Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1486
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1486
Název:Mise na Akkartilu
(Mission auf Akkartil)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 NGL = 4733
Terranka ve víru času - a 200 Nakků se rozhoduje
Hlavní postavy románu:

Jason Nolan - velitel JOLLY ROGER

Nikki Frickel - Terranka ve víru času

Usher a Eliot - robot a biont

Emzafor a Varonzem - Nakkové požadují přerušení programu

Perry Rhodan - Terranec přichází na Akkartil

Během letu z Lokvorthu1) na Heleios panuje mezi Nakky jasná neshoda, a Varonzem s Emzaforem žádají, aby se svými druhy mohli být převezeni na planetu Akkartil. Jen tam lze Tolutala rozřešit. Varonzem vysvětluje, že teprve až bude pro všechny opět »raashdja«, budou komunikační problémy mezi Nakky vyřešeny a let na Heleios bude moci pokračovat. Sato Ambush nechá poté 200 Nakků vysadit na Akkartilu. Protože krouží kolem mini černé díry, připomíná jediná planeta rudého obřího slunce Rachmayn Nansar2), původní domov Nakků. UXMAL, se kterým Ambush pokračuje na Heleios3), je nahrazen bývalým pirátským křižníkem JOLLY ROGER, který před třiceti lety zajali Svobodní obchodníci. Na palubě se nachází Nikki Frickel. Terranka přistane s pomocným člunem JOLLY ROGER 4, který je kvůli svým tajným antizaměřovacím systémům nazvaný LAURIN, u centrálního pohoří Akkartilu, pod kterým se nacházejí rozsáhlá zařízení Nakků. Kromě proviantačky Carmen DellaNicola doprovází Nikki Frickel také černý biont Mister Eliot, chiméra s vlastnostmi Ertrusana a obřího klokana, a Toklunta4) připomínající robot Usher, kteří oba 3. října 1146 NGL na Kyonu5) vstoupili na palubu JOLLY ROGER. Zatímco pronikají do podzemního labyrintu, zažijí kvůli nestálosti v časoprostorové struktuře události minulosti ve změněné formě znovu:

V květnu 1146 NGL podnikne Nikki Frickel s JOLLY ROGER 3 průzkumný let ke Cantary ohrožené základně WIDDERU na Foggys World, čtvrtou planetu slunce Chronon, a nakonec se nesestřelena vrátí ke své mateřské lodi, zatímco v normálním čase sestřelena byla.

Na Kyonu zažijí Mister Eliot a Usher, jak Cantary určení Ektopodi spustí lov na Bionty.

21. září 1146 NGL JOLLY ROGER, PERSEUS, HARMONIE a YALCANDU po několika pokusech zjistí, že černá díra Perseus byla uzavřena7) Lakardónem6), a pozorují, že ani loď Cantarů do černé díry nemůžou vniknout.

Nikki Frickel objeví nakonec skupinu Nakků, kteří jsou kolem jasně zářícího, velkého zlatého vejce ponořeni do tranzu, a dozví se, že Akkartil byla kdysi sídlem nakkské tajné lože, ke které patří Ayshupon8), Ermancluq9), Lakardón, Shaarim, Varonzem a další, a která se nezalekla dokonce ani časových experimentů10), aby dosáhla svého fanaticky domáhaného cíle11). Aby získal důvěru Nakků z Humanidromu, musí Varonzem rituálně přísahat na hodnotu lóže. Během rituálu dochází k novému časoprostorovému posunu:

Z pověření Homera G. Adamse má Nikki Frickel přesvědčit Bionty z Kyonu pro úzkou spolupráci s WIDDEREM a kromě toho prověřit po pozorování na Andaloru12) vyvinuté podezření, že Cantarové chybně chycené odvážejí za neznámým účelem z ghetta pryč. Na Kyonu potká Terranka Mister Eliota a Ushera, kteří prchají před ektopickými lovci. Robot přitom ztratí krystalu podobnou virokuličku a radí Nikki Frickel, aby utekla a odebrala se na Aktiniu. Později najdou astronauti zbytky Ushera a Eliota. Ostatní Bionti jsou pryč.

Po změně průběhu času není na Akkartilu o Misteru Eliotovi a Usherovi ani stopa. Místo toho si Nikki Frickel pamatuje, jak se na Aktinie dozvěděla, že Bionti byli na rozkaz Agera Catomena, charismatické osobnosti, shromážděni na světě Mycon, který leží mezi valy Mléčné dráhy. Varonzem vysvětluje, že Kyonem přinesený viroshluk pomocí zpětné vazby s psionickým zářením Akkartil Anansaru umocnil intenzitu časoprostorové vrásy a tak vyvolal lokálně omezenou trhlinu v čase. Vzájemná interakce mezi ve virech uloženými informacemi a zářením černé díry mohla kromě toho v Nikki Frickeliných vzpomínkách vytvářet fragmenty z jiných časových linií.

Když se ODIN, QUEEN LIBERTY a BOX-17411 objeví nad Akkartilem, je dvě stě Nakků přeneseno do fragmentálního křižníku, kde se nachází Centrální plazma. Nikki Frickel informuje Adamse o svých nových vědomostech, a šéf WIDDERU si pln zloby vzpomene, že před asi 650 lety muž se jménem Ager Catomen s podporou Galbraitha Deightona stal mluvčím Hanzy a s klikou nových Hanzovních mluvčí zahájil politickou změnu13). Perry Rhodan se domnívá, že Ayshupon při setkání s Varonzemem prchl14), protože předpokládal, že druhý Nakk stále ještě přísluší k tajné lóži. Emzafor je připraven Ayshupona vyhledat a přivést ho s CUEGGELEM, se kterým chce Rhodan proniknout do Sluneční soustavy15).