Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1423
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1423
Název:Kdo je Advok?
(Wer ist Advok?)
Autor:K.H. Scheer
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1988
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1143 NGL = 4730
Neznámý se hlásí - a Atlanova zkouška začíná
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan je »ověřován«

Advok - tajemný neznámý

Iliam Tamsun - velitelka LIBRY

Maynti Herkrol - nadprostorová logistička

Aaron Silverman a Ali Ben Mahur - dva noví muži na KARMINĚ

29. července 1143 NGL potká LIBRA1) v kulovité hvězdokupě M 30 cizí loď, která disponuje výkonným virtuálem. Neznámý, který se jmenuje Advok a svou postavu ukrývá za energetickou aureolou, předává v jazyce Sedmi mocných2) oznámení, že Atlan s ním má navštívit svět Ruitpetch. Protože Gurradské slovo Ruitpetch označuje kraba, odlétá Atlan s KARMINOU k planetě Kankra, na které Nikki Frickel krátce předtím takové živočichy objevila. Iruna z Bass-Thetu musí kvůli psionickému záření, kterému byla vystavena ve výběžku Hera1), zůstat v léčebném hlubokém spánku v LACRIMARUM. Na světě Ruitpetch se nachází hypervysílací kužel, který na psionické bázi vytváří postavu Grigorije Jefimoviče, zvaného Rasputin3). Rasputin se pokusí Atlana zabít. Protože hrozba, že mu jeho protivník zničí buněčný aktivátor, mu připomene atentát Antie Segno Kaaty, který se dal kdysi překonat jen lukem a šípem4), začne se Arkonidan bránit Ratber Tostanovým interkombovým toserem, který střílí explozivní projektily. Rasputin se rozplyne a Advok zmizí za transici podobnému efektu, poté co KARMINĚ předá data o dalším místě. Ale jen na základě jeho poukazu na to, že cíl se podobá půdorysu historické terranské budovy, ve které se radili válečníci, se 14. srpna podaří v centrální oblasti M 30 najít pravidelnou konstelaci pět sluncí. Tam KARMINA potká projekci arkonidského bitevního křižníku PAITO, který Atlan během války Arkonidanů proti Maahkům používal při pobytu v soustavě Larsafovy hvězdy5). Když mu velitel Inkar ale vyčte, že pašoval kontraband pro maahskou základnu Laykri, nechá Atlan na maličký stín v zaměřovačích, ze kterého vychází virtuální obraz PAITA vystřelit transformační bombu. Aby neznámého, za jehož maskou už mezitím tuší nějakého nositele buněčného aktivátoru, znovu potkal, vrací se Atlan 15. srpna zpět na planetu Ruitpetch. Z 320 metrů veliké, zcela nepoškozené kulovité lodě dá Advok instrukce, aby v určité sluneční soustavě pátrali po nebeském tělese o velikosti čtvrté planety Slunce. 18. srpna je na bývalém měsíci zničené obří planety v systému Advokova hvězda objeven vrak kartanské otrokářské lodi, která se tam před čtyřiceti dny zřítila, když vězní, do primitivity upadnuvší Hauriové při povstání zničili důležité přístroje. Čtyři Kartaniňané, kteří pád přežili, zaútočí na Atlana a jeho společníky Aarona Silvermana a Ali Ben Mahura. Když je Arkonidan zabije, oznámí mu Advok, že se jednalo k cantarské klony a že on se rovněž považuje za cantarského klona. Protože ale Atlan ovládá staré terranské řečnické obraty a kromě toho dokáže zazpívat píseň, kterou v roce 2040 použil na Hellgate v duelu s Perry Rhodanem6), odloží neznámý svou masku a nechá se poznat jako Roi Danton, Rhodanův syn, který si krycí jméno Advok vybral, protože Danton byl kdysi advokátem Francouzské revoluce.

20. srpna vypráví Danton, že s Demeter, Ronaldem Tekenerem a Jennifer Thyron byli7) při dosažení kosmické katastrofy k DORIFERU vrženi energetickým proudem do sedm set milionů světelných let od Mléčné dráhy vzdálené galaxie v Herkulově clusteru. Poté co Demeter zemřela kvůli neidentifikovatelným hyperefektům, museli Danton a jeho společníci přistát na jedné neobydlené planetě, aby opravili metagravový pohon8). Po asi pětatřiceti letech dorazili opět do předpolí Absantha-Gom a Absantha-Shad, našli Sabhal9) opuštěný a zjistili, že v mocenské oblasti ESTARTU není o návratu superinteligence nic známo10). Po dvou dalších letech dorazili nakonec v roce 512 NGL k hranicím Mléčné dráhy.

Poté co se století marně pokoušeli překonat Chronopulzní val, navázali kontakt s Geoffry Abelem Waringerem, poustevníkem ze Satrangu, a zrealizovali jeho sen, zatímco v kulovité hvězdokupě M 30 na planetě Phoenix založili skupinu odporu, která byla na Dantonovo přání pojmenována »Svobodní obchodníci«11) a ke které mezitím patři asi pět tisíc osob. Krátce před svou smrtí předal Waringer Dantonovi a Tekenerovi pulzační měnič, nově vyvinutý přístroj, se kterým by mělo být možno překonat smrtící val kolem Mléčné dráhy.

Naléhavý Tekenerův radiogram přinutí Dantona, aby se s MONTEGO BAY okamžitě vrátil na Phoenix. Atlan ho následuje s KARMINOU.