Menu

Pulzační měnič je přístroj vyvinutý pro překonání Chronopulzního valu, kterým Cantarové uzavřeli Mléčnou dráhu. Základy přístroje vyvíjel a budoval, až do své smrti, Geofry Abel Waringer. Sato Ambush připravil Pulzační měnič pro sériovou výrobu. Pulzační měnič pracuje na principu ASP-pole, emituje hypervlny, které interferují s časomanipulujícím zářením chronopulzního valu. Tím se účinky vzájemně vyruší.

Dosah přístroje je proměnlivý a závisí jen na množství dodané energie.