Perry Rhodan 1463 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1463
Název:Zrození Cantara
(Die Geburt eines Cantaro)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1145 NGL = 4732
Stalo se to na líhňovém světě - naváží kontakt s přeběhlíkem
Hlavní postavy románu:

Yttalara - »generálpraporčík« ze Sampsonu

Shoudar - Yttalarův kontrahent

Ayshupon - vrchní školící instruktor ze Sampsonu

Perry Rhodan - Pozemšťan na líhňovém světě Cantarů

Gucky - myšob na extratour

Osm devítin továren na Sampsonu slouží k produkci všech možných klonů. Jejich výrobou z vajíček a spermií, které robotské lodě přivážejí z mnoha míst Mléčné dráhy, implantací technických modulů a výchovou se zabývají výhradně roboti. Po dvaceti měsících odvážejí dvě stě padesát metrů dlouhé transportéry dospělé klony na jejich místo určení. V devíti výchovných zařízeních, která zabírají plochu jednoho tisíce čtverečných kilometrů, vznikají za ošetřování nejlepších genotechniků Cantarů Generálpraporčíci. O jejich pečlivý výcvik se starají cantarští instruktoři. Pomocí poznámky nejvyššího instruktora Nakka Ayshupona se generálpraporčík Yttalar dozví, že těla Cantarů mají Cynaui (omezovač délky života). Ačkoliv instruktoři označí Šiřitele míru za propagandu WIDDERU, vzbudí jejich poselství v Yttalarovi otázky a naděje. Když v rámci výcviku dostane příkaz se svým spoluchovancem Shoudarem rozkaz s MACCHAM zničit satelit Šiřitelů míru, využije příležitosti a deponuje do jeho trosek nosič dat. V rozporu s Yttalarem považuje Shoudar výroky Šiřitele míru za lži, protože Cantarové jsou oslovováni paušálně, ačkoliv existují velké rozdíly mezi chovanci ze Sampsonu a z Shuungaru, a ještě větší mezi dospělými Cantary, například vojáky ze Stiftermannu III1) a osadníky z Angermaddonu2). Kromě toho je s Monosem označován jedinec jako vládce Mléčné dráhy, zatímco Shoudar je přesvědčen, že Supremkomando, které galaxii vede, je tvořeno deseti až dvaceti zasloužilými cantarskými stratégy3). Výraz »Páni cest« je pro generálpraporčíka jen hovorový výraz pro tuto nejvyšší instanci. Shoudar podezřívá Yttalara ze zrady a nainstaluje do jeho pokoje záznamové zařízení, se kterým si chce opatřit nezvratné důkazy.

Perry Rhodan a jeho průvodci se skryjí na Sampsonu v jednom z roboty přineseném podzemním úkrytu a čekají na přílet QUEEN LIBERTY, která má přivést posily. Po telepatické sondáži se Gucky 20. prosince 1145 NGL spojí s Yttalarem a teleportuje na vlastní pěst s droidem do základny. Tam se Yttalar kvůli pravzpomínce zhroutí při pohledu na Anoree. Gucky odnese Cantara zpět do školícího střediska, ale Shoudar, jehož přístroje zaznamenali kontakt s myšobem, informuje Ayshupona. Nakk vyšle ihned podle rozkazu připravený kód pro Supremkommando do westside Mléčné dráhy a nařídí všeobecnou mobilizaci Sampsonu4). Rhodan pověří Guckyho, aby unesl všech osm generálpraporčíků, a vyrazí, poté co Homera G. Adamse s QUEEN LIBERTY vyzve k provedení klamného útoku, s Haroldem Nymanem ke klonovací továrně, aby Cantary zmátl. Přitom se Nyman zaplete do pranice s Droidem, který mu ze stehna vytrhne jako pěst velký kus masa5).

Smrtící impulz, který následuje Ayshuponův kód, zabije všechny generálpraporčíky až na Shoudara v úkrytu galaktiků. Tato nemilosrdná exekuce probudí v Shoudarovi takovou nenávist na Supremkommando, že se ho zřekne a následuje Rhodana dobrovolně do QUEEN LIBERTY. Tam prohlásí, že se před několika dny dozvěděl, že »Páni cest« plánují útok na Phoenix.

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál