Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1470
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1470
Název:Lékař z Angermaddonu
(Der Arzt von Angermaddon)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 NGL = 4733
Na stopě Amagorty - zběh v akci
Hlavní postavy románu:

Tebye Garnoda - Plophosan mezi Cantary z Angermaddonu

Dirfeberl - Garnodův přítel s spoluspiklenec

Xattur - »generál« jde na návštěvu

Zhoquun a Michaelson - Xatturovi společníci

Gucky - myšob čeká

Zathrom - nejvyšší Cantaro na Angermaddonu

Díky informačním fragmentů, které zachytili z ARINETu, získají plophoský medik Tebye Garnoda a jeho přítel, gatasský fyzik Dirfeberl, na Angermaddonu, druhé planetě slunce Chachit, znalosti o existenci organizace odporu WIDDER a dozví se, že Perry Rhodan ještě žije. Když Garnoda zažije, jak skupina Cantarů odmítne rozkaz, je Zathromem, velitelem cantarské základny, pověřen vyšetřováním Šiřiteli míru znejistěných Droidů. Přitom se setká s Nakkem Ayshuponem1), který se krátký čas zdržuje na Angermaddonu jako instruktor.

Shoudar převezme MURKHADAM 2), který dostane název CHOCHADAAR (věrnost a poslušnost), aby přistál na Angermaddonu. Protože vyzařuje emise jako cantarský důstojník v hodnosti generála, může se vydávat za generála Xattura. Vario-500 doprovází Cantara jako jeho pobočník Zhoquun, a Roi Danton, který je medikamenty přesazen do bezvědomí, hraje roli terranského vězně Michaelsona. Gucky zůstává v CHOCHADAARU.

Garnoda dostane příkaz Michaelsona probudit a pozná Roie Dantona. Protože lékař ale není žádným přívržencem Cantarů, prozradí mu, že Shoudar a Vario spolupracují s WIDDEREM. Tak se také dozvědí, že ARINET, zřejmě na základě zrady, by mohl být odposloucháván3). Protože data Amagorty jsou chráněny zvláštním kódem, nepodaří se Variu-500 navzdory intenzivním pokusům k nim dostat.

Po probuzení předstírá Danton amnézii, unikne několikrát z kliniky a prochodí jádro města Rhabhat-Khish. Galaktikové tu žijí jako zaměstnanci ve službách Cantarů nebo jako otroci. Mužští a ženští Cantarové z Angermaddonu vypadají podobně člověku a bydlí ve smíšených domácnostech. Rodiny ale neexistují. S odstupem asi pěti let dávají ženy a muži vajíčka a spermie, ze kterých jsou v líhních vyrobeni během dvaceti měsíců dospělí Cantarové. Vnější necitelnost Droidů si Danton vykládá jako výraz hluboké nejistoty. Cantarové mají problémy s zacházením s dětmi galaktiků a trpí vnitřní rozháraností a stále se opakujícími depresemi. Při zvláštních duševních problémech musí navštívit Dorathein (poklad blaženosti), místo, na kterém jsou hyperenergetickým ozařováním svých syntronických modulů přemístěni do stavu opilosti. Když Vario jako Zhoquun navštíví Dorathein, zažije, jak Dirfeberl, který je pronásledován pro útok trhavinou, uprchne do před galaktiky přísně chráněné budovy a je zastřelen.

Ayshuponova přítomnost na Angermaddonu přinutí Shoudara a jeho společníky operaci přerušit. Když se Nakk překvapivě objeví v jejich příbytku, je Variem paralyzován. Současně se podaří robotovi vniknout do syntronu a ukořistit souřadnice Amagorty. Gucky přenese Shoudara, Dantona, Ayshupona a Varia teleportací do CHOCHADAARU, která prolomí blokádu cantarských lodí a opustí systému Chachit. Během letu vysvětluje Ayshupon, že neměl v úmyslu Shoudara a jeho společníky prozradit.

Na Angermaddonu zabije Garnoda sám sebe v konvertoru, aby ho Cantarové nemohli přinutit ke zradě.