Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1447
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1447
Název:Svět bouří na rozcestí
(Sturmwelt am Scheideweg)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1144 NGL = 4731
Minulost dohnala Bugaklis - staré a nové síly v konfliktu
Hlavní postavy románu:

Iruna z Bass-Thetu - Akonanka jako zajatkyně zerosnu

Eirene - Perry Rhodanova dcera je unesena

Lion Wing - velitel CRAZY HORSE

Kun-Ri a Nam-Ko - členové obyvatelstva Putranai

Covar Inguard - muž z Bugaklisu přeroste sám sebe

Na Bugaklisu1) zkoumají Eirene a Eshkral Noghim Dragth 11. května 1147 NGL »Hvězdu synů pouště«, vrak, se kterým kdysi Hauriové na světu bouří ztroskotali2) a který jejich potomci uctívají jako svatyni Velké matky. Při pokusu vyvolat počítačový log, spustí Eirene v lodní centrále neznámý program. Perry Rhodanova dcerka a Toklunte se ale musí neúspěšně vrátit do CRAZY HORSE. Brzy poté se Eirene cítí být volána Velkou matkou, navštíví znovu vrak a dostane se tam do moci Putranai, nomádských, loupežnických Tronahaieů, kteří se svou drakolodí rovněž následovali volání Velké matky. Toklunte, který chce Eirene chránit před nějakou neopatrností, je těžce zraněn šípem.

Iruna z Bass-Thetu3) se oddělí od Amun-Sitai a vrací se s vědomím, že Parallaxum bylo osvobozeno od komponenty, která mu byla v dálné minulosti vnucena a podněcovala ho k nepřátelství, zpět do šestidimenzionální nekonečné smyčky, která byla cizím vlivem změněna. V zerosnu zažije Iruna z Bass-Thetu, jak Atlan a Roi Danton s KARMINOU proniknou Chronopulzním valem a virovalem a pokusí se proniknout do obrovské černé díry Darkness. Přitom je ona sama stržena do černé díry a v neskutečném prostředí potká postavu, jejíž zjev je sloučen s černými plameny, který žádá, aby zachránila Eirene, a pak ona opět vypadne zpět do nekonečné smyčky. V dalším zerosnu vidí Akonaka, že Vražedné majestáty unášejí Eirene z lodi Putranai. Když je jí jasné, že během zajetí v nekonečné smyčce zažívá jen pseudo-zerosny, může se její vědomí osvobodit a vrátit se do těla, protože šestidimenzionální struktura smyčky byla zřejmě neutralizována.

Mezitím se několik Horských lidí pod vedením Covara Inguarda pokouší Eirene osvobodit, dostane se ale do zajetí potomků Hauriů a musí pak být osvobozeno opět galaktiky. Pomocí pedotransferu zjistí Iruna z Bass-Thetu, že Eirene začala vyjednávat s Vražednými majestáty, což má přivést mír pro Bugaklis. Akonanka nakonec pozná, že nepravidelně pracující psionický generátor, který Eirene mimoděk na haurijském vraku aktivovala, je odpovědný za volání Velké matky, ale také změnil nekonečnou smyčku Parallaxumu a v duši létajících draků odstranil následky manipulací, kterými z nich chtěl Afu-Metem vytvořit silné bytosti plné agresivity4). Zatímco jednání mezi Vražednými majestáty, Tronahae a Horskými lidmi přinese stabilní mír, jehož symbolickou figurkou se stane Covar Inguard, deaktivuje Akonanka definitivně psionický projektor. Kromě toho létající draci, které se proměnily v kooperativní, mírumilovné bytosti, už nebudou nazýváni jako Vražední majestáti, ale jménem Tyrrshun, které si kdysi sami dávali.

Na naléhání Iruny z Bass-Thetu, která se díky událostem stala důvěrnou přítelkyní Eirene, odlétá CRAZY HORSE okamžitě na Phoenix. Tam se právě připravuje expedice do M 55. Atlan vysloví souhlas s přáním své přítelkyně a CRAZY HORSE se jako pátá loď připojí ke svazu5).