BARBAROSSA

BARBAROSSA byla loď Svobodných obchodníků, organizace odporu proti Monosovi a Cantarům. Čtyřicetičlennou posádku tvořili Kartaniňané, Tefrodi, Hauriové, Gurradové a další mimogalaktické inteligence. Velitelkou byla Tefrodka Heyda Minstral.

Technická data

Loď je složena ze tří tefrodských vraků, celková délka lodi činí 115 metrů. Zdroje energie tvoří čtyři hypertropová čerpadla s gravitrafovými zásobníky a jeden Nug-Schwarzschildův reaktor jako nouzový zdroj.

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál