Pulzační měnič

Pulzační měnič je přístroj vyvinutý pro překonání Chronopulzního valu, kterým Cantarové uzavřeli Mléčnou dráhu. Základy přístroje vyvíjel a budoval, až do své smrti, Geofry Abel Waringer. Sato Ambush připravil Pulzační měnič pro sériovou výrobu. Pulzační měnič pracuje na principu ASP-pole, emituje hypervlny, které interferují s časomanipulujícím zářením chronopulzního valu. Tím se účinky vzájemně vyruší.

Dosah přístroje je proměnlivý a závisí jen na množství dodané energie.

Aktuální data:
18.10.2021
1566 před NGL
30. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459505.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!