Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1499
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1499
Název:Měsíční mozek se probouzí
(Das Mondgehirn erwacht)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1147 NGL = 4734
Poslední den apokalypsy - zrození nové éry
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec cítí dech věčnosti

Atlan - Arkonidan navštěvuje měsíční mozek

Julian Tifflor - poskytne snílkovi první pomoc

Reginald Bull - vede boj proti fantomům

Eirene - Rhodanova dcera je fascinovaná

Willom - Nakk s vyhraněným smyslem pro hravost

V ODINU oznámí Atlan v lodní propusti se z hlubokého bezvědomí probudivšímu Perrymu Rhodanovi a posádce, že on a Vario-500 nositele buněčného aktivátoru před jeho odletem na Palkaru podle pečlivě připraveného plánu omámili nervovým plynem. Se SOF-Zero přistál v Rhodanově masce na planetě Vario a společně s Pedrassem Fochem tam ukončil svou existenci.

Po návratu ODINU na Heleios je 5000 fragmentálních lodí a tisíc halutských jednotek vysláno, aby odtáhly 20000 neovladatelně se prostorem řítících lodí Cantarů. Protože Sedge Midmays a jeho tým vyvinuli operační techniku odstranění ortonátoru k dokonalosti, předpokládá se, že všech 20 milionů droidů by během dvou let mohlo být zbaveno semiorganického útvaru, kterým si je Monos držel pod svou kontrolou. Během této doby má Centrální plazma přes SHF-vysílač vyzařovat nutné životní impulzy1).

Osm set lodí Haluťanů doprovází k systému Halpora2) odlétající Posbie, kteří se připravují ke znovuosídlení Světa sta sluncí3). Dalších 200 halutských lodí odlétá s Icho Tolotem a Lingamem Tennarem na Halut, aby ověřili, zda jejich zničený svět4) může být po terraformaci opět obyvatelný5).

2. června 1147 NGL vyráží Perry Rhodan a Reginald Bull s ODINEM a Atlan, Julian Tifflor, Eirene a Anoree Degruum, Gavval a Shyrbaat s KARMINOU do Sluneční soustavy. Abstill-pole už neexistuje, a Narragan, velitel stanice Abstill-1, vysvětluje, že ho Paunaro přemluvil ke vzpouře proti Pánům cest. KARMINA při příletu k Zemi zavolá na Měsíc, nedostane ale od NATHANA žádnou odpověď. Zatímco se tři Anoree po přistání na Teře zajímají o Cantary a Tifflor se věnuje síti Simusense, proniknou Atlan a Eirene do bývalého HQ-Hanzy, aby navázali kontakt s NATHANEM. Jsou stejně jako Rhodan a Bull, kteří v pevnosti na Titanu prohledávají pozůstalosti Pedrasse Focha, zmateni holografickou projekcí Pána cest, dokud Eirene neobjeví, že mladý Nakk Willom, vlastník trojzubcovité lodi ANEZVAR a bývalý pilot Wello Banira6), si v kanceláři svého bývalé Pána hraje s ovladači a holokrychlí a přitom způsobuje matoucí efekty. S Willomovou pomocí pronikne Atlan transmiterem do OCELOVÉHO DVORA uvnitř NATHANA. Ukáže se, že měsíční syntronika byla zásobována falešnými informacemi a o Monosově vládě v Mléčné dráze nic neví. Pátrání Atlana, Rhodana a Bulla poskytnou obrázek o přebírání moci Fochem:

Když Stoletá válka kolem 460 NGL vrcholila, začalo se vhledem k hrozbě Blesků7) na Titanu se stavbou druhé velkosyntroniky, do které byla nakopírována všechna data z NATHANA. 30. září 469 NGL je NATHAN deaktivován a Titanská syntronika převezme na zkoušku na dva měsíce jeho úlohu. V různých maskách získá Monos pomalu pozice několika Hanzovních mluvčí a podporuje současně odstoupení Homera G. Adamse ve prospěch Galbraitha Deightona. Po dramatickém ztroskotání Olympské konference v dubnu roku 490 NGL8), přiměje Monos Deightona v masce různých Hanzovních mluvčí, aby započal nové tajné jednání s Cantary. Když se válečný ministr v lednu 491 NGL rozhodne veřejnost proti vůli Hanzovních mluvčích informovat o Cantary navrhovaném uzavření Mléčné dráhy, využije Monos, který je odhodlán cantarské plány využít ke svým účelům, zmizení Deightonova aktivátoru9), aby u Terrance vyvolal ještě silnější závislost10).

V novém kole jednání s Cantary, kterého se kromě Deightona účastní jen osm pozdějších Pánů cest, je dohodnuta stavba valů kolem Mléčné dráhy. O Archaontech a samotných motivech Cantarů11) nedostal NATHAN žádné informace. S podporou měsíční syntroniky je snížen počet Hanzovních mluvčí na devět, aby se zvýšila efektivita grémia. Kromě Deightona tak tento úřad zastávají jen Fochovy tajné identity. Nepřímo se Monos postará také o to, že jeho největší nepřítel Homer G. Adams, přejde do podzemí12).

Současně buduje pod předstíráním falešných skutečností kontrolní rádiovou síť a přiměje Cantary, kteří v něm vidí lokálního spojence, aby svou výkonnost zvýšili dalšími dodatečnými moduly a na klonování založenou reprodukcí13). Vzniknou první Cantarové s pátou srdeční komorou a ortonatorem. V roce 500 NGL ovládá Monos droidy kompletně a začíná s izolací Sluneční soustavy a přestavbou pevnosti na Titanu v řídící centrálu Mléčné dráhy. Roku 580 NGL je pevnost dokončena a celá Sluneční soustava je napojena na Simusense.

Také NATHAN, který je krátce před dokončením Chronopulzního valu v roce 495 NGL odpojen kvůli druhému, delšímu testovacímu běhu titanské syntroniky, je připojen do Simusense. V klamné realitě věří NATHAN, že Mléčná dráha je jediným ostrovem života v po DORIFER-šoku vzniknuvší, padesát milionů světelných let velké Negasféře14). Protože mlčení ID podle Deightonem provedené extrapolace znamená, že superinteligence vyčkává na dvaceti tisícovou lhůtu, kterou dala lidstvu pro zřízení pořádku v Mléčné dráze15), přiměje Deighton v Simusense realitě měsíční mozek, aby spustil »Projekt Ansen«. Aby svou úlohu mohlo naplnit, má být lidstvo povzneseno k hrdé, inteligentní a morálně vysoko postavené rase, která s přísností a spravedlností ovládá galaxii. Lunární syntronika se soustředí jen na »Projekt Ansen« a přenechá všechny ostatní funkce Titanskému mozku.

Aby nenáviděný Perry Rhodan při svém návratu spatřil pravé Terrance trpící v Simusense, zřekne se Monos zapojení Sluneční soustavy do klonovacího programu. Naopak nechává přivážet z jiných planet Mléčné dráhy čistokrevné Terrance16), aby tak kompenzoval Simusense systémem vyvolaný pokles počtu obyvatel.

Identitu Monosova otce není možné objasnit. Ani o místě výskytu buněčných aktivátorů Galbraitha Deightona9), Jena Salika17), Geoffry Abela Waringera18), Irminy Kotčistovové19) a Jennifer Thyron20) a konci onoho aktivátoru, který Gesil uložila pro Eirene21) a který jí byl v době únosu ukraden, se nedá nic zjistit. Rhodan ale zjistí, že už Daarshol22) poznal shodu mezi vzorkem buněk Monose a vzorku tkáně, který vzal svému vězňovi Pedarassi Fochovi. Svůj zdánlivý poznatek, že se Monos ve formě Farlona Strettra vkradl do řad Pánů Cest, se Cantaro ale snažil využít jen ve svůj vlastní prospěch. Se sadistickým potěšením poděkoval poté Monos ve formě Wello Banira Daarsholovi za Stretterovo odhalení, upevnil ho ve víře, že nyní bude moci převzít jeho místo, a zároveň s tím mu poslal smrtící impulz23).

Pomocí loajalitního nastavení v nadřazené mazací centrále z roku 345924) získá Atlan kontrolu nad NATHANEM a dosáhne toho, že si měsíční mozek z titanské syntroniky překopíruje všechna data z uplynulých 650 let. Spolupráce NATHANA s titanskou syntronikou umožní Tifflorovým medorobotům efektivně se postarat o Terrance propuštěné ze Simusense.

Přes Willomovu ústřednu se Eirene, která najednou pocítí intenzivní sounáležitost s Nakky, podaří přemluvit Cleymura, řídícího mistra centrální černé díry, a jeho kolegy Filosen a Plainora k vypnutí Radiovalu. Na otázku ohledně ostatních valů předpovídá Willom, že stanice k údržbě Chronopulzního a Virovalu bez neustálé kontroly a obsluhy Cantarů brzy sami od sebe vypadnou.

20. června nechá Rhodan NATHANA na všech kanálech odvysílat: »Mléčná dráha je svobodná. Monos je mrtvý. Už nejsou žádní Páni cest. Mléčná dráha je svobodná.«25)