Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1485
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1485
Název:Dílna hledačů
(Werkstatt der Sucher)
Autor:Peter Griese
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1990
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 NGL = 4733
Tři cizinci v Humanidromu - v hradu Nakků
Hlavní postavy románu:

Sato Ambush - pararealista nasazuje své síly

Lingam Tennar - Haluťan hledá časoprostorovou vrásu

Loydel Shvartz - muž ztrácí trpělivost

Morton Jonkiphar a Gernoth Falversboom - dva Lokvorthané v Humanidromu

Shaarim a Varonzem - dva Nakkové

Zvláštní transmisí dorazí Sato Ambush, Loydel Shvartz a Lingam Tennar do Humanidromu. Hlas Nakka jim tam vysvětlí, že z vlastní vůle vstoupili do Dílny hledačů. Pokud se jejich zájmy nepodobají těm Nakkským, budou vniknutí litovat, protože jim na základě nedotknutelnosti cíle nebude poskytnuta žádná příležitost k návratu. Z časoprostorové vrásy vystoupivší ruka Mortona Jonkiphara uloupí Tennarovi hyperdimový rezonátor. Stejně jako lékař Gernoth Falversboom patřil Jonkiphar k lidem, kteří byli roboty zavlečeni na Lokvorth. V naději, že by tak o něj mohli únosci ztratit zájem, vzali si Falversboom a Jonkiphar nebezpečnou drogu Demphimadron, která jim dočasně propůjčí vzezření svých zvířecích předků. Když mu Haluťan opět odebere rezonátor, uprchne Jonkiphar pod vlivem drogy do nitra Humanidromu a potká skupinu Nakků, která ho ale ignoruje. 7. listopadu 1146 NGL pozoruje Falversboom, jak roboti zabijí Jonkiphara, protože transport, do kterého měl patřit, už dávno vyrazil. Pln zděšení uprchne Medik Nakkům.

Mezitím bloudí Ambush, Shvartz a Tennar pseudonymní skutečností, kterou Nakkové vytvářejí do beztak už bizarní krajiny Humanidromu, zatímco při hledání nevysvětlitelného1)) v meditativním transu hledí do hyperprostoru. Skupina meditujících prozradí pouze jméno »Shaarim«. Netrpělivý Shvartz paralyzuje jednoho Nakka. Kvůli hyperfyzikálním vlivům ztroskotá Ambushův pokus o nasazení Ki. Z komunikačního terminálu získají Terranci a Haluťané data o unesených Lokvorthanech. Další data obsahují popisy Humanidromu a tajemné pojmy »Dogmatika nadjednoho, kolektiv nevysvětlitelných, strategie multihledání, úloha hledačů, dislogikaci nemožnosti, licitace nadbytečnosti«. Nakonec je informační systém dálkově deaktivován. Když se svými druhy objeví dalšího Nakka, který přes odstíněnou oblast zaměřuje věrný obraz Perly Moto, použije Ambush energii hyperdimového testovacího rezonátoru, aby navzdory poruchám se svou Ki vytvořil pararealitu. V této přesunuté realitě zaútočí ale obrovitá zvířata na nechráněné, meditující Nakky. Pararealita zanikne stejně jako předešlá pseudonymní skutečnost a tři galaktikové jsou přesunuti k Nakkovi Shaarimovi. Ten jim oznámí, že tě budou muset jít Cestou tří schodů, protože jejich zájmy se nepodobají těm Nakkským a narušili klid hledačů.

Jejich zbraně a přístroje selžou. Díky Tennarovým silám překonají druhové nejdříve ledovou pustinu a musí si poté vybrat jedu z dvanácti stejnorodých bran, ze kterých je jedenáct smrtelných. Když Ambush tento úkol vyřeší, najde trojice v uzavřené místnosti mrtvolu Falversbooma, který se sám zabil medikamenty. Ambush objeví skrytý vstup a dostane se se svými společníky zpět k Shaarimovi. Překvapivě se objeví Varonzem, kterému ostatní Nakkové projevují velkou úctu. Po krátké rozmluvě oznámí Shaarim, že 200 ze 300 Nakků Humanidromu je připraveno přidat se k projektu SHF-rušičky. Létající robot Myriadom, kterého Shaarim třem galaktikům přidělí, jim nedá žádné informace o Balaamovi ani o výzkumech Nakků v Humanidromu. Později Shaarim sám tvrdí, že o únosu Lokvorthanů nic neví. Dvě stě Nakků se dostane transmiterem na Lokvorth a vstoupí na palubu LIBRY, UXMALU a IGUALY, které planetu bleskovým startem opustí a tak se zachrání před nedůvěřivými Cantary2).