 22. května transformačními děly vybavený velký space-jet ze Stiftermann III2) sestřelen při příletu na Heleios. Stačí ale vysadit klona Yarta Fulgena, který má Rhodana zabít bombou, ale Ondri Nettwon ho následujícího dne odhalí a zastřelí3).

27. května odlétá Rhodan s ODINEM, doprovázen tisícem fragmentálních lodí a dvěma sty loděmi Haluťanů k systému Ioka, jehož druhá planeta je Palkaru. Sto dvacet cantarských robotských lodí, které tam na ODIN zaútočí, zničí Posbiové. Rán 30. května ohlásí CIM-1, že Nakk Narragan, který hlídá ničící zařízení Sluneční soustavy, Pány cest zradil. V jedenáct hodin přistane Rhodan se starým space-jetem SOF-Zero na kosmodromu ruin města Kamoor, zbytku krátkodobé terranské kolonie z počátku čtvrtého tisíciletí. Ager Catomen předstoupí před nositele buněčného aktivátoru v ochraně neprůhledného štítu a vysvětluje, že Rhodana musí z pověření svého otce zbavit moci, jinak Terrance postihne neuvěřitelné neštěstí4). Jako protislužbu za stažení Pánů cest požaduje vydání Gesil a Eirene4). Toto vysvětluje také pokračující atentáty na Rhodanův život. V průběhu rozhovoru se ukáže, že Catomen neví nic o krádežích buněčných aktivátorů5). Nakonec se moudrý pán dá poznat jako Pedrass Foch6) a oznámí Rhodanovi, že je jediným samovládcem Mléčné dráhy a osm Pánů cest představovala pouze jako mimikry-variace sám sebe. Proto se vždy současně objevoval jen jeden moudrý pán. Když Rhodan provokací Focha tak roznítí, že pln vzteku hrozí okamžitým výbuchem Sluneční soustavy, sdělí mu Terranec, že Narragan ničící zařízení deaktivoval. Foch poté odvysílá hyperimpulz, a Atlan, který rozhovor Rhodana s Fochem sleduje přes vysílačku, vypustí v SOF-Zero nainstalovaný DAVIP-AV. Jeho viry napadnou Fochův paratronový štít, ale mocná exploze zabije nejen Monose, ale i Perryho Rhodana.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál