BARBAROSSA

z Databáze Multiversa

BARBAROSSA byla loď Svobodných obchodníků, organizace odporu proti Monosovi a Cantarům. Čtyřicetičlennou posádku tvořili Kartaniňané, Tefrodi, Hauriové, Gurradové a další mimogalaktické inteligence. Velitelkou byla Tefrodka Heyda Minstral.

Technická data

Loď je složena ze tří tefrodských vraků, celková délka lodi činí 115 metrů. Zdroje energie tvoří čtyři hypertropová čerpadla s gravitrafovými zásobníky a jeden Nug-Schwarzschildův reaktor jako nouzový zdroj.