Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1400
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1400
Název:Bohové noci
(Götter der Nacht)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 448 NGL = 4035 / 1143 NGL = 4730
Prohozeni časem a prostorem – a zajati v hvězdné pustině
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan se ocitne ve vězení.

Benneker Vling – Vyslanec se dramatickým způsobem rozloučí.

Sattavankual – Učitel víry.

Mamoch ze Zuulu – Vládce města.

Salaam Siin – Ophalan si „prozpívá“ cestu na svobodu.

Zatímco se CIMARRON 10. března 448 NGL se SORONGEM, HARMONIÍ, PERSEEM, LIBROU, TS-CORDOBOU, KARMINOU, CASSIOPEIOU, MONOCEROSEM, LACRIMARUMEM a čtyřmi dalšími loděmi Tarkanského svazu1) přibližují k bohu Hyperion-Alfa na okraji Hangaye, objeví se na palubě Benneker Vling. Vysvětluje, ačkoliv jeho úloha senzora ID po znovuzrození ESTARTU na Narně1) byla naplněna, že ho superinteligence znovu vyslala, protože strukturální výdutě1) aktivované po materializaci Hangaye zvenčí žhnou. Za asistence Eirene zjistí Sato Ambush, že příčina pro to leží v kosmonukleotidu DORIFER, který vzhledem ke kataklysmickému šoku po objevení se nové galaxie vyzařuje nadbytečnou energii, aby se mohl zapouzdřit a stáhnout se do Hlubiny.

Během dalšího letu k X-DOOR je flotila uzavřena do několika strukturálních výdutí a o více než 12000 světelných let stržena ze své dráhy. Lodě se opět sejdou v neznámé hvězdokupě v cizí sluneční soustavě. Současně s DORIFER-kapslemi LEDA a NARU zmizí Vling se slovy: »To je konec. Žijte dobře, asi už mě nebudete...« Poté co čtrnáct lodí přistane na pustém přístavu druhé planety, jsou jejich posádky potomky Hauriů, kteří sami sebe říkají Khorra, svůj svět nazývají Chattu a slunce Masharta, hypnoticky ovlivněni a zajati. Podporován psionickým zpěvem Salaam Siina se ale Perry Rhodan a jeho společníci mohou po dvou dnech osvobodit a Khorrského vládce Nassurvanthaypronga, Mamocha ze Zuulu, získat do své moci. Galaktikové zjistí, že Síla starých, psionický zdroj energie, kterým Mamoch mohl dostat pod kontrolu dokonce i mentálně stabilizované členy Tarkanského svazu, je tvořen konzervovanými mozky tisíce mocných myslitelů předchozí generace.

Khorrové, kteří spadli na relativně primitivní kulturní stupeň, nemají ani asketickou životní filozofii Hauriů, ani kult kolem Pána Heptameru a Hexameronu, ale uctívají místo toho Bohy noci se jmény: Malachi, Attu, Selamban, Veturi, Papango, Tetravang, Bonai, Xichamil, Yambar, Ulicham, Fedrak, Domisuur, Feral a Manmatok. Rhodan se dozví, že Mamoch ze Zuulu vládce jiného městského státu Woodira z Pemtachu činí zodpovědným za to, že čtrnáct bohů z noční oblohy Chattu zmizelo. Učitel víry Kabaul, skeptik a tajný astronom, svěří Rhodanovi, že Bohové noci bylo vlastně jen čtrnácti nevysvětlitelně zářícími zdroji, které se objevili, když před pětadvaceti generacemi Khorry, kteří tehdy byli vysoce civilizovanou větví národa Hauriů, postihla katastrofa. V mentálním kontaktu se Silou starých zažije Rhodan, jak oheň mocné erupce naplnil kulovitou hvězdokupu Rangvilaan, jak se vědomí Khorrů změnilo a jak se současně objevilo čtrnáct zářících předmětů, které Yaiwardwenapuur, první Mamoch ze Zuulu, později uctíval jako bohy. Terranec pochopí, že u Bohovů noci se jednalo o čtrnáct lodí Galaktiků. Enza Mansoor a Notkus Kantor tuší, že strukturální výduť, která Tarkanský svaz do Rangvilaanu přesunula, vyvolala stázové pole, které čtrnáct lodí uzavřelo na asi sedm set let, zneutralizovala gravitaci okolních nebeských těles a jako intenzivní psionický zdroj ovlivnilo přetváření vědomí Khorrů. Jako vedlejší efekt se utvořil efekt zvaný gravitační čočka, který zvětšil vzhled devět světelných hodin vzdálených a stázovým polem ozářených kosmických lodí a projektoval je na Chattu.

Šokováni skutečností, že ztratili staletí, opustí galaktikové kulovitou hvězdokupu, která se nachází v první čtvrtině Hangaye a kterou Kartaniňané nazývají Zu-Shi. Strangeness Hangaye se už mezitím přizpůsobilo Meekorahu. Podle přesné polohy galaxií Lokální skupiny je jako aktuální datum vypočteno 17. března 1143 NGL. Galaktické lodě, které strávili tedy 695 let v bezčasovém stázovém poli, vyrazí na cestu k X-DOOR, kde Rhodan doufá, že nalezne informace o BÁZI.