Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1489
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1489
Název:Ofenzíva WIDDERU
(Offensive der Widder)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1147 NGL = 4734
Útok v sektoru Wild Man - fragmentální křižníky přicházejí
Hlavní postavy románu:

Enza Mansoor a Notkus Kantor - synergistikové v BÁZI

Perry Rhodan, Reginald Bull a Atlan - jdou se svými flotilami na tělo Chronopulznímu valu

Gucky, Beodu a Salaam Siin - »Malí« se v HARMONII postarají o »disharmonii«

Khebitko - Cantaro ve službách WIDDERU

V únoru 1147 NGL je v systému Seriphos připravena »Operace mýdlová bublina«, která má za cíl proděravění chronopulzního valu. Homer G. Adams si vzpomíná, že bariéra, s jejíž výstavbou začali Cantarové v říjnu 492 NGL, byla dokončena již 495 NGL. V srpnu 490 NGL byly Blesky zničeny kosmické bazary ROSTOCK a GDAŇSK. Aby nepadly do rukou Cantarů, nechal Adams čtyři zbylé bazary NOVGOROD, BERGEN, LÜBECK a HAMBURG o sedm let později stáhnout do sektoru Betelgeuze2) a vyhodit do povětří. Ve stejném roce šéf Hanzy zmizel s padesáti klínovými loděmi a založil organizaci WIDDER.

V BÁZI pracují Enza Mansoor a Notkus Kantor na vývoji paratrontransformeru. Protože Hamillerova trubice do svých výpočtů zahrnula výsledky larského testu pověřeného Kelosky3), má v hyperprostoru vytvořený žhavý míč 7D-komponentu4).

7. března, dva týdny před plánovaným termínem průniku, najdou ODIN a HALUTA u černé díry Siragusa do osmdesáti fragmentálních křižníků rozdělenou centrální plazmu. Šest halutských lodí jejich doprovodné flotily je vybaveno pulzačními měniči.

Uprostřed března čtyři lodní svazy zaútočí na čtyřech různých místech proti kosmickým pevnostím Cantarů, aby vytvořily otvor v Chronopulzním valu. S MONTEGO BAY jako velitelskou lodí zaútočí JOLLY ROGER, BARBAROSSA a 13 dalších lodí Svobodných obchodníků u Goornu5), zatímco CIMARRON, CASSIOPEIA, LIBRA, ELMER VILLON, VALDEZ, RACHMANINOFF a 11 dalších lodí WIDDERU takzvané Tombstone flotily u Leydenovy hvězdy6) a PERSEUS se třetí flotilou u Vontrecal-Pyn7). KARMINA, HARMONIE, MONOCEROS, LYNX, CEPHEUS, CYGNUS, LACRIMARUM, HERKULES a 15 dalších lodí WIDDERU se nakonec vydají do sektoru Wild Man v Tolotově shluku8), kolem kterého Chronopulzní val, podobně jako kolem M 13, tvoří 3000 světelných let dlouhou a 500 světelných let širokou vychlípeninu.

S CHOCHADAAR 9), který ke kamufláži dostal jméno BALUWHAR (Dcear ohně), se přiblíží Khebikto10) ke cantarské tvrzi a ulehčí svým spojencům útok na chronomonitor, zatímco jako plukovník Khebiktach nařídí pevnosti vypnout štíty. Zatímco se zvenčí k chronopulznímu valu přiblíží 2000 Fragemntálních křižníků, zjistí Gucky, Salaam Siin a Beodu v HARMONII, že Páni cest obávané klony Baalol-700 soustředili do oblasti zvlášť ohroženého výběžku.

Ale akce WIDDERU v sektoru Wild Man11) jsou stejně jako akce u Goornu, Leydenovy hvězdy a Vontrecal-Pyn jen klamným manévrem, které mají Cantary odchýlit od sektoru Perseus, ve kterém má 21. března dvanácti tisícová flotila Centrální plazmy vletět do Mléčné dráhy otvorem vytvořeným ODINEM, QUEEN LIBERTY, BOX-17411, HALUTOU a šesti halutskými loděmi vybavenými pulzačním měničem. Vždy dva až tři Nakkové přejdou na palubu osmdesáti fragmentálních křižníků s Centrální plazmou. Posbijská flotila se poté rozdělí na menší peletony a rozdělí se do různých oblastí galaxie.

Když se Perry Rhodan nakonec s ODINEM vrátí na Heleios, očekává ho tam zpráva Emzafora12), že Ayshupon13) je připraven přijmout ho na palubě CUEGGELU. Šest hodin předtím, než se Atlanův svaz vrátí na svět WIDDERU, odletí Terranec se space-jetem k Emzaforem určenému místu srazu, na kterém se nachází vzorek tkáně Monose14). Znepokojený následuje Atlan svého přítele a na určeném místě nalezne jen jeho opuštěný jet. Vzorek Monosovy tkáně je rovněž pryč15).